Vatandaşın Bütçe Rehberi

Vatandaşın Bütçe Rehberi2024-05-15T14:31:28+03:00

Ana Sayfa « Bütçe Verileri « Vatandaşın Bütçe Rehberi

Bütçenin sade ve anlaşılabilir dille kamuoyuna açıklanması, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda bütçenin kolay ve anlaşılabilir bir özetini sunan Vatandaşın Bütçe Rehberi hazırlanmıştır. Bu rehber, ilgili yılda yapılacak harcamalar ve bu harcamaların nasıl karşılanacağına ilişkin temel bilgileri içermektedir. Söz konusu bilgilerin kamuoyuna derli toplu bir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır.

Hazırlanan Rehberde; bütçe hakkında genel bilgiler, bütçenin oluşturulmasında kullanılan makroekonomik varsayımlar, bütçe giderlerinin dağılımı, hangi sektörlere ne amaçla ödenek tahsis edildiği gibi bilgiler yer almaktadır.

» 2024 Yılı Bütçesi: Vatandaşın Bütçe Rehberi

» 2023 Yılı Bütçesi: Vatandaşın Bütçe Rehberi

» 2022 Yılı Bütçesi: Vatandaşın Bütçe Rehberi

» 2021 Yılı Bütçesi: Vatandaşın Bütçe Rehberi

» 2020 Yılı Bütçesi: Vatandaşın Bütçe Rehberi

» 2019 Yılı Bütçesi: Vatandaşın Bütçe Rehberi