Özel İhtisas Komisyonu Raporları

Özel İhtisas Komisyonu Raporları2023-01-03T11:58:19+03:00

On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları El Kitabı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Özel İhtisas Komisyonu Raporları El Kitabı