Analitik Bütçe Sınıflandırma Hakkında

Analitik Bütçe Sınıflandırma Hakkında2020-03-05T11:04:26+03:00

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI HAKKINDA

Bütçe kodlaması; devlet faaliyetlerinin ;

– kurumsal,

– fonksiyonel,

– ekonomik,

ölçütlere göre sınıflandırılmasıdır.

Ülkemizde 2004 yılından itibaren uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmış analitik bütçe sınıflandırması kullanılmaktadır. Sonraki yıllarda bu sınıflandırma önce sosyal güvenlik kurumlarına daha sonra da mahalli idarelere yaygınlaştırılarak genel yönetimin tamamının kapsama alınması sağlanmıştır.

5018 sayılı Kanunun “Bütçe ilkeleri” başlıklı 13 üncü maddesinin k bendinde;

“Bütçeler kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde Cumhurbaşkanlığınca uluslararası standartlara uygun olarak belirlenen bir sınıflandırmaya tâbi tutularak hazırlanır ve uygulanır.”

hükmü yer almaktadır.

Analitik bütçe sınıflandırması yapısı şu şekildedir.

  • Harcama ve Borç Vermenin Sınıflandırması
  • Kurumsal sınıflandırma
  • Fonksiyonel sınıflandırma
  • Finansman tipi sınıflandırma
  • Ekonomik sınıflandırma
  • Gelirin Sınıflandırması
  • Açık / Fazlanın Finansman Sınıflandırması

Kurumsal sınıflandırmada, bütçe sistemi içinde yer alan idari yapı temel alınmıştır. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmada, GFS (Government Finance Statistics) standartları benimsenmiştir. Finansman tipi sınıflandırma ise mali mevzuatımız gereği geliştirilmiştir.

Analitik bütçe sınıflandırması konusunda teknik bilgi ve açıklamalara ilgili yıllar Bütçe Hazırlama Rehberleri kapsamında yer alan “Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber” dokümanından ulaşılabilmektedir. Güncel bütçe hazırlama rehberi için tıklayınız.