Uzmanlık Tezleri

Uzmanlık Tezleri2022-11-28T12:08:51+03:00
Tez AdıYazarıTez Tarihi
Türkiye’nin Afrika Stratejisinin Dış Ekonomik İlişkiler Bağlamında Değerlendirilmesi ve ÖnerilerİLİŞKİLER ilişkilerAli Oruç2022
İkili Ekonomik İş Birliğinin Kurumsal Mekanizmalarının Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin ÖnerilerİKİLİ ikili İŞ işHasan Yenigül2022
Ekonomik İşbirliği Örgütlerinde İzleme ve Değerlendirme: İSEDAK İçin Model ÖnerisiİŞBİRLİĞİ işbirliği İZLEME izleme İSEDAK isedak İÇİN içinNihat Akbalık2022
Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahminiyle Türkiye Ekonomisinde Makroekonomik Şokların İncelenmesiİNCELEMESİ incelemesiİBRAHİM ibrahimİbrahim Barış Ünal2020
Türk İlaç Sanayiinde Biyoteknolojik İlaç Üretim Kapasitesinin GeliştirilmesiİLAÇ ilaçÖzge Cebeci Karakaya2020
İSEDAK Kapsamında e-Ticaret İşbirliğinin GeliştirilmesiİŞBİRLİĞİNİN işbirliğininMustafa Adil Sayar2020
Sukukun Dünyada ve Türkiye’de GelişimiEren Sümer2020
Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağından Çıkış Kapsamında Güney Kore’nin İmalat Sanayii Stratejilerinin DeğerlendirilmesiİMALAT imalatSultan Özcan2019
Katılım Bankacılığında Likidite Riski ve YönetimiCezmi Onat2019
Büyük Veri Uygulamalarında Kişisel Veri MahremiyetiAyşe Nur Akıncı2019
Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarının Alternatif Yöntemlerle Çözümünde TahkimElif Demirel Özdemir2019
Türkiye’de Araştırma Altyapılarının Etkinliğinin Artırılması: Analiz ve ÖnerilerMehmet Cem Fendoğlu2018
Kamu-Özel İşbirliği Modelinin Kentsel İçme Suyu ve Atıksu Projelerine UygulanmasıİÇME içmeAyşe Sofuoğlu2018
Türkiye’de İşgücüne Katılımın Belirleyicileri ve İşgücüne Katılım Oranı ÖngörüleriİŞGÜCÜNE işgücüneDeniz Alcan2018
Temel Eğitime Tahsis Edilen Ödeneklerin Yönetiminde Yetki Devri YaklaşımıFeray Eldeniz2018
Kentsel Yaşam Kalitesinin ÖlçülmesiİNAN inanÖzlem İnan2018
Türkiye İlaç Sektöründe Verimlilik ve RekabetçilikİLAÇ ilaçMüge Ünal2017
Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarını Etkileyen FaktörlerBetül Pektaş Erdem2017
Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Potansiyelinin DeğerlendirilmesiSeda Cebeci2017
Yükseköğretimde Barınma Politikalarının Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin ÖnerilerİÇİN içinYusuf Eşidir2017
Türk İmalat Sanayiinde Yatırım Ortamı Sorunlarının Sektör, Firma Büyüklüğü ve Bölge Bazında DeğerlendirilmesiİMALAT imalatUğur Gelir2017
Türkiye’de Kamu Emeklilik Sistemlerinin Aktüeryal ModellemesiOsman Nuri Erdem2017
Mali Konsolidasyon Uygulamaları ve Türkiye İncelemesiİNCELEMESİ incelemesiSelihan Yılar2017
Sermaye Akımları Yönetimi: Sermaye Kontrolleri ve Türkiye Ekonomisinde UygulanabilirliğiVeysi Kassap2017
Kalkınmada Sürdürülebilirliğe Yönelik Bir Araç Olarak Endüstriyel Simbiyoz YaklaşımıNeslihan Başer2017
Atıksu Arıtma Tesisleri ve Türkiye İçin Uygun Bir İşletim Yönetim Model ÖnerisiİÇİN için İŞLETİM işletimMusa Rahmanlar2017
Sürdürülebilir Turizmin Gelişiminde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri ve Türkiye İçin ÖnerilerİÇİN içinAslı Dadakoğlu2016
Küresel Kamu Mallarının Uluslararası İşbirliklerinde Kullanımı ve Türkiye İçin ÖnerilerİÇİN içinMehmet Celalettin Aktaş2016
Yüksek Hızlı Tren Yatırımlarının Gelir Ortaklığı Senedi ile FinansmanıHalil Gülnar2016
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Girişim Sermayesi UygulamalarıİLETİŞİM İletişimSedat Yaşa2016
Türkiye’nin İhracat Potansiyelinin Artırılması Kapsamında Çin’in İhracat Politikalarının DeğerlendirilmesiİHRACAT ihracatCesim Çelik2016
Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırım Potansiyelinin Çekim Modeli Kullanılarak BelirlenmesiSelma Durgan2016
Sulamada İşletme Yönetimi Etkinliğinin İyileştirilmesiİYİLEŞTİRİLMESİ iyileştirilmesiFeyza Eldeniz2016
Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin Kalkınma Ajanslarında UygulanmasıAykut Aniç2016
Türkiye’de Kredilerin Özel Tüketim Harcamalarına EtkisiÖnder Demirezen2015
Kamu İdari Hizmet Binası Projelerine Yönelik Yaklaşım ve Süreç ÖnerisiİDARİ idariMahmut Selim Porgalı2015
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Makroekonomik Etkileri Uluslararası Karşılaştırma ve Türkiye DeğerlendirmesiİLETİŞİM iletişimMehmet Yaşar Şaf2015
Kamu Politikalarının Oluşturulmasında Katılımcılık ve Bilgi ve İletişim TeknolojileriİLETİŞİM iletişimHakan Yerlikaya2015
Türkiye’nin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi ve Politika ÖnerileriAysel Binler2015
KİT'lerde Performansa Dayalı Ücretlendirme ÖnerisiYalçın Arslantürk2015
Türkiye Ekonomisi İçin Norm Cari İşlemler Dengesi HesabıİÇİN için İŞLEMLER işlemlerMurat Körs2015
Ülke Kredi Notlarının Belirleyicileri: Türkiye’nin Kredi Notunun Ülke Karşılaştırmalı AnaliziFatih Bahadır Haspolat2015
Türkiye'deki Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımlarına Etkisinin İncelenmesiİNCELEMESİ incelemesiAli Kalem2015
Kalkınma İşbirliğinin Yönetimi: Türkiye İçin Bir Model Önerisi ve Uygulama ÖnerileriİŞBİRLİĞİNİN işbirliğinin İÇİN içinÇağatay Gökgöz2015
Ulusal Bilgi Güvenliği: Strateji ve Kurumsal YapılanmaMurat Güngör2015
Bitkisel Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünleri ile BiyogüvenlikİLE ileFunda Yılmaz2014
Demir-Çelik Sektöründe Atık YönetimiYasin Öcal2014
Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım Politikaları ve Toplu Taşıma Sistemlerinin KarşılaştırılmasıFaruk Cirit2014
Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması ve Ekonomiye Katkısının Artırılması Kapsamında Linyit Rezervlerinin DeğerlendirilmesiTülay Yıldırım Küçükönder2014
Bulut Bilişimin Kamuda Kullanımı Dünya Örnekleri ve Türkiye İçin ÖnerilerİÇİN içinMuhammed Raşit Özdaş2014
Yeşil İşler ve Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Alanındaki PotansiyeliİŞLER işlerSelen Arlı Yılmaz2014
Türkiye İmalat Sanayiinde Yeşil İmalatın Uygulanabilirliği: Makina İmalat Sanayii ÖrneğiİMALAT imalat İMALATIN imalatınNaime Zerrin Üstünışık2014
Kalkınma Ajansları Desteklerinin Değerlendirilmesi: Karşıt Durum Etki Değerlendirme ÖrneğiMustafa Caner Meydan2014
Kamu Kesiminde Performans Değerlendirme Sistemi: İş ve Meslek Danışmanlarına Yönelik Bir Uygulama ÖnerisiİŞ İşAhmet Tozlu2014
Türkiye’de Yoksulluğun ÖlçülmesiEda Doğan2014
Türkiye Ev Mobilyası Sektörünün Değer Zinciri Yaklaşımıyla İncelenmesiİNCELEMESİ incelemesiNur Nilay Yılmaz2014
Karayolu Bakım Onarım Hizmetlerinde Performans Esaslı Sözleşmelerin UygulanabilirliğiBülent Gün2014
Türkiye’de Finansal Açıklık ve Toplam Faktör VerimliliğiTuncay Serdaroğlu2013
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Enerji Verimliliğine KatkısıİLETİŞİM iletişimBurak Karagöl2013
KOBİ'lerin Finansmana Erişiminde Kredi Garanti FonlarıSelcan Zorlu2013
Kırılgan Devletlere Yönelik Kalkınma YardımlarıDeniz Göle2013
Avrupa Birliği'ndeki Ekonomik Yavaşlamanın Türkiye'nin Sektörel İhracatına EtkisiİHRACATINA ihracatınaAdile Gülin Özsan2013
Kalkınma Ajanslarının Performans ÖlçümüAhmet Şimşek2013
Karayolu Ulaşımında Akıllı Ulaştırma SistemleriÖzhan Yılmaz2012
Yükseköğretim Finansmanı: Türkiye İçin Model ÖnerisiİBRAHİM ibrahimİbrahim Emre İlyas2012
Türkiye’de İşsizlik Sigortasının Kapsamı ve İşsizlik ve İstihdam Süresi Açısından DeğerlendirilmesiİŞSİZLİK işsizlik İSTİHDAM istihdamMüşerref Küçükbayrak2012
Tarım Arazilerinin Korunması ve Etkin Kullanılmasına Yönelik PolitikalarPınar Topçu2012
İstihdamın Artırılmasında Aktif İşgücü Politikalarının RolüİSTİHDAMIN istihdamın İŞGÜCÜ işgücüSinem Çapar Diriöz2012
Kamu Müdahalelerinde Katkısallığın Değerlendirilmesi: Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajansları KOBİ Destekleri ÖrneğiİZMİR izmirZeyneb Ersayın2012
Sağlık Sektöründe Kamu-Özel İşbirliği Uygulamaları ve Türkiye İçin DeğerlendirmeİŞBİRLİĞİ işbirliği İÇİN içinHarun Güngör2012
Girişim Sermayesi: Türkiye İçin Bölgesel Model ÖnerisiİÇİN içinFulya Evren Yatmaz2012
Yükseköğretim Yönetiminde Dönüşüm ve Türkiye İçin Alternatif Yönetim Modeli ÖnerisiİÇİN içinMehmet Yavuz2012
Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredilerine ErişimiAycan Yüksel2011
Ekonomik ve Parasal Birliğin Teknik Yapısı ve Türkiye’nin Sisteme Dahil OlmasıMehmet Tarık Eraslan2011
Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik ÖnerilerEmre Eser2011
Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye İçin Yöntem GeliştirilmesiİÇİN içinRıza Fikret Yıkmaz2011
Kişisel Verilerin Korunması ve Bir Kurumsal Yapılanma ÖnerisiDilek Yüksel Civelek2011
Mahalli İdarelerde Yönetişim ve Belediye Stratejik Planlarının İyi Yönetişim İlkeleri Çerçevesinde DeğerlendirilmesiİYİ iyi İLKELERİ ilkeleriMuhammet Fatih Yıldırım2011
Türkiye İçin Gelir Grupları Arası Gelir Oluşum İlişkisinin Miyazawa Yöntemiyle İncelenmesiİÇİN için İNCELEMESİ incelemesiRıdvan Kurtipek2011
Sosyal Sermayenin Ekonomik Gelişme Açısından Önemi ve Sosyal Sermaye Endeksinin HesaplanmasıNurettin Tüysüz2011
Afet Yönetiminde Risk Azaltma ve Türkiye’de Yaşanan SorunlarEşşe Ayşe Erkan2010
Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye İçin Kümelenme Destek Modeli ÖnerisiİÇİN içinFiliz Alsaç2010
İklim Değişikliği İle Mücadelede Emisyon Ticareti ve Türkiye UygulamasıİKLİM iklim İLE ileİZZET izzetİzzet Arı2010
Avrupa Birliği Yapısal Fonlarının Mali Yönetimi ve Türkiye İçin ÖnerilerİÇİN içinTayyar Doğan2010
Kamu Yatırımlarının Programlama ve İzleme Sürecine Yerelin KatılımıİZLEME izlemeFatih Gökyurt2010
Biyoyakıt Politikalarının Tarım Sektörüne EtkileriE. Emrah Hatunoğlu2010
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye UygulamasıErhan Karacan2010
Proje Döngüsü Yönetiminde Etkililik DeğerlendirmesiİDRİS idrisVolkan İdris Sarı2010
Teorik Çerçevesi ve Uygulama Örnekleriyle Dünyada ve Türkiye'de Yazılım EndüstrisiKamil Taşçı2010
Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımı ve TürkiyeAçelya Şahin2010
Türkiye’deki Sosyal Yardım Sisteminin DeğerlendirilmesiHande Hacımahmutoğlu2009
Türkiye’de Eğitim Politikalarının Fırsat Eşitsizliği Üzerindeki EtkileriSerdar Polat2009
İç Kontrol Sistemi: Kamu İktisadi Teşebbüsleri İçin İç Kontrol Modeli ÖnerisiİÇ iç İÇİN için İKTİSADİ iktisadiSimay Erdoğan2009
Türkiye Buğday Piyasasının İşleyişi ve RegülasyonuİŞLEYİŞİ işleyişiEsin Nacar2009
Yükseköğretime Erişimin Değerlendirilmesi ve Türkiye İçin Politika ÖnerileriİÇİN içinDuygu Tanrıkulu2009
Türk Tarımında Destekleme Ödemelerinin Transfer EtkinliğiKutluhan Taşkın2009
Homojen ve Fonksiyonel Bölgelerin Tespiti ve Türkiye İçin İstatistiki Bölge Birimleri ÖnerisiİÇİN içinAhmet Öztürk2009
Dahilde İşleme Rejimi ve İmalat Sanayii Üzerine EtkileriİŞLEME işleme İMALAT imalatMemduh Ünal2009
Türkiye’de Entegre Kırsal Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin KullanımıİLETİŞİM iletişimÖzlem Aşık2009
Evrensel Hizmet; Türkiye Posta Sektöründe Evrensel Hizmet Regülasyonu için ÖnerilerİÇİN içinIŞIL ışıl IRMAK ırmakIşıl Irmak2008
Alternatif Hasıla Açığı Tahmin Yöntemleri ve Phıllıps Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir ÇalışmaPınar Yaşar2008
İklim Değişikliği İle Mücadele Faaliyetlerinin Türk Çimento Sanayiine EtkileriİKLİM iklim İLE ileAsaf Erdoğan2008
Katılım Öncesi AB Fonları ve Kırsal KalkınmaBurcu Miraç Dıraor2008
Türkiye’de Kobiler ve KOSGEBMehmet Cansız2008
Türkiye’de Sosyal Transferlerin Yoksulluk Üzerindeki EtkileriSırma Şeker Demir2008
Türk Demir Çelik Sanayii İçin Strateji Önerileri: Bütünleşme ve Ortak Girdi TeminiİÇİN içinMehmet Akif Koca2008
Kalkınma Ajanslarının Türk Hukuk Sistemindeki YeriAhmet Tamer2008
Avrupa Birliğinde Kişilerin Serbest Dolaşımı Müktesebatı ve Türkiye'nin DurumuAlper Yılmaz2008
Türkiye’de Vergi Politikasının İşgücü Piyasası ve İstihdam Üzerindeki EtkileriİŞGÜCÜ işgücü İSTİHDAM istihdamMihriban Tağ2007
Posta Hizmetlerinin Serbestleştirilmesi ve Regülasyonu: Türkiye Posta Sektörü Reformu İçin Bir ÖneriİÇİN içinVolkan Recai Çetin2007
Üçüncü Nesil Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri: Dünya Uygulamaları ve Türkiye İçin Politika ÖnerisiİÇİN içinEmin Sadık Aydın2007
AB’ye Uyum Sürecinde Hayvancılık Sektörünün Dönüşüm İhtiyacıYurdakul Saçlı2007
Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sanayiinin Değişen Dünya Rekabet Şartlarına UyumuÇağatay Emrah Öngüt2007
Avrupa Birliğinde Devlet Yardımları Sistemi ve Türkiye’ye YansımalarıÖmrüye Aygün2007
Internette Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların KorunmasıTarık Mete Çanga2007
Bankacılık Sektöründe Konsolidasyon, Ülke Deneyimleri ve Türkiye İçin ÖnerilerİÇİN içinAhmet Dinçer2006
İl Özel İdaresi Harcamalarının Mevcut ve Potansiyel Olarak Fonksiyonel AnaliziİL il İDARESİ idaresiOsman Altıntaş2006
Türkiye’de İdari Yargı ReformuİDARİ idariSevgi Yalçın2006
Kayıt Dışı İstihdam ve Mücadele YöntemleriİSTİHDAM istihdamAhmet Oğuz Sarıca2006
Düzenleyici Etki Analizi ve Türkiye UygulamasıSebahat Yılmaz Karaosmanoğlu2006
Bilgisayar Ağları İle İlgili Suçlar Siber SuçlarİLE ile İLGİLİ ilgiliOğuz Turhan2006
Uluslararası Alanda ve Türkiye'de Açık Karteller İle MücadeleİLE ileAlp Tolga Şimşek2006
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Performans ÖlçümüMehmet Akif Köseoğlu2005
Temiz Üretim Yaklaşımı ve Türkiye Açısından DeğerlendirilmesiArzu Önsal Özbay2005
Yapay Sinir Ağları Metodolojisi İle Öngörü Modellemesi: Bazı Makro Ekonomik Değişkenler İçin Türkiye ÖrneğiİLE ile İÇİN içinHasan Yurtoğlu2005
Sürdürülebilir Maliye Politikasının Ekonomik Aktivite Üzerine Etkileri: AB Uyum Sürecindeki Türkiye Örneği ve AB Ülkeleri DeneyimleriMine Bakdur Ergün2005
Döviz Kuru Dalgalanmalarının Asimetrik Etkileri: Türkiye ÖrneğiNazire Nergiz Dinçer2005
Dünyada ve Türkiye'de Enerji verimliliği ve Türk Sanayide Enerji Verimliliğin İncelenmesiİNCELEMESİ incelemesiKubilay Kavak2005
Bölgesel Gelişme Dinamikleri ve Kurumsal Yansımaları-Yerel Büyüme Koalisyonları-Bölgesel Kalkınma Ajansları DeneyimiRasim Akpınar2004
Sosyal Hesaplar Matrisi Üretme Yönetimi ve Türkiye UygulamasıM.Çağatay Telli2004
Jeotermal Kaynaklı Kent İçi Isıtma ve Yerel YönetimlerİÇİ içiHalit Özdilek2004
Bankacılık Sektörünü Denetleyen Kurumların Yapıları: Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin ÖnerileriİÇİN içinAlper Bakdur2003
Petrol Sanayiinde Dikey Bütünleşme ve Türkiye’de UygulanabilirliğiPınar Özel2003
Havaalanı Yatırımlarında Özelleştirme Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye İçin ÖnerilerİÇİN içinCem Galip Özenen2003
Dünyada Liman Devleti Denetimi ve Liman Devleti Denetimi İle İlgili Türk Mevzuatının AB Müktesebatıyla Uyumlaştırılması İçin Gerekli DüzenlemelerİLE ile İLGİLİ ilgili İÇİN içinSedef Yavuz Noyan2003
Bölgesel/Yerel Kalkınmada Kullanılabilecek Finansal Sistemler, Aracı Kurumlar ve Türkiye İçin ÖnermelerİÇİN içinÖmer Bilen2003
Türkiye’de Kamu Fonu UygulamasıMehmet Kağan Saygılı2002
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Zarflama Analizi UygulamasıİLLERİN illerinZeynep Canan Aydemir2002
Türkiye'nin Kentsel Çevre Altyapısı (Atıksu Bertarafı) Yatırım İhtiyacı, Fayda-Maliyet Analizleri ve Strateji Önerisi (2002-2023)İHTİYACI ihtiyacıSıtkı Ersin Esen2002
Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları ve Türkiye'de Eğitim Ekonomik Büyüme İlişkisinin AraştırılmasıİLİŞKİSİNİN ilişkisininFatih Türkmen2002
Yapısal Uyum Sürecinde Dış Ticaret Serbestleşmesinin İşgücü Piyasası Üzerine Etkileri Hechksher-Ohlin Modeli Çerçevesinde Türkiye ÖrneğiEser Pirgan Matur2002
Türkiye Beyaz Eşya Sanayinin Rekabet Gücü ve GeleceğiİBRAHİM ibrahimİbrahim Demir2001
Dış Proje Kredisi Kullanan Kamu Yatırımlarının Gelişimi ve Değerlendirilmesi (1988-1997)Volkan Erkan2001
Tarımda Girdi Kullanımı ve Verimliliğe EtkileriNebi Çelik2000
24 Ocak 1980 ve 5 Nisan 1994 İstikrar Programları Çerçevesinde Yapılan Hukuki ve Kurumsal Düzenlemelerin Mukayeseli AnaliziİSTİKRAR istikrarSalih Köse2000
Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Temel Ürünlerde (Hububat, Şeker ve Süt) Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları ve Bunların Ham Madde Temini Açısından Gıda Sanayiine EtkileriTaylan Kıymaz2000
Rekabet Politikası Açısından Birleşme ve DevralmalarYalın Kılıç2000
Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayinin GeleceğiİLİŞKİLERİ ilişkileriAtila Bedir1999
Kamu Hizmetlerinin Görülmesinde İmtiyaz Yönetimi ve Türkiye UygulamasıİMTİYAZ imtiyazGülhanım Erol1999
Kayıtdışı Ekonomi ve Türkiye’deki BoyutlarıILGIN ılgınYılmaz Ilgın1999
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde İşçilerin Serbest DolaşımıİLİŞKİLERİNDE ilişkilerinde İŞÇİLERİN işçilerinSahir Özdemir1999
Yap-İşlet-Devret Modeli ve Türkiye UygulamasıİŞLET işletOsman Yılmaz1999
Bütçe Açığı-Cari İşlemler Açığı İlişkisi: Türkiye Üzerinde Bir DenemeİLİŞKİSİ ilişkisi İŞLEMLER işlemlerAhmet Sabri Eroğlu1998
Devlet İç Borç Yönetimi OECD Ülkeleri ve Türkiye UygulamasıİÇ içAyşe Sema Gürler1998
Bütçe Açıklarının Finansmanı ve Ekonomik EtkileriAyşenur Gönül1998
Sermaye Hareketleri ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Modellenmesi: Türkiye ÖrneğiYasemin Türker Kaya1998
Ortadoks ve Heterodoks İstikrar Programları: Seçilmiş Ülke Örnekleri ve 1994 Türkiye DeneyimiİSTİKRAR istikrarAyşe Sema Bahçeci1997
Para Politikası Araçları Türkiye ve Çeşitli Ülkelerdeki UygulamalarMemduh Aslan Akçay1997
Türkiye’de Yoksulluğun Ölçülmesi ve Sosyo-Ekonomik Yapılarla ÖlçülmesiErcan Dansuk1997
Türkiye'de Bina İnşaatı Sektörü ve 1990-2010 Dönemi Bölgesel İhtiyaç TahminiİNŞAATI inşaatıM.Cüneyd Düzyol1997
Dünyada Mevduat Sigortası Uygulamaları ve Türkiye İçin ÖnerilerİÇİN içinBerk Mesutoğlu1997
Uzun Vadede Reel Kuru Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine UygulamaZafer Mustafaoğlu1997
Türk Özel Tüketim Vergisi Sisteminin Avrupa Topluluğu Özel Tüketim Vergisi Sistemine Uyumu SorunuGürcan Önol1997
Özelleştirmede Değerleme Yöntemleri ve Değerleme KriterleriKuddusi Yazıcı1997
Elektrik Sektöründe Özelleştirme Ve Türkiye UygulamasıİHSAN ihsanİhsan Kulalı1997
Türkiye’de Kamu Açıkları Ve SenyorajFatma Ayhan Uysal1996
Dünyada ve Türkiye'de Tarımsal Destekleme: Uluslararası Kısıtlar Altında Türkiye İçin Bir Destekleme SistemiİÇİN içinAziz Babacan1996
Türkiye'nin Dış Yardımları ve YönetimiNuri Birtek1996
Doğal Tekellerde Özelleştirme ve RegülasyonRecep Çakal1996
Yabancı Sermaye Yatırımlarını Belirleyen Faktörler ve Türkiye ÖrneğiReha Denemeç1996
Yoksulluk ve Türkiye'deki BoyutlarıRecep Dumanlı1996
Türkiye'de Katma Değer Vergisi Uygulamasının Değerlendirilmesi ve Efektif Katma Değer Vergisi Oranlarının HesaplanmasıBirol Aydemir1996
Cam Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki YeriHasan Kirman1995
İşsizlik Sigortasının Yapısı, Sosyal ve Ekonomik EtkileriİŞSİZLİK işsizlikYılmaz Tuna1995
Kamu Hizmetlerinde İşe Alma Sistemleri ve Türkiye'de Uygulanan Politikalar Üzerine Bir İncelemeİŞE işe İNCELEME incelemeMustafa Ateş1995
Türkiye'den Suriye'ye Akan Yerüstü ve Yeraltı Suyu Miktarı ve Bunların Ekonomik DeğerleriNihal Atuk1995
Futures Sözleşmeleri ve Türkiye'de Tarımsal Mal Piyasalarında UygulanabilirliğiN. Kamuran Malatyalı1995
Türkiye’de Planlama Teşkilatının (Türk Plancılığının) Hukuki ve İdari Yapısı İle İlgili Meseleleri ve Çözüm ÖnerileriMehmet Emin Bayram1994
Türkiye İhracat Performansının Ekonomik Büyüme ve Üretkenliğe EtkisiKamil Ayanoğlu1994
Projelerde Başarıyı Belirleyen Faktörler ve Kamu Kuruluşlarında Bu Faktörlerle Yaklaşımın BelirlenmesiSelahattin Çimen1994
Türk Yargısında Davaların Uzamasının Nedenleri ve Çözüm ÖnerileriHasan Dursun1994
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yeni Finansman Yöntemlerinin Uygulanabilirliği: Finansal Kiralama, FaktöringİKTİSADİ iktisadiUğur Emek1994
Türkiye'de 1980 Sonrası Para Arzı ve EnflasyonİLTER ilterNiyazi İlter1994
KİT'lerin Özelleştirilmesi ve Türkiye UygulamasıMetin Kilci1994
Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet AnaliziSavaş Yıldırım1994
Türkiye’de İmalat Sanayii Ürünleri İhracatı (1980-1991):Hata Düzeltme Modellerinin Bir UygulamasıİMALAT imalat İHRACAT ihracatVildan Baran1993
Çok Taraflı Ticaret Sistemi, Yeni Korumacılık ve TürkiyeMehmet Metin Eker1993
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Faaliyet Esaslı Maliyet Muhasebesi Uygulama DenemesiRamazan Güven1993
Yeni İletişim Teknolojilerinin Türkiye’ye Girişi Konusunda Uygulanan Politikalar ve Sosyo-Ekonomik Gelişmeye EtkileriİLETİŞİM iletişimZeynep Demirhan Derviş1993
Üçer Aylık Milli Gelir HesaplarıAhmet Çelenkoğlu1993
Türkiye’de İlaç Sanayiinin Bugünü ve AT İle İlişkiler Çerçevesinde GelişimiİLAÇ ilaç İLE ile İLİŞKİLER ilişkilerIŞIKLI ışıklıHasibe Işıklı1993
Belediyelerde Halkla İlişkilerİLİŞKİLER ilişkilerMuhittin Acar1993
Türkiye Isınma ve Sanayi Amaçlı Kömür Talep AnaliziISINMA ısınmaLütfi Elvan1993
Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve UygulamalarıTunay Köksal1993
Türkiye'de Kurumlar Vergisi Uygulamasının Firma Davranışları Üzerindeki EtkileriErcan Türkan1993
T.C. Merkez Bankası'nın Kredi Politikası ve Ödemeler Dengesi: Türkiye'deki Durumun Bir Model Çerçevesinde İncelenmesiİNCELEMESİ incelemesiMehmet Yılmaz1993
Petrol Sanayiinde Gelişmeler ve Türkiye'de Petrol Talebi Ekonometrik Bir İncelemeİNCELEME incelemeErgün Yiğit1993
Belediye Hizmetlerinin Karşılanması ve Finansmanında İller Bankasının RolüİLLER illerSedat Çetik1993
Türkiye'de Belediyelerin Mali Yapısının ve İstihdamının AnaliziİSTİHDAMININ istihdamınınErhan Usta1993
Avrupa Topluluğu Bölgesel Politikası Yapısal Fonlar ve Bu Fonlardan Türkiye'nin Yararlanma OlanaklarıA. Necla Uğurlu1992
Avrupa Para Sisteminde Enflasyon ve TürkiyeAyşegül Şimşek1992
Faiz Politikası ve Türk Bankacılık Sistemi Üzerine EtkileriZeynep Ada Eroğlu1992
Ekonometride Metodoloji ve Para Talebi Üzerine Bir DenemeZafer Ali Yavan1992
Avrupa Topluluğu'nda Enerji Arzı-Çevre Dengesinin Optimizasyonu ve Türkiye'de UygulanabilirliğiSelçuk Sancar1992
Çeşitli Ülkeler ve Türkiye'de Aile Politikası Uygulamaları ve Türkiye İçin Politika ÖnerileriİÇİN içinYavuz Mehmet Kontaş1992
Kısa Vadeli Tahmin Yöntemleri ve Türkiye İçin Bir Deneme Öncü Göstergeler YaklaşımıİÇİN içinİBRAHİM ibrahimİbrahim Halil Çanakçı1992
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İstihdamın Analizi: (1979-1989)İKTİSADİ iktisadi İstihdamın İSTİHDAMINFikret Artan1991
Mal ve Çeşitliliği Açısından İhracattaki Yapısal DeğişimİHRACATTAKİ ihracattakiNihan Ergün1991
Gelişmekte Olan Ülkelerde Dış Borçlanma ve Türkiye ÖrneğiNihan Kırcalıali1991
Tekstil TerbiyesiNurşen Demirbilek1990
Belediyelerde Yatırım Planlaması ve Finansman ModeliBelma Üstünışık1986
Tarımsal Kredi PolitikalarıHatice Akın1986
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Mali Analiz Teknikleriyle DeğerlendirilmesiİKTİSADİ iktisadiMustafa Derya Fıratoğlu1985
Türkiye Deri ve Deri Mamulleri Sanayii Ham Deri - Mamul Deri ve Deri KonfeksiyonM. Kemal Küçükabalı1985
Türkiye'de İlköğretimde 6 Yaş Uygulaması ve SonuçlarıİLKÖĞRETİMDE ilköğretimdeŞenay Eser1985
Türkiye'nin AET'ye Tam Üyeliği ve Seçilmiş İmalat Sanayii Sektörlerinde Rekabet İmkanlarının Genel DeğerlendirilmesiİMALAT imalat İMKANLARININ imkanlarınınMustafa Dönmez1985
Sermaye Piyasasının Hukuki YapısıR. Muhsin Demirel1984
Avrupa Para Sistemi ve Türkiye’de Sisteme Katılmaya Yönelik İzlenmesi Gerekli PolitikalarİZLENMESİ izlenmesiHacı Bayram Bulgurlu1983
İslami Finansal Kurumlaşma Teorik ve Pratik GelişmelerİSLAMİ islamiHalil Şener1983
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Türk Ekonomisine KatkılarıHayri Maraşlıoğlu1983
Türkiye’de Orman Sanayi Ürünlerinin İhracat İmkanlarıİHRACAT ihracat İMKANLARI imkanlarıMehmet Tekin1983
Enflasyon Ortamında Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesiMustafa Özçörekçi1983
Avrupa Topluluklarında Bütçe ve Finans Akışları Katılma Halinde Konunun Türkiye Açısından DeğerlendirilmesiRagıp Şahin1983
Belediyelerde Yatırım Planlaması ve Finansman ModeliBelma Üstünışık1983
Standart ve Birim Fiyat Tespitlerinde Kalite ve Verimlilik KavramlarıAhmet Cafoğlu1983
Türkiye’de Uygulanan Destekleme Politikalarının Amaç ve Hedefleri Açısından DeğerlendirilmesiMehmet Şükrü Köse1983
Türkiye'de Kültür Planlaması ve Yeni Bir Yaklaşım TeklifiHilmi Gür1983
Kültür Buhranına Planlı MüdahaleMustafa Çalık1983
Halkla İlişkiler ve Kamu Yönetimindeki RolüİLİŞKİLER ilişkilerMeral Çerçi1983
Çok Ortaklı Şirketlere Genel Bakış-Sorunlar-Teklifler ve Gerekli DüzenlemelerRecep Ünal1983
Yük TaşımacılığımızEbubekir Memiş1983
Türkiye'de İthalatın Yapısı ve Gelecekteki Gelişmesinin TahminiİTHALATIN ithalatınMustafa Tokgöz1983
Kambiyo Kuru ve Ticaret Hadleri Teori, Modeller ve Türkiye Üzerine Bir UygulamaCengiz Sürmeli1983
Yabancı Sermaye ve Türkiye'de Yabancı Sermaye UygulamasıTuncay Hacaloğlu1983
Türkiye'de Mobilya Sanayii ve İhraç İmkanlarıİHRAÇ ihraç İMKANLARI imkanlarıArif Özmen1983
Türkiye'de Enerji Tüketiminin Ekonometrik Analizi: (1963-2000)Ayşe Soysal1983
Kömürün Ekonomideki Yeri ve Gelişme PerspektifleriFahri Akben1983
Türkiye'de Yatırım Eğilimini Belirleyen Faktörlerin AnaliziBülent Danışoğlu1983
Planlı Dönemde Üretkenlik Gelişmelerinin Tespiti İçin Bir Deneme (İmalat Sanayiinde)İÇİN için İMALAT imalatMehmet Atalay1983
Toplu Sözleşmelerde Ücret Tespitine Esas Teşkil Edecek Verimlilik İş ve Liyakat Değerlendirmesi Kıstaslarıİş İŞVeysel Yayan1983
Sanayi Kuruluşlarına Verilen İzin Belgelerini Düzenleyen Mer'i Mevzuata Bağlı Prosedür ve Bu Prosedürün Yeniden Düzenlenmesine İlişkin EsaslarİLİŞKİN ilişkinR.Nadi Köklü1983
Spor Planlamasında Türkiye Açısından Geliştirilmesi Gerekli KıstaslarM. Nezih Kerimoğlu1983
Teknolojik Gelişme ve Türkiye'nin Teknolojik Meseleleriİbrahim Demir1983
Katma Değer Vergisi ve Uygulanması Halinde Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde Finansman EtkisiEmin Haluk Ayhan1983
İmalat Sanayinde Faktör İkamesi, Enerji Kullanımı ve Teknik Değişme (1963-1981)İKAMESİ ikamesiAhmet Tıktık1983
Çayın Türk Ekonomisindeki Yeri ve Beklenen GelişmelerM. Korel Aytaç1983
Tarımsal Destekleme Politikalarının Ekonomiye EtkisiOsman Nuri Filiz1983
Parasal Analiz: Rezerv Para ve Para Arzının Belirlenme MekanizmasıİSMAİL ismailİsmail Arslan1983
Türkiye'de Konfeksiyon Sanayiinin Dokuma-Giyim Sektörü İçindeki Yeri ve GelişimiİÇİNDEKİ içindekiSemiha Alkan1983
Türkiye ve Komşu Ülkelerde Nüfus-Kaynak YaklaşımıİLHAN ilhanİlhan Özaltın1983
Kara Ulaştırması, İhracat Gelirlerimiz Üzerindeki EtkileriİHRACAT ihracatNezih Kaynar1983
Kırsal Alan Planlamasında Bir Araç Olarak Merkez Köylerin FonksiyonuAli Çakı1983
Türkiye'de Koruma Politikası ve Dışa AçılmaAli Altıntaş1983
Karayolu Yapım ve Yenilemelerinin Ekonomik FaydasıBekir Yurt1983
AET'de Vergi Uyumlaştırması SorunuFethullah Uysal1983
Seçilmiş Başlıca Sektörlerde Kapasite Kullanımı Oranlarının Büyümeye EtkisiMustafa Turhan1983
Enerji Planlaması, Model ve Teknikleri ve Türkiye Enerji Talebi Üzerine Bir ÇalışmaVedat Şahin1983
Otomotiv Sanayiinin Türkiye Ekonomisindeki YeriRıfkı Ünal1983
Türkiye Yaş Meyve-Sebze Üretim ve İhracat İmkanlarıİHRACAT ihracat İMKANLARI imkanlarıM. Eşref Şenalp1983
Proje Değerlendirmede Ekonomik Analiz Yöntemleri: (Gölge Fiyatların Belirlenmesi)Özhan Üzümcüoğlu1983
Türkiye'de İmalat Sanayiinde Faaliyette Bulunan Yabancı Sermayeli Firmaların Katma Değer ve İstihdam Yönünden DeğerlendirilmesiİMALAT imalat İSTİHDAM istihdamHayrettin Yıldırım1983
Kaynak Tahsisi Mekanizmalarında Fiyatların Rolü ve Planlama (Türkiye İçin Bir Model Denemesi)İÇİN içinYavuz Arınsoy1983
Mesleki ve Teknik Eğitimde Bugüne Kadarki Plan Uygulamaları ve Yeni Plan Hedeflerine Ulaşılması İçin Bir Model TeklifiİÇİN içinMustafa Malkaz1983
Dış Ticaretimizde Sektörel Fiyat Gelişmeleri ve Dış Ticaret HadlerimizHüsamettin Nebioğlu1983
24 Ocak Ekonomik İstikrar Tedbirlerinin İhracatımızda Doğurduğu Yapısal Değişim Üzerine Bir AraştırmaİSTİKRAR istikrar İHRACATIMIZDA ihracatımızdaAhmet Ümit Danışman1983
İhracatta Vergi İadesi Uygulaması Önemi ve EtkinliğiİHRACATTA ihracatta İADESİ iadesiSoner Maşa1983
Gümrük Vergileri Tahsilat ve Taksitlendirilmesinin Sanayie Olan TesirleriAli Turhan1983
Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Dış Borç İlişkisinin DeğerlendirilmesiİLİŞKİSİNİN ilişkisininKenan Tanrıkulu1983
Türkiye'de Temel Kimyasal Maddeler Sanayiinin Yapısı ve İç-Dış Talep Analizi Rekabete Açık Gelişme İmkanlarıİÇ iç Mustafa Korçak1983
Proje Değerlendirme Yöntemlerinin Sulama Projelerine: Bir Öncelik Göstergesi ve SıralamaHasan Şahin Cengiz1983
Avrupa Yatırım Bankası - Türkiye Kredi İlişkileri: Sektörel Bir AnalizİLİŞKİLERİ ilişkileriUğur Doğan1983
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hesaplarının Genel Ekonomik Hesaplar İçindeki YeriİKTİSADİ iktisadi İÇİNDEKİ içindekiFaik Öztrak1983
İmalat Sanayiinde Yapısal ve Dinamik Değişmelerin Input- Output Analizi Çerçevesinde İncelenmesiİMALAT imalat INPUT input İNCELENMESİ incelenmesiHülya Tokgöz1983
Fert Başına Milli Gelirin Uluslararası Refah Düzeyi Karşılaştırmalarındaki YeriMehmet Sıddık Ensari1983
Özel Sektör Yatırım ve İhracatında Karşılaşılan Bürokrasi Sebebiyle Ortaya Çıkan Zaman İsrafı ve Masraf YüküİHRACATINDA ihracatında İSRAFI israfıKemal Gülseren1983
Türkiye'de Yükseköğretim Harcamalarına Maliyet Fayda Analizinin UygulanmasıFatih Ürer1983
Teşvik Tedbirleri İle Gübre Sanayii Arasında Ekonomik İlişkiler ve Sektör Üzerine Bir Yapısal Düzenleme AraştırmasıİLİŞKİLER ilişkilerNadir Erol1983
Tarıma Dayalı Sanayi Projelerinin Analizinde Ağırlık NoktalarıEsin Soğancılar1983
Dış Şokların Türkiye Ekonomisine EtkileriMehmet Ali Balta1983
Ulaştırma Tipi Doğrusal Programlamanın Fabrika Yer Seçiminde Kullanılması ve Şeker Fabrikaları Üzerinde Bir DenemeCemil Akkutay1983
Mesken İnşa Piyasasında Yapısal Değişme Zarureti ve Alınması Gereken TedbirlerİNŞA inşaMehmet Yalburdak1983
Türkiye İle Avrupa Topluluklarında Teşvik Tedbirleri ve Konunun Tam Üyelik Açısından DeğerlendirilmesiİLE ileHasan Hüseyin Coşkun1983
Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayii Gelişme EğilimleriOsman O. Güneği1983
Entegre Kırsal Kalkınma Projeleri ve Bir Örneği: Çorum-Çankırı ProjesiŞamil Acartürk1983
İhracatın Geliştirilmesi Açısından İhracatçı Sermaye Şirketlerinin Önemi ve Konunun Türkiye AçısındanİHRACATIN ihracatın İHRACATCI ihracatçıMahmut Tekin1983
Türkiye'de Yaş Meyve-Sebze Sektörü ve Bu Sektörün Topluluğa Yönelik İhracat PotansiyeliİHRACAT ihracatİLHAN ilhanİlhan Akay1983
Türkiye İle Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İlişkilerin GeliştirilmesiİLE ileMustafa Demirezen1983
Canlı Hayvan ve Et İhracatıİHRACATI ihracatıBilal Akkurt1983
Kalkınma İşgücü ve Nüfus HareketleriİŞGÜCÜ işgücüBeşir İyidiker1983
Türkiye-AET Ekonomik Bütünleşmesi Açısından KİT'ler ve Katma Protokol Hükümleri Karşısında Türkiye'nin DurumuÇiğdem Tüzün1983
Erzurum Entegre Kırsal Kalkınma Projesinin Tarım İşletmelerinde Optimum Üretimin TespitiİŞLETMELERİNDE işletmelerindeİSMAİL ismailİsmail Çetin1983
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı Açısından Fiyatlandırma ve Genel Fiyat Seviyesine EtkisiİKTİSADİ iktisadiŞevki Eminkahyagil1983
Türkiye'de Çevre Sorunları ve Çözüm YollarıAydın Baştan1983
Türkiye’de Altyapı YatırımlarıCelalettin Balcı1983
Türkiye’de Gemi İnşa Endüstrisi ve Bu Endüstrinin İhracat İmkanlarıİNŞA inşa İHRACAT ihracat İMKANLARI imkanlarıM. Tekin Demirel1983
Türkiye’de İhracata Yönelik Sanayiin İthalata BağımlılığıİHRACATA ihracata İTHALATA ithalataAbdurrahman Şensoy1983
Yapıda Enerji TasarrufuYaşar Bağlı1983
Turizm Politikası Turizm Organizasyonu ve Turizmin Gelişmesini Sağlayıcı TedbirlerSelver Korkut1983
1982 Yılında Türkiye Bankalar Sisteminde Likid Mekanizma ve Kaynak İsrafıİSRAFI israfıİSKENDER iskenderİskender Evrenesoğlu1983
Planlı Dönemde Gelişen Demir Ve Çelik Döküm Sanayiinin Ortadoğu ve Avrupa Pazarlarında Alması Gereken YerMuzaffer Keleş1983
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Uyguladıkları Sigorta Normları Arasındaki Farklılıkların Giderilerek Milli Norm Birliğine Ulaştırılabilmesi İçin Model TaslağıİÇİN içinMuharrem Varlık1983
Planlı Dönemde Yatırım Teşvik Politikaları ve SonuçlarıEthem Kulhan1983
Türkiye’de Uygulanmakta Olan Fiyat Endeksleri ve Bir DeğerlendirmeNezihe Şen1983
Planlı Dönemde İlköğretime Yapılan Yatırımlar ve KullanımıİLKÖĞRETİMDE ilköğretimdeÖner Kabasakal1983
Tarımda Dayanıklı Bir Girdiye Talep Ekonometrik Bir Yöntem Çerçevesinde Tarım Traktörü Talebinin İncelenmesiİNCELENMESİ incelenmesiFatih Özatay1983
Toplam Tüketimin Maksimizasyonuna Yönelik İki Sektörlü Bir Optimizasyon Modeli Denemesi (1980-2000)İKİ ikiAdil Temel1982
İstihdam Projeksiyonları Üzerine Bir DenemeİSTİHDAM istihdamBahattin Gülgör1980
Planlı Kalkınma Döneminde Dış FinansmanHüseyin Demircioğlu1980
Girdi-Çıktı Tablosunda Katsayı TahminiHaydar Boysal1980
Türk Ekonomisinde Sektörel Ücret, Ücret Dışı Gelir ve İthalat ÖdemeleriİTHALAT ithalatZafer Yükseler1980
Toplu İş Sözleşmelerinin Hukuksal Yapısı ve Uygulamada Karşılaşılan Önemli SorunlarİŞ işAtilla Altınordu1979
Dışsatım Kredisi Sigorta Sistemi ve Uygulama YöntemiÜnal Altıntaş1979
Konut Gereksinmesi ve Kestirim YöntemleriM. Rauf Aykut1979
Planlı Dönemde Temel Eğitim ve Ekonomik PolitikasıİSMAİL ismailİsmail Bircan1979
Yerseçimi Kararlarında Karışık - Tamsayı Programlama Yaklaşımı - Kâğıt Sektörü UygulamasıOrhan Çakıroğlu1979
Arazi Kullanım ve YönlendirilmesiAttila Çevikol1979
Bölgesel Gelişmede Etkin Sanayi Sektörleri Aralarındaki İlişkilerin Ekonomik ve Mekansal Açıdan İrdelenmesiİLİŞKİLERİN ilişkilerin İRDELENMESİ irdelenmesiAyda Eraydın1979
Planlı Dönemde Tarımsal İstihdamın YapısıİSTİHDAMIN istihdamınErdal Güç1979
Eğitimde İç Getiri OranlarıİÇ içBora Gürer1979
Bölgesel Dengesizlik ve Sanayiinin YaygınlaştırılmasıİZGİ izgiRecep İzgi1979
Türkiye'de Büyüme-Enflasyon İlişkisinin İrdelenmesi Üzerine İstatistiki Bir Deneme 1963-1978İLİŞKİSİNİN ilişkisinin İRDELENMESİ irdelenmesi İSTATİSTİKİ istatistikiHasan Karaçal1979
Bir Gelir Dağılımı DenemesiKemal Kasaroğlu1979
Finansman Planlamasına Bir YaklaşımMetin Köksal1979
Yurt Dışına Beyin GöçüZeki Kuşçu1979
Dış Ticaret Serbestleştirmesinin Ekonomik Kalkınmaya Etkisinin Ölçülmesi Üzerine Bir Model DenemesiSuat Orsan1979
Özel Kesim İmalat Sanayiinin Gelişimi, Toplulaşan ve Tekelleşme Eğilimi Gösteren Yapıyı, Bu Yapıyı Oluşturan ve Hızlandıran NedenlerİMALAT imalatAysel Özkan1979
Fen Lisesinin Sosyo - Ekonomik Yapımızın Özellikleri Açısından DeğerlendirilmesiMusa Gürgün1979
Türkiye Ekonomisi İçin Sermaye Yapısı Matriksi Kurulması ve Bir Dinamik Girdi - Çıktı Model DenemesiİÇİN içinMehmet Polat1979
Kalkınma Amaçlarının Bir Optimizasyon Modeli Çerçevesinde İrdelenmesiİRDELENMESİ irdelenmesiTimuçin Sanalan1979
Kentsel Toplu Taşınım ve Ankara’nın Raylı Sistemi Üzerine DüşüncelerAli Yonca1979
Türkiye'de Üretim İlişkilerinin Değişmesi ve Sosyo-Kültürel Yapıya EtkileriİLİŞKİLERİNİN ilişkilerininZerrin Polat1979
Planlı Dönemde Türkiye İhracat Üretim Yapısı İlişkisiİHRACAT ihracat İLİŞKİSİ ilişkisiSunay Sonad1979
Türkiye'de Bazı Sektörlerde Küçük İmalat İşletmelerinin ÖzellikleriİMALAT imalat İŞLETMELERİNİN işletmelerininAhmet Buldam1978
Türkiye’de Demir - Çelik Sanayiinin GelişimiIŞIN ışınIşın Çelebi1978
10 Ağustos 1970 Devalüasyonunun Türkiye İhracat ve İthalatına EtkileriİHRACAT ihracat İTHALATINA ithalatKemal Çiftçi1978
Tarımda Destek Fiyat Politikası ve Dış Ticarete EtkisiHasan Dinç1978
Proje Değerlendirme ve Girdi - Çıktı YöntemleriFatih Ertimur1978
Ekonomik ve Sosyal Hedef ve Değişkenlerle Sendikal Hareketin Gelişimi Arasındaki İlişkiİLİŞKİ ilişkiIŞIK ışıkYusuf Işık1978
Zincirleme Dizin (Chain Indexing) ve Konuya Yaklaşımda UygulanmasıAhmet Başak Kayıran1978
Çok Amaçlı Doğrusal Programlama Yönteminin Tarım Planlamasına Uygulanması ve İki ÖrnekİKİ ikiOrhan Saygıdeğer1978
Türkiye Gübre Sanayii ve Günümüzdeki SorunlarıYusuf Kılıç1978
Sanayileşme Sürecinde Küçük Sanayinin Yeri ve Küçük Sanayi Geliştirme Merkezleri Uygulamasının DeğerlendirilmesiİSMAİL ismailİsmail Sarıca1978
Türkiye'de Boş Zamanları Değerlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi ve DüzenlenmesiİNCELENMESİ incelenmesiCoşkun Somunoğlu1978
Endüstriyel İşletmelerde Endüstriyel Eğitim ve Türk Endüstri İşletmelerinde Uygulanması Gerekli Olan Ulusal Endüstriyel Eğitim Politikasının Saptanmasına İlişkin Bir ÖneriİŞLETMELERİNDE işletmelerinde İLİŞKİN ilişkinSezer Türktan1978
Türkiye'de Enflasyon ve Bu Sorunun Çözümlenebilmesi İçin Alınabilecek TedbirlerİÇİN içinTalat Uğur1978
Planlı Kalkınmada Kalite, Kalite Kontrol ve UygulamalarıGüngör Uysal1978
Refrakter Malzemelerinin Türkiye'nin Sanayileşme Sürecindeki YeriEfe Bilkur1978
Türkiye’de Ücretlilerin Vergi Yükü 1964 1977Nurgül Özgirgin1978
Evrensel Onlu Sınıflama = Universal Decimal Classification (UDC) ve Türkiye UygulamasıIŞIL ışılIşıl Aryol1977
İthalat İkamesiİTHALAT ithalat İKAMESİ ikamesiAyhan Bolay1977
Araştırma Kütüphanelerinde Müracaat Hizmeti ve GelişmeleriNurten Dülger1977
Uzun Dönemde Türkiye'de İşgücünün Kesimsel DağılımıİŞGÜCÜNÜN işgücününKutlay Ebiri1977
Ara Malları Sanayiinde Yatırım ve UygulamasıZühtü Eren1977
Yatırımları Özendirme Yönlendirme İlke Araçları ve Uygulamasının EleştirisiİLKE ilkeMehmet Gültekin1977
1960 Sonrası Türkiye'deki Ekonomik Gelişim ve Sendikal HareketlerAynur Kalyoncuoğlu1977
İmalat Sanayiinde Sektörel ve Bölgesel İşgücü VerimliliğiİMALAT imalatMurat Karakuşçu1977
Bilimsel ve Teknik Enformasyon ve Önemi, Örnek Bir Çalışma: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Dokümantasyon Merkezi (TÜRDOK)Yurdanur Mat1977
Sermaye-Hasıla Katsayısının Büyüme Modellerindeki Yeri ve Türk Planlarındaki UygulamaGazi Özhan1977
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Programının Değerlendirilmesi Üzerine Bir İncelemeİNCELEME incelemeSeher Savaş1977
Planlı Kalkınmada Halk Eğitimi ve Halk KütüphaneleriNuran Tosun1977
Türk Plancılığının Pozitif Hukuk Açısından Görünümü ve DeğerlendirilmesiOya Turunçoğlu1977
İmalat Sanayiinde İşgücü KullanımıİMALAT imalat İŞGÜCÜ işgücüEnis Tütüncü1977
Türkiye Kok ve Taşkömür SorunlarıHaluk Dural1976
Türkiye’de İç ve Dış Turizm Talebini Oluşturan Sosyo - Ekonomik EtmenlerİÇ içÜlkü Şekercik 1975
Optimal Beslenme Kalıbına Göre Türkiye’de Beslenme DurumuTuncer Kocaman 1975
Proje Seçiminde Uygulanan Değerlendirme Yöntemlerinin İrdelenmesiİRDELENMESİ irdelenmesiİHSAN ihsanİhsan Türker1975
Türkiye’de Planlı Dönemde Yatırımların Dağılımı ve Dengeli KalkınmaMahir Kondu1975
Değişen Toplum Yapısına Küçük Üretici-Sanatkarın Uyumu ve Sosyo-Ekonomik Değişimi: Bir Alan AraştırmasıGül Ergil1975
Gelişmekte Olan Ülkelerde Sanayileşmenin Kentleşmeye Etkisi: Türkiye İçin Bir SınamaİÇİN içinZeynep Arat1975
Sanayiin Yaygınlaştırılması Politikaları Ve Türkiye'deki GörünümüEnver Çapçı1975
Fiyat Değişmelerinin Ekonomik Değerlere Yansıtılmasında Endeksleme Yöntemi ve Etkileri (Türkiye İçin Bir Deneme)İÇİN içinErcan Mutlu1975
Öğrenim Kredisi ve Burs Uygulamasının Sosyo - Ekonomik AnaliziMustafa Keten1975
Türkiye Ekonomisinde Demiryolu TaşımacılığıSezer Türktan1975
Çok Uluslu Şirketler (Döviz Kazandırıcı ve Kaybettirici Etkileri)Sertaç Kamu1975
Türkiye’nin Ekonomik Kalkınmasında Turizm Sektörünün Yeri ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Turizm Sorununa Bir YaklaşımMustafa Sökmen1975
Dual Büyüme Modelleri ve Türkiye İçin Bir DenemeİÇİNCengiz Aysun1975
Özel Kesim İmalat Sanayiinde Verimlilik, Teknolojik Gelişme ve Kaynak Dağılımında Etkinlik (1951-1968)İMALAT imalatOktay Varlıer1975
Türkiye’de Metropoliten Yönetim Sorunları ve Bir Sistem ÖnerisiGüngör Erdumlu1975
Kamu Sektöründe İdari Organizasyon çalışmaları Yol Ve YöntemleriİDARİ idariMetin Ergün Sonsuz1975
Teknik Yardımın Politika, Uygulama ve DeğerlendirilmesiAyla Barutçu1974
Tarım Dışı Sektörlerde Ücret Oluşumu ve PolitikasıErtan Ziver Sanver1974
Katma Değer Vergisi ve Türkiye Yönünden Bir DeğerlendirmeTandoğan Güçbilmez1974
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sorunlarının ÇözümlenmesiEmel Orhon1974
Verimlilik, Verimlilik Ölçme Yöntemleri, İşgücü Verimliliği ve Çimento Sanayiinde İşgücü Verimliliği İle İlgili Analitik Bir DenemeİŞGÜCÜ işgücü İLGİLİ ilgiliBilgi Kongar1974
Sünger Demirinin Türkiye Çelik Üretimi Dengesine EtkisiAlgan Hacaloğlu1974
III. Beş Yıllık Kalkınma Planında Yurda Gönderileceği Tahmin Edilen İşçi Dövizleri ve Bunların Yurt İçinde Yatırımı Kanalize Edilebilmesi İçin Alınması Gerekli TedbirlerİÇİNDE içinde İÇİN içinİSMAİL ismailİsmail Karaman1974
Ekonomik Bir Yatırım Olarak EğitimTuna Yurtseven1974
Orman Ürünleri Sanayii Yapısal Gelişmelerinin Ormancılık Politikalarına EtkileriBaykan Süberker1974
Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Çerçevesinde Ortak Amaçlı Teşebbüslerin Değerlendirilmesi ve ÖnerilerİŞBİRLİĞİ işbirliğiÜlkü Şekercik1974
Planlı Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türk Ekonomisindeki Yeri ve Finansman DurumlarıİKTİSADİ iktisadiÜnal Altıntaş1974
Az Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye'de Sanayileşme Sürecinde GirişimcilikMuzaffer Soy1974
Tarım Girdilerinin Bitkisel Üretimi Etkilemedeki Rollerinin Türkiye ve Bölgeler İtibariyle İncelenmesi Kaynak Dağılımında EtkinlikİTİBARİYLE itibariyle İNCELENMESİ incelenmesiMete Törüner1974
Sosyal Yatırımların Programlanmasında Beliren Başlıca Darboğazlar ve ÖnerilerÖmür Sevin1974
Toplum Bilimsel Açıdan Türkiye'de Büyük Kent SorunlarıBarlas Tolan1973
Yatırım Projelerinin Milli Ekonomi Yönünden DeğerlendirilmesiİSTİKLAL istiklalİstiklal Alpar 1973
Dış Yardımda Etkenlik ve TürkiyeFulya Ankara1973
İşletmeci Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Tasarruflarının Hesaplanmasında Bir Yöntem DenemesiİŞLETMECİ işletmeci İKTİSADİ iktisadiGünseli Gönen1973
Yersel Ekonomide Değişim (Shift) AnaliziAsuman Çezik1973
Tarım Sektöründe Üretim ve Verimlilik İlişkileriİLİŞKİLERİ ilişkileriNuran Uras1973
Sosyal ve Ekonomik Yapının Gerektirdiği Temel Öğretim Biçimi 8 Yıllık Temel Öğretim ve Amaçlara Uygun Program Düzenlemesine YaklaşımlarDemet Tünay1973
Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik Kavramı Üzerinde DenemeTimur Erkman1973
Türkiye'de İmalat Sanayiinde Efektif Koruma Oranının Hesaplanması Üzerine Bir DenemeİMALAT imalatTunç Tayanç1972
Hayvansal Üretimde Minimum Maliyeti Sağlayacak Yemleme Paterni Üzerine DenemelerŞenay Özer1972
Ortak Pazara Girişimizin Kamu Sektörü Projelerinin DPT’ce Değerlendirilmesine Muhtemel EtkileriMelih A. Borahan1971
Türkiye İçin Tasarruf Açığı Dış Ticaret Açığı AnaliziBirgen Keleş1970
Nüfus ProjeksiyonlarıSamira Berksan1969
Yükseköğretimde Planlı Gelişme Açısından Yatırımların RasyonalizasyonuÇelen Birkan1969
Üçüncü Beş Yıllık Plan Döneminde (1972 - 1977) Optimal Stratejinin Tespiti İçin DenemelerİÇİN içinGüler Canalp1969
İstihdam Tahminlerinin Planlama Faaliyeti İçindeki Yeri, Göstereceği Gelişmeyi Tayin Eden Faktörler ve İstihdam Tahminlerinde Kullanılan YaklaşımİSTİHDAM istihdam İÇİNDEKİ içindeki İNCİ inciİnci Çavuşoğlu1969
Sümerbank Tekstil Endüstrisinde Etkenlik SorunuSevin Yayın1969
Araştırma HarcamalarıOral Akman1967
Türkiye Kadastrosunun Problemleri ve Tüm Kalkınma Çabalarımız Açısından Kadastro Çalışmalarımız İçin Bir DeğerlendirmeİÇİN içinAtilla Canbolat1967
Sağlık Planlamasında Ekonomik ve Sosyal KriterlerParla Kişmir1967
Semi - Input - Output Metodu İle Proje DeğerlendirilmesiINPUT input İLE ileYücel Yener1967
Tasarruf Problemi Milletlerarası Bir KarşılaştırmaAlev Damalı1967
Yatırımların Ödemeler Dengesi Etkileri ve ÖlçülmesiTülay Öney1967
Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Eleştiri Ekonomik Tanımlama ve Önceden TahminSevil Korum1967
Mukayeseli Üstünlükler Teorisi ve Türkiye-İsrail Nisbi İhracat Payları Açıklayıcı DeğişkenleriİSRAİL israil İHRACAT ihracatF. Aynur Uluatam1967
Maximal-Optimal Büyüme Modellerinin Kalkınan Ülkelerde GeçerliliğiGündüz Sünnetçioğlu1967
Şeker Sanayiimizde Programlama MeseleleriMehmet Aydın1966
İthalat Planlamasının Temel SorunlarıİTHALAT ithalatHikmet Çetin1966
Tarımın Ekonomik Kalkınmadaki YeriÜlkü Eğeci1966
Türkiye’de Tarım Sektöründe İşletme Büyüklükleri İle Verimlilik Arasındaki Bağıntı ve Toprak Dağılımı, Gelir Dağılımı ve Vergileme Potansiyeli Açısından AnlamıİLE ileYusuf Hamurdan1966
Türkiye'de Milli Gelir Hesaplarında Kullanılan MetotlarYılmaz Sezek1966
Yatırım Projelerinin Ekonomi Yönünden Değerlendirilmesi: Alternatif Projeler Arasında Bir Seçim ÇalışmasıTarık Kıvanç1965
Sosyal Yatırımların KriterleriSunday Üner1965
Bölgesel Sanayileşme Politikasında Hollanda ve İtalyan MetotlarıİTALYAN italyanMuammer Doğan1965
6224 Sayılı Kanundan Faydalanan Yabancı SermayeYavuz Yılmaz1965