Uzmanlık Tezleri

Uzmanlık Tezleri2022-08-17T14:49:21+03:00
Tez AdıYazarıTez Tarihi
Türkiye’nin Afrika Stratejisinin Dış Ekonomik İlişkiler Bağlamında Değerlendirilmesi ve ÖnerilerAli Oruç2022
İkili Ekonomik İş Birliğinin Kurumsal Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin ÖnerilerHasan Yenigül2022
Ekonomik İşbirliği Örgütlerinde İzleme ve Değerlendirme: İSEDAK İçin Model ÖnerisiNihat Akbalık2022
Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahminiyle Türkiye Ekonomisinde Makroekonomik Şokların İncelenmesiİbrahim Barış Ünal2020
Türk İlaç Sanayiinde Biyoteknolojik İlaç Üretim Kapasitesinin GeliştirilmesiÖzge Cebeci Karakaya2020
İSEDAK Kapsamında e-Ticaret İşbirliğinin GeliştirilmesiMustafa Adil Sayar2020
Sukukun Dünyada ve Türkiye’de GelişimiEren Sümer2020
Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından Çıkış Kapsamında Güney Kore’nin İmalat Sanayii Stratejilerinin DeğerlendirilmesiSultan Özcan2019
Katılım Bankacılığında Likidite Riski ve YönetimiCezmi Onat2019
Büyük Veri Uygulamalarında Kişisel Veri MahremiyetiAyşe Nur Akıncı2019
Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarının Alternatif Yöntemlerle Çözümünde TahkimElif Demirel Özdemir2019
Türkiye’de Araştırma Altyapılarının Etkinliğinin Artırılması: Analiz ve ÖnerilerMehmet Cem Fendoğlu2018
Kamu-Özel İşbirliği Modelinin Kentsel İçme Suyu ve Atıksu Projelerine UygulanmasıAyşe Sofuoğlu2018
Türkiye’de İşgücüne Katılımın Belirleyicileri ve İşgücüne Katılım Oranı ÖngörüleriDeniz Alcan2018
Temel Eğitime Tahsis Edilen Ödeneklerin Yönetiminde Yetki Devri YaklaşımıFeray Eldeniz2018
Kentsel Yaşam Kalitesinin ÖlçülmesiÖzlem İnan2018
Türkiye İlaç Sektöründe Verimlilik ve RekabetçilikMüge Ünal2017
Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarını Etkileyen FaktörlerBetül Pektaş Erdem2017
Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyelinin DeğerlendirilmesiSeda Cebeci2017
Yükseköğretimde Barınma Politikalarının Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin ÖnerilerYusuf Eşidir2017
Türk İmalat Sanayiinde Yatırım Ortamı Sorunlarının Sektör, Firma Büyüklüğü ve Bölge Bazında DeğerlendirilmesiUğur Gelir2017
Türkiye’de Kamu Emeklilik Sistemlerinin Aktüeryal ModellemesiOsman Nuri Erdem2017
Mali Konsolidasyon Uygulamaları ve Türkiye İncelemesiSelihan Yılar2017
Sermaye Akımları Yönetimi: Sermaye Kontrolleri ve Türkiye Ekonomisinde UygulanabilirliğiVeysi Kassap2017
Kalkınmada Sürdürülebilirliğe Yönelik Bir Araç Olarak Endüstriyel Simbiyoz YaklaşımıNeslihan Başer2017
Atıksu Arıtma Tesisleri ve Türkiye İçin Uygun Bir İşletim Yönetim Model ÖnerisiMusa Rahmanlar2017
Sürdürülebilir Turizmin Gelişiminde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri ve Türkiye İçin ÖnerilerAslı Dadakoğlu2016
Küresel Kamu Mallarının Uluslararası İşbirliklerinde Kullanımı ve Türkiye İçin ÖnerilerMehmet Celalettin Aktaş2016
Yüksek Hızlı Tren Yatırımlarının Gelir Ortaklığı Senedi ile FinansmanıHalil Gülnar2016
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Girişim Sermayesi UygulamalarıSedat Yaşa2016
Türkiye’nin İhracat Potansiyelinin Artırılması Kapsamında Çin’in İhracat Politikalarının DeğerlendirilmesiCesim Çelik2016
Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırım Potansiyelinin Çekim Modeli Kullanılarak BelirlenmesiSelma Durgan2016
Sulamada İşletme Yönetimi Etkinliğinin İyileştirilmesiFeyza Eldeniz2016
Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Kalkınma Ajanslarında UygulanmasıAykut Aniç2016
Türkiye’de Kredilerin Özel Tüketim Harcamalarına EtkisiÖnder Demirezen2015
Kamu İdari Hizmet Binası Projelerine Yönelik Yaklaşım ve Süreç ÖnerisiMahmut Selim Porgalı2015
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Makroekonomik Etkileri Uluslararası Karşılaştırma ve Türkiye DeğerlendirmesiMehmet Yaşar Şaf2015
Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Katılımcılık ve Bilgi ve İletişim TeknolojileriHakan Yerlikaya2015
Türkiye’nin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi ve Politika ÖnerileriAysel Binler2015
KİT'lerde Performansa Dayalı Ücretlendirme ÖnerisiYalçın Arslantürk2015
Türkiye Ekonomisi İçin Norm Cari İşlemler Dengesi HesabıMurat Körs2015
Ülke Kredi Notlarının Belirleyicileri: Türkiye’nin Kredi Notunun Ülke Karşılaştırmalı AnaliziFatih Bahadır Haspolat2015
Türkiye'deki Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımlarına Etkisinin İncelenmesiAli Kalem2015
Kalkınma İşbirliğinin Yönetimi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi ve Uygulama ÖnerileriÇağatay Gökgöz2015
Ulusal Bilgi Güvenliği: Strateji ve Kurumsal YapılanmaMurat Güngör2015
Bitkisel Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünleri ile BiyogüvenlikFunda Yılmaz2014
Demir-Çelik Sektöründe Atık YönetimiYasin Öcal2014
Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım Politikaları ve Toplu Taşıma Sistemlerinin KarşılaştırılmasıFaruk Cirit2014
Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması ve Ekonomiye Katkısının Artırılması Kapsamında Linyit Rezervlerinin DeğerlendirilmesiTülay Yıldırım Küçükönder2014
Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımı Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin ÖnerilerMuhammed Raşit Özdaş2014
Yeşil İşler ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Alanındaki PotansiyeliSelen Arlı Yılmaz2014
Türkiye İmalat Sanayiinde Yeşil İmalatın Uygulanabilirliği: Makina İmalat Sanayii ÖrneğiNaime Zerrin Üstünışık2014
Kalkınma Ajansları Desteklerinin Değerlendirilmesi: Karşıt Durum Etki Değerlendirme ÖrneğiMustafa Caner Meydan2014
Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme Sistemi: İş ve Meslek Danışmanlarına Yönelik Bir Uygulama ÖnerisiAhmet Tozlu2014
Türkiye’de Yoksulluğun ÖlçülmesiEda Doğan2014
Türkiye Ev Mobilyası Sektörünün Değer Zinciri Yaklaşımıyla İncelenmesiNur Nilay Yılmaz2014
Karayolu Bakım Onarım Hizmetlerinde Performans Esaslı Sözleşmelerin UygulanabilirliğiBülent Gün2014
Türkiye’de Finansal Açıklık ve Toplam Faktör VerimliliğiTuncay Serdaroğlu2013
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Enerji Verimliliğine KatkısıBurak Karagöl2013
KOBİ'lerin Finansmana Erişiminde Kredi Garanti FonlarıSelcan Zorlu2013
Kırılgan Devletlere Yönelik Kalkınma YardımlarıDeniz Göle2013
Avrupa Birliği'ndeki Ekonomik Yavaşlamanın Türkiye'nin Sektörel İhracatına EtkisiAdile Gülin Özsan2013
Kalkınma Ajanslarının Performans ÖlçümüAhmet Şimşek2013
Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaştırma SistemleriÖzhan Yılmaz2012
Yükseköğretim Finansmanı: Türkiye İçin Model Önerisiİbrahim Emre İlyas2012
Türkiye’de İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve İşsizlik ve İstihdam Süresi Açısından DeğerlendirilmesiMüşerref Küçükbayrak2012
Tarım Arazilerinin Korunması ve Etkin Kullanılmasına Yönelik PolitikalarPınar Topçu2012
İstihdamın Artırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının RolüSinem Çapar Diriöz2012
Kamu Müdahalelerinde Katkısallığın Değerlendirilmesi: Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajansları KOBİ Destekleri ÖrneğiZeyneb Ersayın2012
Sağlık Sektöründe Kamu-Özel İşbirliği Uygulamaları ve Türkiye İçin DeğerlendirmeHarun Güngör2012
Girişim Sermayesi: Türkiye İçin Bölgesel Model ÖnerisiFulya Evren Yatmaz2012
Yükseköğretim Yönetiminde Dönüşüm ve Türkiye İçin Alternatif Yönetim Modeli ÖnerisiMehmet Yavuz2012
Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredilerine ErişimiAycan Yüksel2011
Ekonomik ve Parasal Birliğin Teknik Yapısı ve Türkiye’nin Sisteme Dahil OlmasıMehmet Tarık Eraslan2011
Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik ÖnerilerEmre Eser2011
Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye İçin Yöntem GeliştirilmesiRıza Fikret Yıkmaz2011
Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma ÖnerisiDilek Yüksel Civelek2011
Mahalli İdarelerde Yönetişim ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim İlkeleri Çerçevesinde DeğerlendirilmesiMuhammet Fatih Yıldırım2011
Türkiye İçin Gelir Grupları Arası Gelir Oluşum İlişkisinin Miyazawa Yöntemiyle İncelenmesiRıdvan Kurtipek2011
Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi ve Sosyal Sermaye Endeksinin HesaplanmasıNurettin Tüysüz2011
Afet Yönetiminde Risk Azaltma ve Türkiye’de Yaşanan SorunlarEşşe Ayşe Erkan2010
Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye İçin Kümelenme Destek Modeli ÖnerisiFiliz Alsaç2010
İklim Değişikliği İle Mücadelede Emisyon Ticareti ve Türkiye Uygulamasıİzzet Arı2010
Avrupa Birliği Yapısal Fonlarının Mali Yönetimi ve Türkiye İçin ÖnerilerTayyar Doğan2010
Kamu Yatırımlarının Programlama ve İzleme Sürecine Yerelin KatılımıFatih Gökyurt2010
Biyoyakıt Politikalarının Tarım Sektörüne EtkileriE. Emrah Hatunoğlu2010
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye UygulamasıErhan Karacan2010
Proje Döngüsü Yönetiminde Etkililik DeğerlendirmesiVolkan İdris Sarı2010
Teorik Çerçevesi ve Uygulama Örnekleriyle Dünyada ve Türkiye'de Yazılım EndüstrisiKamil Taşçı2010
Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımı ve TürkiyeAçelya Şahin2010
Türkiye’deki Sosyal Yardım Sisteminin DeğerlendirilmesiHande Hacımahmutoğlu2009
Türkiye’de Eğitim Politikalarının Fırsat Eşitsizliği Üzerindeki EtkileriSerdar Polat2009
İç Kontrol Sistemi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin İç Kontrol Modeli ÖnerisiSimay Erdoğan2009
Türkiye Buğday Piyasasının İşleyişi ve RegülasyonuEsin Nacar2009
Yükseköğretime Erişimin Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Politika ÖnerileriDuygu Tanrıkulu2009
Türk Tarımında Destekleme Ödemelerinin Transfer EtkinliğiKutluhan Taşkın2009
Homojen ve Fonksiyonel Bölgelerin Tespiti ve Türkiye İçin İstatistiki Bölge Birimleri ÖnerisiAhmet Öztürk2009
Dahilde İşleme Rejimi ve İmalat Sanayii Üzerine EtkileriMemduh Ünal2009
Türkiye İçin Sektörel Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yöntemi ve İstihdam Üzerine Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli UygulamasıHakan Erten2009
Türkiye’de Entegre Kırsal Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin KullanımıÖzlem Aşık2009
Evrensel Hizmet; Türkiye Posta Sektöründe Evrensel Hizmet Regülasyonu için ÖnerilerIşıl Irmak2008
Alternatif Hasıla Açığı Tahmin Yöntemleri ve Phıllıps Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir ÇalışmaPınar Yaşar2008
İklim Değişikliği İle Mücadele Faaliyetlerinin Türk Çimento Sanayiine EtkileriAsaf Erdoğan2008
Katılım Öncesi AB Fonları ve Kırsal KalkınmaBurcu Miraç Dıraor2008
Türkiye’de Kobiler ve KOSGEBMehmet Cansız2008
Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki EtkileriSırma Şeker Demir2008
Türk Demir Çelik Sanayii İçin Strateji Önerileri: Bütünleşme ve Ortak Girdi TeminiMehmet Akif Koca2008
Kalkınma Ajanslarının Türk Hukuk Sistemindeki YeriAhmet Tamer2008
Avrupa Birliğinde Kişilerin Serbest Dolaşımı Müktesebatı ve Türkiye'nin DurumuAlper Yılmaz2008
Türkiye’de Vergi Politikasının İşgücü Piyasası ve İstihdam Üzerindeki EtkileriMihriban Tağ2007
Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi ve Regülasyonu: Türkiye Posta Sektörü Reformu İçin Bir ÖneriVolkan Recai Çetin2007
Üçüncü Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri: Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Politika ÖnerisiEmin Sadık Aydın2007
AB’ye Uyum Sürecinde Hayvancılık Sektörünün Dönüşüm İhtiyacıYurdakul Saçlı2007
Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinin Değişen Dünya Rekabet Şartlarına UyumuÇağatay Emrah Öngüt2007
Avrupa Birliğinde Devlet Yardımları Sistemi ve Türkiye’ye YansımalarıÖmrüye Aygün2007
Internette Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların KorunmasıTarık Mete Çanga2007
Bankacılık Sektöründe Konsolidasyon, Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin ÖnerilerAhmet Dinçer2006
İl Özel İdaresi Harcamalarının Mevcut ve Potansiyel Olarak Fonksiyonel AnaliziOsman Altıntaş2006
Türkiye’de İdari Yargı ReformuSevgi Yalçın2006
Kayıt Dışı İstihdam ve Mücadele YöntemleriAhmet Oğuz Sarıca2006
Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye UygulamasıSebahat Yılmaz Karaosmanoğlu2006
Bilgisayar Ağları İle İlgili Suçlar Siber SuçlarOğuz Turhan2006
Uluslararası Alanda ve Türkiye'de Açık Karteller İle MücadeleAlp Tolga Şimşek2006
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Performans ÖlçümüMehmet Akif Köseoğlu2005
Temiz Üretim Yaklaşımı ve Türkiye Açısından DeğerlendirilmesiArzu Önsal Özbay2005
Yapay Sinir Ağları Metodolojisi İle Öngörü Modellemesi: Bazı Makro Ekonomik Değişkenler İçin Türkiye ÖrneğiHasan Yurtoğlu2005
Sürdürülebilir Maliye Politikasının Ekonomik Aktivite Üzerine Etkileri: AB Uyum Sürecindeki Türkiye Örneği ve AB Ülkeleri DeneyimleriMine Bakdur Ergün2005
Döviz Kuru Dalgalanmalarının Asimetrik Etkileri: Türkiye ÖrneğiNazire Nergiz Dinçer2005
Dünyada ve Türkiye'de Enerji verimliliği ve Türk Sanayide Enerji Verimliliğin İncelenmesiKubilay Kavak2005
Bölgesel Gelişme Dinamikleri ve Kurumsal Yansımaları-Yerel Büyüme Koalisyonları-Bölgesel Kalkınma Ajansları DeneyimiRasim Akpınar2004
Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yönetimi ve Türkiye UygulamasıM.Çağatay Telli2004
Jeotermal Kaynaklı Kent İçi Isıtma ve Yerel YönetimlerHalit Özdilek2004
Bankacılık Sektörünü Denetleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin ÖnerileriAlper Bakdur2003
Petrol Sanayiinde Dikey Bütünleşme ve Türkiye’de UygulanabilirliğiPınar Özel2003
Havaalanı Yatırımlarında Özelleştirme Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye İçin ÖnerilerCem Galip Özenen2003
Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi İle İlgili Türk Mevzuatının AB Müktesebatıyla Uyumlaştırılması İçin Gerekli DüzenlemelerSedef Yavuz Noyan2003
Bölgesel/Yerel Kalkınmada Kullanılabilecek Finansal Sistemler, Aracı Kurumlar ve Türkiye İçin ÖnermelerÖmer Bilen2003
Türkiye’de Kamu Fonu UygulamasıMehmet Kağan Saygılı2002
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Zarflama Analizi UygulamasıZeynep Canan Aydemir2002
Türkiye'nin Kentsel Çevre Altyapısı (Atıksu Bertarafı) Yatırım İhtiyacı, Fayda-Maliyet Analizleri ve Strateji Önerisi (2002-2023)Sıtkı Ersin Esen2002
Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları ve Türkiye'de Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisinin AraştırılmasıFatih Türkmen2002
Yapısal Uyum Sürecinde Dış Ticaret Serbestleşmesinin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri Hechksher-Ohlin Modeli Çerçevesinde Türkiye ÖrneğiEser Pirgan Matur2002
Türkiye Beyaz Eşya Sanayinin Rekabet Gücü ve Geleceğiİbrahim Demir2001
Dış Proje Kredisi Kullanan Kamu Yatırımlarının Gelişimi ve Değerlendirilmesi (1988-1997)Volkan Erkan2001
Tarımda Girdi Kullanımı ve Verimliliğe EtkileriNebi Çelik2000
24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 İstikrar Programları Çerçevesinde Yapılan Hukuki ve Kurumsal Düzenlemelerin Mukayeseli AnaliziSalih Köse2000
Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Temel Ürünlerde (Hububat, Şeker ve Süt) Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları ve Bunların Ham Madde Temini Açısından Gıda Sanayiine EtkileriTaylan Kıymaz2000
Rekabet Politikası Açısından Birleşme ve DevralmalarYalın Kılıç2000
Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayinin GeleceğiAtila Bedir1999
Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde İmtiyaz Yönetimi ve Türkiye UygulamasıGülhanım Erol1999
Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye’deki BoyutlarıYılmaz Ilgın1999
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde İşçilerin Serbest DolaşımıSahir Özdemir1999
Yap-İşlet-Devret Modeli ve Türkiye UygulamasıOsman Yılmaz1999
Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı İlişkisi: Türkiye Üzerinde Bir DenemeAhmet Sabri Eroğlu1998
Devlet İç Borç Yönetimi OECD Ülkeleri ve Türkiye UygulamasıAyşe Sema Gürler1998
Bütçe Açıklarının Finansmanı ve Ekonomik EtkileriAyşenur Gönül1998
Sermaye Hareketleri ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Modellenmesi: Türkiye ÖrneğiYasemin Türker Kaya1998
Ortadoks ve Heterodoks İstikrar Programları: Seçilmiş Ülke Örnekleri ve 1994 Türkiye DeneyimiAyşe Sema Bahçeci1997
Para Politikası Araçları Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki UygulamalarMemduh Aslan Akçay1997
Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi ve Sosyo-Ekonomik Yapılarla ÖlçülmesiErcan Dansuk1997
Türkiye'de Bina İnşaatı Sektörü ve 1990-2010 Dönemi Bölgesel İhtiyaç TahminiM.Cüneyd Düzyol1997
Dünyada Mevduat Sigortası Uygulamaları ve Türkiye İçin ÖnerilerBerk Mesutoğlu1997
Uzun Vadede Reel Kuru Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine UygulamaZafer Mustafaoğlu1997
Türk Özel Tüketim Vergisi Sisteminin Avrupa Topluluğu Özel Tüketim Vergisi Sistemine Uyumu SorunuGürcan Önol1997
Özelleştirmede Değerleme Yöntemleri ve Değerleme KriterleriKuddusi Yazıcı1997
Elektrik Sektöründe Özelleştirme Ve Türkiye Uygulamasıİhsan Kulalı1997
Türkiye’de Kamu Açıkları Ve SenyorajFatma Ayhan Uysal1996
Dünyada ve Türkiye'de Tarımsal Destekleme: Uluslararası Kısıtlar Altında Türkiye İçin Bir Destekleme SistemiAziz Babacan1996
Türkiye'nin Dış Yardımları ve YönetimiNuri Birtek1996
Doğal Tekellerde Özelleştirme ve RegülasyonRecep Çakal1996
Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Faktörler ve Türkiye ÖrneğiReha Denemeç1996
Yoksulluk ve Türkiye'deki BoyutlarıRecep Dumanlı1996
Türkiye'de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Efektif Katma Değer Vergisi Oranlarının HesaplanmasıBirol Aydemir1996
Cam Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki YeriHasan Kirman1995
İşsizlik Sigortasının Yapısı, Sosyal ve Ekonomik EtkileriYılmaz Tuna1995
Kamu Hizmetlerinde İşe Alma Sistemleri ve Türkiye'de Uygulanan Politikalar Üzerine Bir İncelemeMustafa Ateş1995
Türkiye'den Suriye'ye Akan Yerüstü ve Yeraltı Suyu Miktarı ve Bunların Ekonomik DeğerleriNihal Atuk1995
Futures Sözleşmeleri ve Türkiye'de Tarımsal Mal Piyasalarında UygulanabilirliğiN. Kamuran Malatyalı1995
Türkiye’de Planlama Teşkilatının (Türk Plancılığının) Hukuki ve İdari Yapısı İle İlgili Meseleleri ve Çözüm ÖnerileriMehmet Emin Bayram1994
Türkiye İhracat Performansının Ekonomik Büyüme ve Üretkenliğe EtkisiKamil Ayanoğlu1994
Projelerde Başarıyı Belirleyen Faktörler ve Kamu Kuruluşlarında Bu Faktörlerle Yaklaşımın BelirlenmesiSelahattin Çimen1994
Türk Yargısında Davaların Uzamasının Nedenleri ve Çözüm ÖnerileriHasan Dursun1994
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yeni Finansman Yöntemlerinin Uygulanabilirliği: Finansal Kiralama, FaktöringUğur Emek1994
Türkiye'de 1980 Sonrası Para Arzı ve EnflasyonNiyazi İlter1994
KİT'lerin Özelleştirilmesi ve Türkiye UygulamasıMetin Kilci1994
Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet AnaliziSavaş Yıldırım1994
Türkiye’de İmalat Sanayii Ürünleri İhracatı (1980-1991):Hata Düzeltme Modellerinin Bir UygulamasıVildan Baran1993
Çok Taraflı Ticaret Sistemi, Yeni Korumacılık ve TürkiyeMehmet Metin Eker1993
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Faaliyet Esaslı Maliyet Muhasebesi Uygulama DenemesiRamazan Güven1993
Yeni İletişim Teknolojilerinin Türkiye’ye Girişi Konusunda Uygulanan Politikalar ve Sosyo-Ekonomik Gelişmeye EtkileriZeynep Demirhan Derviş1993
Üçer Aylık Milli Gelir HesaplarıAhmet Çelenkoğlu1993
Türkiye’de İlaç Sanayiinin Bugünü ve AT İle İlişkiler Çerçevesinde GelişimiHasibe Işıklı1993
Belediyelerde Halkla İlişkilerMuhittin Acar1993
Türkiye Isınma ve Sanayi Amaçlı Kömür Talep AnaliziLütfi Elvan1993
Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve UygulamalarıTunay Köksal1993
Türkiye'de Kurumlar Vergisi Uygulamasının Firma Davranışları Üzerindeki EtkileriErcan Türkan1993
T.C. Merkez Bankası'nın Kredi Politikası ve Ödemeler Dengesi: Türkiye'deki Durumun Bir Model Çerçevesinde İncelenmesiMehmet Yılmaz1993
Petrol Sanayiinde Gelişmeler ve Türkiye'de Petrol Talebi Ekonometrik Bir İncelemeErgün Yiğit1993
Belediye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının RolüSedat Çetik1993
Türkiye'de Belediyelerin Mali Yapısının ve İstihdamının AnaliziErhan Usta1993
Avrupa Topluluğu Bölgesel Politikası Yapısal Fonlar ve Bu Fonlardan Türkiye'nin Yararlanma OlanaklarıA. Necla Uğurlu1992
Avrupa Para Sisteminde Enflasyon ve TürkiyeAyşegül Şimşek1992
Faiz Politikası ve Türk Bankacılık Sistemi Üzerine EtkileriZeynep Ada Eroğlu1992
Ekonometride Metodoloji ve Para Talebi Üzerine Bir DenemeZafer Ali Yavan1992
Avrupa Topluluğu'nda Enerji Arzı-Çevre Dengesinin Optimizasyonu ve Türkiye'de UygulanabilirliğiSelçuk Sancar1992
Çeşitli Ülkeler ve Türkiye'de Aile Politikası Uygulamaları ve Türkiye İçin Politika ÖnerileriYavuz Mehmet Kontaş1992
Kısa Vadeli Tahmin Yöntemleri ve Türkiye İçin Bir Deneme Öncü Göstergeler Yaklaşımıİbrahim Halil Çanakçı1992
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İstihdamın Analizi: (1979-1989)Fikret Artan1991
Mal ve Çeşitliliği Açısından İhracattaki Yapısal DeğişimNihan Ergün1991
Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borçlanma ve Türkiye ÖrneğiNihan Kırcalıali1991
Tekstil TerbiyesiNurşen Demirbilek1990
Belediyelerde Yatırım Planlaması ve Finansman ModeliBelma Üstünışık1986
Tarımsal Kredi PolitikalarıHatice Akın1986
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Analiz Teknikleriyle DeğerlendirilmesiMustafa Derya Fıratoğlu1985
Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Ham Deri - Mamul Deri ve Deri KonfeksiyonM. Kemal Küçükabalı1985
Türkiye'de İlköğretimde 6 Yaş Uygulaması ve SonuçlarıŞenay Eser1985
Türkiye'nin AET'ye Tam Üyeliği ve Seçilmiş İmalat Sanayii Sektörlerinde Rekabet İmkanlarının Genel DeğerlendirilmesiMustafa Dönmez1985
Sermaye Piyasasının Hukuki YapısıR. Muhsin Demirel1984
Avrupa Para Sistemi ve Türkiye’de Sisteme Katılmaya Yönelik İzlenmesi Gerekli PolitikalarHacı Bayram Bulgurlu1983
İslami Finansal Kurumlaşma Teorik ve Pratik GelişmelerHalil Şener1983
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Türk Ekonomisine KatkılarıHayri Maraşlıoğlu1983
Türkiye’de Orman Sanayi Ürünlerinin İhracat İmkanlarıMehmet Tekin1983
Enflasyon Ortamında Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiMustafa Özçörekçi1983
Avrupa Topluluklarında Bütçe ve Finans Akışları Katılma Halinde Konunun Türkiye Açısından DeğerlendirilmesiRagıp Şahin1983
Belediyelerde Yatırım Planlaması ve Finansman ModeliBelma Üstünışık1983
Standart ve Birim Fiyat Tespitlerinde Kalite ve Verimlilik KavramlarıAhmet Cafoğlu1983
Türkiye’de Uygulanan Destekleme Politikalarının Amaç ve Hedefleri Açısından DeğerlendirilmesiMehmet Şükrü Köse1983
Türkiye'de Kültür Planlaması ve Yeni Bir Yaklaşım TeklifiHilmi Gür1983
Kültür Buhranına Planlı MüdahaleMustafa Çalık1983
Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimindeki RolüMeral Çerçi1983
Çok Ortaklı Şirketlere Genel Bakış-Sorunlar-Teklifler ve Gerekli DüzenlemelerRecep Ünal1983
Yük TaşımacılığımızEbubekir Memiş1983
Türkiye'de İthalatın Yapısı ve Gelecekteki Gelişmesinin TahminiMustafa Tokgöz1983
Kambiyo Kuru ve Ticaret Hadleri Teori, Modeller ve Türkiye Üzerine Bir UygulamaCengiz Sürmeli1983
Yabancı Sermaye ve Türkiye'de Yabancı Sermaye UygulamasıTuncay Hacaloğlu1983
Türkiye'de Mobilya Sanayii ve İhraç İmkanlarıArif Özmen1983
Türkiye'de Enerji Tüketiminin Ekonometrik Analizi: (1963-2000)Ayşe Soysal1983
Kömürün Ekonomideki Yeri ve Gelişme PerspektifleriFahri Akben1983
Türkiye'de Yatırım Eğilimini Belirleyen Faktörlerin AnaliziBülent Danışoğlu1983
Planlı Dönemde Üretkenlik Gelişmelerinin Tespiti İçin Bir Deneme (İmalat Sanayiinde)Mehmet Atalay1983
Toplu Sözleşmelerde Ücret Tespitine Esas Teşkil Edecek Verimlilik İş ve Liyakat Değerlendirmesi KıstaslarıVeysel Yayan1983
Sanayi Kuruluşlarına Verilen İzin Belgelerini Düzenleyen Mer'i Mevzuata Bağlı Prosedür ve Bu Prosedürün Yeniden Düzenlenmesine İlişkin EsaslarR.Nadi Köklü1983
Spor Planlamasında Türkiye Açısından Geliştirilmesi Gerekli KıstaslarM. Nezih Kerimoğlu1983
Teknolojik Gelişme ve Türkiye'nin Teknolojik Meseleleriİbrahim Demir1983
Katma Değer Vergisi ve Uygulanması Halinde Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Finansman EtkisiEmin Haluk Ayhan1983
İmalat Sanayinde Faktör İkamesi, Enerji Kullanımı ve Teknik Değişme (1963-1981)Ahmet Tıktık1983
Çayın Türk Ekonomisindeki Yeri ve Beklenen GelişmelerM. Korel Aytaç1983
Tarımsal Destekleme Politikalarının Ekonomiye EtkisiOsman Nuri Filiz1983
Parasal Analiz: Rezerv Para ve Para Arzının Belirlenme Mekanizmasıİsmail Arslan1983
Türkiye'de Konfeksiyon Sanayiinin Dokuma-Giyim Sektörü İçindeki Yeri ve GelişimiSemiha Alkan1983
Türkiye ve Komşu Ülkelerde Nüfus-Kaynak Yaklaşımıİlhan Özaltın1983
Kara Ulaştırması, İhracat Gelirlerimiz Üzerindeki EtkileriNezih Kaynar1983
Kırsal Alan Planlamasında Bir Araç Olarak Merkez Köylerin FonksiyonuAli Çakı1983
Türkiye'de Koruma Politikası ve Dışa AçılmaAli Altıntaş1983
Karayolu Yapım ve Yenilemelerinin Ekonomik FaydasıBekir Yurt1983
AET'de Vergi Uyumlaştırması SorunuFethullah Uysal1983
Seçilmiş Başlıca Sektörlerde Kapasite Kullanımı Oranlarının Büyümeye EtkisiMustafa Turhan1983
Enerji Planlaması, Model ve Teknikleri ve Türkiye Enerji Talebi Üzerine Bir ÇalışmaVedat Şahin1983
Otomotiv Sanayiinin Türkiye Ekonomisindeki YeriRıfkı Ünal1983
Türkiye Yaş Meyve-Sebze Üretim ve İhracat İmkanlarıM. Eşref Şenalp1983
Proje Değerlendirmede Ekonomik Analiz Yöntemleri: (Gölge Fiyatların Belirlenmesi)Özhan Üzümcüoğlu1983
Türkiye'de İmalat Sanayiinde Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Firmaların Katma Değer ve İstihdam Yönünden DeğerlendirilmesiHayrettin Yıldırım1983
Kaynak Tahsisi Mekanizmalarında Fiyatların Rolü ve Planlama (Türkiye İçin Bir Model Denemesi)Yavuz Arınsoy1983
Mesleki ve Teknik Eğitimde Bugüne Kadarki Plan Uygulamaları ve Yeni Plan Hedeflerine Ulaşılması İçin Bir Model TeklifiMustafa Malkaz1983
Dış Ticaretimizde Sektörel Fiyat Gelişmeleri ve Dış Ticaret HadlerimizHüsamettin Nebioğlu1983
24 Ocak Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin İhracatımızda Doğurduğu Yapısal Değişim Üzerine Bir AraştırmaAhmet Ümit Danışman1983
İhracatta Vergi İadesi Uygulaması Önemi ve EtkinliğiSoner Maşa1983
Gümrük Vergileri Tahsilat ve Taksitlendirilmesinin Sanayie Olan TesirleriAli Turhan1983
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Dış Borç İlişkisinin DeğerlendirilmesiKenan Tanrıkulu1983
Türkiye'de Temel Kimyasal Maddeler Sanayiinin Yapısı ve İç-Dış Talep Analizi Rekabete Açık Gelişme İmkanlarıMustafa Korçak1983
Proje Değerlendirme Yöntemlerinin Sulama Projelerine: Bir Öncelik Göstergesi ve SıralamaHasan Şahin Cengiz1983
Avrupa Yatırım Bankası - Türkiye Kredi İlişkileri: Sektörel Bir AnalizUğur Doğan1983
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hesaplarının Genel Ekonomik Hesaplar İçindeki YeriFaik Öztrak1983
İmalat Sanayiinde Yapısal ve Dinamik Değişmelerin Input- Output Analizi Çerçevesinde İncelenmesiHülya Tokgöz1983
Fert Başına Milli Gelirin Uluslararası Refah Düzeyi Karşılaştırmalarındaki YeriMehmet Sıddık Ensari1983
Özel Sektör Yatırım ve İhracatında Karşılaşılan Bürokrasi Sebebiyle Ortaya Çıkan Zaman İsrafı ve Masraf YüküKemal Gülseren1983
Türkiye'de Yükseköğretim Harcamalarına Maliyet Fayda Analizinin UygulanmasıFatih Ürer1983
Teşvik Tedbirleri İle Gübre Sanayii Arasında Ekonomik İlişkiler ve Sektör Üzerine Bir Yapısal Düzenleme AraştırmasıNadir Erol1983
Tarıma Dayalı Sanayi Projelerinin Analizinde Ağırlık NoktalarıEsin Soğancılar1983
Dış Şokların Türkiye Ekonomisine EtkileriMehmet Ali Balta1983
Ulaştırma Tipi Doğrusal Programlamanın Fabrika Yer Seçiminde Kullanılması ve Şeker Fabrikaları Üzerinde Bir DenemeCemil Akkutay1983
Mesken İnşa Piyasasında Yapısal Değişme Zarureti ve Alınması Gereken TedbirlerMehmet Yalburdak1983
Türkiye İle Avrupa Topluluklarında Teşvik Tedbirleri ve Konunun Tam Üyelik Açısından DeğerlendirilmesiHasan Hüseyin Coşkun1983
Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii Gelişme EğilimleriOsman O. Güneği1983
Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri ve Bir Örneği: Çorum-Çankırı ProjesiŞamil Acartürk1983
İhracatın Geliştirilmesi Açısından İhracatçı Sermaye Şirketlerinin Önemi ve Konunun Türkiye AçısındanMahmut Tekin1983
Türkiye'de Yaş Meyve-Sebze Sektörü ve Bu Sektörün Topluluğa Yönelik İhracat Potansiyeliİlhan Akay1983
Türkiye İle Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkilerin GeliştirilmesiMustafa Demirezen1983
Canlı Hayvan ve Et İhracatıBilal Akkurt1983
Kalkınma İşgücü ve Nüfus HareketleriBeşir İyidiker1983
Türkiye-AET Ekonomik Bütünleşmesi Açısından KİT'ler ve Katma Protokol Hükümleri Karşısında Türkiye'nin DurumuÇiğdem Tüzün1983
Erzurum Entegre Kırsal Kalkınma Projesinin Tarım İşletmelerinde Optimum Üretimin Tespitiİsmail Çetin1983
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı Açısından Fiyatlandırma ve Genel Fiyat Seviyesine EtkisiŞevki Eminkahyagil1983
Türkiye'de Çevre Sorunları ve Çözüm YollarıAydın Baştan1983
Türkiye’de Altyapı YatırımlarıCelalettin Balcı1983
Türkiye’de Gemi İnşa Endüstrisi ve Bu Endüstrinin İhracat İmkanlarıM. Tekin Demirel1983
Türkiye’de İhracata Yönelik Sanayiin İthalata BağımlılığıAbdurrahman Şensoy1983
Yapıda Enerji TasarrufuYaşar Bağlı1983
Turizm Politikası Turizm Organizasyonu ve Turizmin Gelişmesini Sağlayıcı TedbirlerSelver Korkut1983
1982 Yılında Türkiye Bankalar Sisteminde Likid Mekanizma ve Kaynak İsrafıİskender Evrenesoğlu1983
Planlı Dönemde Gelişen Demir Ve Çelik Döküm Sanayiinin Ortadoğu ve Avrupa Pazarlarında Alması Gereken YerMuzaffer Keleş1983
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Uyguladıkları Sigorta Normları Arasındaki Farklılıkların Giderilerek Milli Norm Birliğine Ulaştırılabilmesi İçin Model TaslağıMuharrem Varlık1983
Planlı Dönemde Yatırım Teşvik Politikaları ve SonuçlarıEthem Kulhan1983
Türkiye’de Uygulanmakta Olan Fiyat Endeksleri ve Bir DeğerlendirmeNezihe Şen1983
Planlı Dönemde İlköğretime Yapılan Yatırımlar ve KullanımıÖner Kabasakal1983
Tarımda Dayanıklı Bir Girdiye Talep Ekonometrik Bir Yöntem Çerçevesinde Tarım Traktörü Talebinin İncelenmesiFatih Özatay1983
"Dışa Açık" ve "Dışa Kapalı" Sanayileşme Politikaları ve TürkiyeAydın Çulfaz1982
Toplam Tüketimin Maksimizasyonuna Yönelik İki Sektörlü Bir Optimizasyon Modeli Denemesi (1980-2000)Adil Temel1982
İstihdam Projeksiyonları Üzerine Bir DenemeBahattin Gülgör1980
Planlı Kalkınma Döneminde Dış FinansmanHüseyin Demircioğlu1980
Girdi-Çıktı Tablosunda Katsayı TahminiHaydar Boysal1980
Türk Ekonomisinde Sektörel Ücret, Ücret Dışı Gelir ve İthalat ÖdemeleriZafer Yükseler1980
Toplu İş Sözleşmelerinin Hukuksal Yapısı ve Uygulamada Karşılaşılan Önemli SorunlarAtilla Altınordu1979
Dışsatım Kredisi Sigorta Sistemi ve Uygulama YöntemiÜnal Altıntaş1979
Konut Gereksinmesi ve Kestirim YöntemleriM. Rauf Aykut1979
Planlı Dönemde Temel Eğitim ve Ekonomik Politikasıİsmail Bircan1979
Yerseçimi Kararlarında Karışık - Tamsayı Programlama Yaklaşımı - Kâğıt Sektörü UygulamasıOrhan Çakıroğlu1979
Arazi Kullanım ve YönlendirilmesiAttila Çevikol1979
Bölgesel Gelişmede Etkin Sanayi Sektörleri Aralarındaki İlişkilerin Ekonomik ve Mekansal Açıdan İrdelenmesiAyda Eraydın1979
Planlı Dönemde Tarımsal İstihdamın YapısıErdal Güç1979
Eğitimde İç Getiri OranlarıBora Gürer1979
Bölgesel Dengesizlik ve Sanayiinin YaygınlaştırılmasıRecep İzgi1979
Türkiye'de Büyüme-Enflasyon İlişkisinin İrdelenmesi Üzerine İstatistiki Bir Deneme 1963-1978Hasan Karaçal1979
Bir Gelir Dağılımı DenemesiKemal Kasaroğlu1979
Finansman Planlamasına Bir YaklaşımMetin Köksal1979
Yurt Dışına Beyin GöçüZeki Kuşçu1979
Dış Ticaret Serbestleştirmesinin Ekonomik Kalkınmaya Etkisinin Ölçülmesi Üzerine Bir Model DenemesiSuat Orsan1979
Özel Kesim İmalat Sanayiinin Gelişimi, Toplulaşan ve Tekelleşme Eğilimi Gösteren Yapıyı, Bu Yapıyı Oluşturan ve Hızlandıran NedenlerAysel Özkan1979
Fen Lisesinin Sosyo - Ekonomik Yapımızın Özellikleri Açısından DeğerlendirilmesiMusa Gürgün1979
Türkiye Ekonomisi İçin Sermaye Yapısı Matriksi Kurulması ve Bir Dinamik Girdi - Çıktı Model DenemesiMehmet Polat1979
Kalkınma Amaçlarının Bir Optimizasyon Modeli Çerçevesinde İrdelenmesiTimuçin Sanalan1979
Kentsel Toplu Taşınım ve Ankara’nın Raylı Sistemi Üzerine DüşüncelerAli Yonca1979
Türkiye'de Üretim İlişkilerinin Değişmesi ve Sosyo-Kültürel Yapıya EtkileriZerrin Polat1979
Planlı Dönemde Türkiye İhracat Üretim Yapısı İlişkisiSunay Sonad1979
Türkiye'de Bazı Sektörlerde Küçük İmalat İşletmelerinin ÖzellikleriAhmet Buldam1978
Türkiye’de Demir - Çelik Sanayiinin GelişimiIşın Çelebi1978
10 Ağustos 1970 Devalüasyonunun Türkiye İhracat ve İthalatına EtkileriKemal Çiftçi1978
Tarımda Destek Fiyat Politikası ve Dış Ticarete EtkisiHasan Dinç1978
Proje Değerlendirme ve Girdi - Çıktı YöntemleriFatih Ertimur1978
Ekonomik ve Sosyal Hedef ve Değişkenlerle Sendikal Hareketin Gelişimi Arasındaki İlişkiYusuf Işık1978
Zincirleme Dizin (Chain Indexing) ve Konuya Yaklaşımda UygulanmasıAhmet Başak Kayıran1978
Çok Amaçlı Doğrusal Programlama Yönteminin Tarım Planlamasına Uygulanması ve İki ÖrnekOrhan Saygıdeğer1978
Türkiye Gübre Sanayii ve Günümüzdeki SorunlarıYusuf Kılıç1978
Sanayileşme Sürecinde Küçük Sanayinin Yeri ve Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri Uygulamasının Değerlendirilmesiİsmail Sarıca1978
Türkiye'de Boş Zamanları Değerlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi ve DüzenlenmesiCoşkun Somunoğlu1978
Endüstriyel İşletmelerde Endüstriyel Eğitim ve Türk Endüstri İşletmelerinde Uygulanması Gerekli Olan Ulusal Endüstriyel Eğitim Politikasının Saptanmasına İlişkin Bir ÖneriSezer Türktan1978
Türkiye'de Enflasyon ve Bu Sorunun Çözümlenebilmesi İçin Alınabilecek TedbirlerTalat Uğur1978
Planlı Kalkınmada Kalite, Kalite Kontrol ve UygulamalarıGüngör Uysal1978
Refrakter Malzemelerinin Türkiye'nin Sanayileşme Sürecindeki YeriEfe Bilkur1978
Türkiye’de Ücretlilerin Vergi Yükü 1964 1977Nurgül Özgirgin1978
Evrensel Onlu Sınıflama = Universal Decimal Classification (UDC) ve Türkiye UygulamasıIşıl Aryol1977
İthalat İkamesiAyhan Bolay1977
Araştırma Kütüphanelerinde Müracaat Hizmeti ve GelişmeleriNurten Dülger1977
Uzun Dönemde Türkiye'de İşgücünün Kesimsel DağılımıKutlay Ebiri1977
Ara Malları Sanayiinde Yatırım ve UygulamasıZühtü Eren1977
Yatırımları Özendirme Yönlendirme İlke Araçları ve Uygulamasının EleştirisiMehmet Gültekin1977
1960 Sonrası Türkiye'deki Ekonomik Gelişim ve Sendikal HareketlerAynur Kalyoncuoğlu1977
İmalat Sanayiinde Sektörel ve Bölgesel İşgücü VerimliliğiMurat Karakuşçu1977
Bilimsel ve Teknik Enformasyon ve Önemi, Örnek Bir Çalışma: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Dokümantasyon Merkezi (TÜRDOK)Yurdanur Mat1977
Sermaye-Hasıla Katsayısının Büyüme Modellerindeki Yeri ve Türk Planlarındaki UygulamaGazi Özhan1977
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir İncelemeSeher Savaş1977
Planlı Kalkınmada Halk Eğitimi ve Halk KütüphaneleriNuran Tosun1977
Türk Plancılığının Pozitif Hukuk Açısından Görünümü ve DeğerlendirilmesiOya Turunçoğlu1977
İmalat Sanayiinde İşgücü KullanımıEnis Tütüncü1977
Türkiye Kok ve Taşkömür SorunlarıHaluk Dural1976
Türkiye’de Eğitim Sisteminde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar - Üretim Süreciyle Bütünleşmiş ve Yaygınlaştırılmış Bir Eğitim Sistemi ÖnerisiMuzaffer Soy1975
Türkiye’de İç ve Dış Turizm Talebini Oluşturan Sosyo - Ekonomik EtmenlerÜlkü Şekercik 1975
Optimal Beslenme Kalıbına Göre Türkiye’de Beslenme DurumuTuncer Kocaman 1975
Proje Seçiminde Uygulanan Değerlendirme Yöntemlerinin İrdelenmesiİhsan Türker1975
Türkiye’de Planlı Dönemde Yatırımların Dağılımı ve Dengeli KalkınmaMahir Kondu1975
Değişen Toplum Yapısına Küçük Üretici-Sanatkarın Uyumu ve Sosyo-Ekonomik Değişimi: Bir Alan AraştırmasıGül Ergil1975
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sanayileşmenin Kentleşmeye Etkisi: Türkiye İçin Bir SınamaZeynep Arat1975
Sanayiin Yaygınlaştırılması Politikaları Ve Türkiye'deki GörünümüEnver Çapçı1975
Fiyat Değişmelerinin Ekonomik Değerlere Yansıtılmasında Endeksleme Yöntemi ve Etkileri (Türkiye İçin Bir Deneme)Ercan Mutlu1975
Öğrenim Kredisi ve Burs Uygulamasının Sosyo - Ekonomik AnaliziMustafa Keten1975
Türkiye Ekonomisinde Demiryolu TaşımacılığıSezer Türktan1975
Çok Uluslu Şirketler (Döviz Kazandırıcı ve Kaybettirici Etkileri)Sertaç Kamu1975
Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasında Turizm Sektörünün Yeri ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Turizm Sorununa Bir YaklaşımMustafa Sökmen1975
Dual Büyüme Modelleri ve Türkiye İçin Bir DenemeCengiz Aysun1975
Özel Kesim İmalat Sanayiinde Verimlilik, Teknolojik Gelişme ve Kaynak Dağılımında Etkinlik (1951-1968)Oktay Varlıer1975
Türkiye’de Metropoliten Yönetim Sorunları ve Bir Sistem ÖnerisiGüngör Erdumlu1975
Kamu Sektöründe İdari Organizasyon çalışmaları Yol Ve YöntemleriMetin Ergün Sonsuz1975
Teknik Yardımın Politika, Uygulama ve DeğerlendirilmesiAyla Barutçu1974
Tarım Dışı Sektörlerde Ücret Oluşumu ve PolitikasıErtan Ziver Sanver1974
Katma Değer Vergisi ve Türkiye Yönünden Bir DeğerlendirmeTandoğan Güçbilmez1974
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sorunlarının ÇözümlenmesiEmel Orhon1974
Verimlilik, Verimlilik Ölçme Yöntemleri, İşgücü Verimliliği ve Çimento Sanayiinde İşgücü Verimliliği İle İlgili Analitik Bir DenemeBilgi Kongar1974
Sünger Demirinin Türkiye Çelik Üretimi Dengesine EtkisiAlgan Hacaloğlu1974
III. Beş Yıllık Kalkınma Planında Yurda Gönderileceği Tahmin Edilen İşçi Dövizleri ve Bunların Yurt İçinde Yatırımı Kanalize Edilebilmesi İçin Alınması Gerekli Tedbirlerİsmail Karaman1974
Ekonomik Bir Yatırım Olarak EğitimTuna Yurtseven1974
Orman Ürünleri Sanayii Yapısal Gelişmelerinin Ormancılık Politikalarına EtkileriBaykan Süberker1974
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Çerçevesinde Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Değerlendirilmesi ve ÖnerilerÜlkü Şekercik1974
Planlı Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Finansman DurumlarıÜnal Altıntaş1974
Az Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye'de Sanayileşme Sürecinde GirişimcilikMuzaffer Soy1974
Tarım Girdilerinin Bitkisel Üretimi Etkilemedeki Rollerinin Türkiye ve Bölgeler İtibariyle İncelenmesi Kaynak Dağılımında EtkinlikMete Törüner1974
Sosyal Yatırımların Programlanmasında Beliren Başlıca Darboğazlar ve ÖnerilerÖmür Sevin1974
Toplum Bilimsel Açıdan Türkiye'de Büyük Kent SorunlarıBarlas Tolan1973
Yatırım Projelerinin Milli Ekonomi Yönünden Değerlendirilmesiİstiklal Alpar 1973
Dış Yardımda Etkenlik ve TürkiyeFulya Ankara1973
İşletmeci Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tasarruflarının Hesaplanmasında Bir Yöntem DenemesiGünseli Gönen1973
Yersel Ekonomide Değişim (Shift) AnaliziAsuman Çezik1973
Tarım Sektöründe Üretim ve Verimlilik İlişkileriNuran Uras1973
Sosyal ve Ekonomik Yapının Gerektirdiği Temel Öğretim Biçimi 8 Yıllık Temel Öğretim ve Amaçlara Uygun Program Düzenlemesine YaklaşımlarDemet Tünay1973
Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik Kavramı Üzerinde DenemeTimur Erkman1973
Türkiye'de İmalat Sanayiinde Efektif Koruma Oranının Hesaplanması Üzerine Bir DenemeTunç Tayanç1972
Hayvansal Üretimde Minimum Maliyeti Sağlayacak Yemleme Paterni Üzerine DenemelerŞenay Özer1972
Ortak Pazara Girişimizin Kamu Sektörü Projelerinin DPT’ce Değerlendirilmesine Muhtemel EtkileriMelih A. Borahan1971
Türkiye İçin Tasarruf Açığı Dış Ticaret Açığı AnaliziBirgen Keleş1970
Nüfus ProjeksiyonlarıSamira Berksan1969
Yükseköğretimde Planlı Gelişme Açısından Yatırımların RasyonalizasyonuÇelen Birkan1969
Üçüncü Beş Yıllık Plan Döneminde (1972 - 1977) Optimal Stratejinin Tespiti İçin DenemelerGüler Canalp1969
İstihdam Tahminlerinin Planlama Faaliyeti İçindeki Yeri, Göstereceği Gelişmeyi Tayin Eden Faktörler ve İstihdam Tahminlerinde Kullanılan Yaklaşımİnci Çavuşoğlu1969
Sümerbank Tekstil Endüstrisinde Etkenlik SorunuSevin Yayın1969
Araştırma HarcamalarıOral Akman1967
Türkiye Kadastrosunun Problemleri ve Tüm Kalkınma Çabalarımız Açısından Kadastro Çalışmalarımız İçin Bir DeğerlendirmeAtilla Canbolat1967
Sağlık Planlamasında Ekonomik ve Sosyal KriterlerParla Kişmir1967
Semi - Input - Output Metodu İle Proje DeğerlendirilmesiYücel Yener1967
Tasarruf Problemi Milletlerarası Bir KarşılaştırmaAlev Damalı1967
Yatırımların Ödemeler Dengesi Etkileri ve ÖlçülmesiTülay Öney1967
Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Eleştiri Ekonomik Tanımlama ve Önceden TahminSevil Korum1967
Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Türkiye-İsrail Nisbi İhracat Payları Açıklayıcı DeğişkenleriF. Aynur Uluatam1967
Maximal-Optimal Büyüme Modellerinin Kalkınan Ülkelerde GeçerliliğiGündüz Sünnetçioğlu1967
Şeker Sanayiimizde Programlama MeseleleriMehmet Aydın1966
İthalat Planlamasının Temel SorunlarıHikmet Çetin1966
Tarımın Ekonomik Kalkınmadaki YeriÜlkü Eğeci1966
Türkiye’de Tarım Sektöründe İşletme Büyüklükleri İle Verimlilik Arasındaki Bağıntı ve Toprak Dağılımı, Gelir Dağılımı ve Vergileme Potansiyeli Açısından AnlamıYusuf Hamurdan1966
Türkiye'de Milli Gelir Hesaplarında Kullanılan MetotlarYılmaz Sezek1966
Yatırım Projelerinin Ekonomi Yönünden Değerlendirilmesi: Alternatif Projeler Arasında Bir Seçim ÇalışmasıTarık Kıvanç1965
Sosyal Yatırımların KriterleriSunday Üner1965
Bölgesel Sanayileşme Politikasında Hollanda ve İtalyan MetotlarıMuammer Doğan1965
6224 Sayılı Kanundan Faydalanan Yabancı SermayeYavuz Yılmaz1965