Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları2024-01-05T16:23:42+03:00

Ana Sayfa « Bütçe Verileri « Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları

1- 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibarıyla Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2024 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2025-2026 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2024 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2025-2026 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2024 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2025-2026 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2024 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2025-2026 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2024-2026 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Ödeneklerinin Programlara Göre Dağılımı XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2024 Yılı Gelirleri ile 2025-2026 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2024-2026 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2024 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5- C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) XLS PDF
6- E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkânları ile Bu İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2024 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararlarla Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
7457 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibarıyla Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2023 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2024-2025 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2024-2025 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2023 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2024-2025 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2023 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2024-2025 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2023-2025 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Ödeneklerinin Programlara Göre Dağılımı XLS PDF
  – 2023 Yılı MYBK’nın Başlangıç Ödeneklerine Eklenen Ödenekleri Gösterir 7457 Sayılı Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvel XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2023 Yılı Gelirleri ile 2024-2025 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2022-2024 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
   – 2023 Yılı MYBK’nın Gelir Başlangıç Hedeflerine Eklenen Gelir Tahminlerini Gösterir 7457 Sayılı Kanuna Bağlı B İşaretli Cetvel XLS PDF
4- 2023 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5- C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) XLS PDF
6- E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkânları ile Bu İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2022 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararlarla Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
  7414 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibarıyla Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2022 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2023-2024 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2022 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2023-2024 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2022 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2023-2024 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2022 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2023-2024 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2022-2024 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Ödeneklerinin Programlara Göre Dağılımı XLS PDF
  – 2022 Yılı MYBK’nın Başlangıç Ödeneklerine Eklenen Ödenekleri Gösterir 7414 Sayılı Kanuna Bağlı (A) İşaretli Cetvel XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2022 Yılı Gelirleri ile 2023-2024 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2022-2024 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
   – 2022 Yılı MYBK’nın Gelir Başlangıç Hedeflerine Eklenen Gelir Tahminlerini Gösterir 7414 Sayılı Kanuna Bağlı B İşaretli Cetvel XLS PDF
4- 2022 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5- C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) XLS PDF
6- E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkânları ile Bu İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) XLS PDF
    7414 Sayılı Kanunla Değiştirilen H İşaretli Cetvel XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
    7414 Sayılı Kanunla Değiştirilen K İşaretli Cetvel DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
    7414 Sayılı Kanunla Değiştirilen M İşaretli Cetvel XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2022 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararlarla Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibarıyla Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2021 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2022-2023 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2021 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2022-2023 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2021 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2022-2023 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2021 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2022-2023 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2021-2023 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Ödeneklerinin Programlara Göre Dağılımı XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2021 Yılı Gelirleri ile 2022-2023 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2021-2023 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2021 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5- C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6- E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkânları ile Bu İmkânlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2021 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararlarla Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2020 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2021-2022 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2020 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2021-2022 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2020 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2021-2022 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2020 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2021-2022 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2020 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2020 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2020 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2020 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2020 Yılı Gelirleri ile 2021-2022 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerin 2020-2022 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2020 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2020 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel) XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararlarla Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2019 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2020-2021 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2019 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2020-2021 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2019 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2020-2021 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2019 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2020-2021 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2019 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2019 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2019 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2019 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2019 Yılı Gelirleri ile 2020-2021 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2019-2021 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2019 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2019 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2018 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2019-2020 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2018 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2019-2020 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2018 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2019-2020 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2018 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2019-2020 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2018 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2018 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2018 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2018 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2018 Yılı Gelirleri ile 2019-2020 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2018-2020 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2018 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2018 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2017 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2018-2019 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2017 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2018-2019 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2017 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2018-2019 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2017 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2018-2019 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2017 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2017 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2017 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2017 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2017 Yılı Gelirleri ile 2018-2019 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2017-2019 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2017 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2017 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF

 

1- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2016 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2017-2018 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2016 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2017-2018 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2016 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2017-2018 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2016 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2017-2018 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2016 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2016 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2016 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2016 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2016 Yılı Gelirleri ile 2017-2018 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2016-2018 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2016 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2016 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu    ………………………………………………………………………………………………………………….. DOC PDF
1- 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2015 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2016-2017 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2015 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2016-2017 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2015 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2016-2017 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2015 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2016-2017 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2015 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2015 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2015 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2015 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2015 Yılı Gelirleri ile 2016-2017 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2015-2017 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2015 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2015 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2014 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2015-2016 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2014 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2015-2016 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2014 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2015-2016 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2014 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2015-2016 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2014 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2014 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2014 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2014 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2014 Yılı Gelirleri ile 2015-2016 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2014-2016 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2014 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2014 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2013 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2014-2015 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2013 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2014-2015 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2013 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2014-2015 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2013 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2014-2015 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2013 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2013 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2013 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2013 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
   – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2013 Yılı Gelirleri ile 2014-2015 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
   – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2013-2015 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2013 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2013 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1-2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2012 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2013-2014 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2012 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2013-2014 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2012 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2013-2014 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2012 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2013-2014 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2012 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2012 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2012 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2012 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
  – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2012 Yılı Gelirleri ile 2013-2014 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
  – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2012-2014 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2012 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler)  XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2012 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF
1- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2011 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2012-2013 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2011 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2012-2013 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2011 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2012-2013 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2011 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2012-2013 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2011 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2011 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2011 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2011 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
  – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2011 Yılı Gelirleri ile 2012-2013 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
  – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2011-2013 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2011 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5- C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) XLS PDF
6- E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2011 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF

 

 

1- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu DOC PDF
2- Bütçe Türleri İtibariyle Ödenek (A) Cetveli İcmalleri
  – 2010 Yılı Genel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2011-2012 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2010 Yılı Yükseköğretim Kurumları Ekonomik Kod İcmali ile 2011-2012 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2010 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Ekonomik Kod İcmali ile 2011-2012 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2010 Yılı DDK Ekonomik Kod İcmali ile 2011-2012 Gider Tahminleri XLS PDF
  – 2010 Yılı Genel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2010 Yılı Yükseköğretim Kurumları Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2010 Yılı Diğer Özel Bütçeli İdareler Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
  – 2010 Yılı DDK Fonksiyonel Kod İcmali XLS PDF
3- B Cetveli (Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Tarafından İlgili Mevzuata Göre Tahsiline Devam Olunacak Gelirler)
  – Genel Bütçeli Kamu İdarelerinin 2010 Yılı Gelirleri ile 2011-2012 Dönemi Gelir Tahminleri XLS PDF
  – 5018 Sayılı Kanuna Ekli (II) ve(III) Sayılı Listelerde Yer Alan İdarelerinin 2010-2012 Dönemi Gelir ve Net Finansman Tabloları XLS PDF
4- 2010 Yılı Vergi Harcamaları Listesi XLS PDF
5-  C Cetveli (MYB Kapsamındaki Kamu İdareleri Gelirlerinin Dayandığı Temel Hükümler) XLS PDF
6-  E Cetveli (Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar) DOC PDF
7- F Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli II ve III Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Nakit İmkanları ile Bu İmkanlardan Harcanması Öngörülen Tutarlar) XLS PDF
8- H Cetveli (6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminatlar) XLS PDF
9- İ Cetveli (Çeşitli Kanun ve Kararnamelere Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel) XLS PDF
10- K Cetveli (Ek Ders, Konferans Ve Fazla Çalışma Ücretleri İle Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) DOC PDF
11- M Cetveli (Milli Eğitim Bakanlığı Pansiyon Ücretlerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
12- O Cetveli (Ordu İhtiyacı İçin Alınacak Hayvanların Alım Değerlerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
13- P Cetveli (Motorlu Taşıtların Ortalama Alım Değerlerini Ve Seferberlik Tatbikatına Katılacak Araçların Günlük Kira Bedellerini Gösterir Cetvel) DOC PDF
14- T Cetveli (Kurumların Satın Alacakları Taşıtların Azami Satın Alma Bedellerini Gösterir Cetvel) XLS PDF
15- T Cetveli (5018 Sayılı Kanuna Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdarelerin Taşıt Kanununa Göre 2010 Yılında Edinebilecekleri Taşıtları Gösterir Cetvel XLS PDF
16- V Cetveli (Kanunlar ve Kararnamelerle Bağlanmış Vatani Hizmet Aylıkları) XLS PDF