Yöneticilerimiz

Yöneticilerimiz2024-05-17T12:37:03+03:00
İbrahim ŞENEL

İbrahim ŞENEL
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanı​

İbrahim Şenel, 1966 yılında Artova/Tokat’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıklarında Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yaptı.

1997-2000 yılları arasında yurtdışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

7 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. 9 Haziran 2023 tarihinde aynı göreve atanmıştır.

Kutluhan TAŞKIN

​Kutluhan TAŞKIN
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

1978 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 2007-2009 döneminde Cornell Üniversitesi (ABD) kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.

2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürmüştür.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

English CV

İsa ATÇEKEN

​İsa ATÇEKEN
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

1973 yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılının sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Devlet Bütçe Uzmanı olarak atandı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde 2008-2014 yılları arasında Genel ve Adalet Hizmetleri Daire Başkanı, 2014-2016 yılları arasında Ekonomik Hizmetler Daire Başkanı, 2016-2018 yılları arasında ise bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arası Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU

Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

Aslen Kırşehirli olan A. Rıdvan AĞAOĞLU Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu.

Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta hazırladığı “Türkiye’nin Turizm Potansiyeli Bağlamında İnanç Turizminin Yeri” konulu tez çalışması ile Kültür ve Turizm Uzmanlığına atandı.

2007 yılının Ekim ayından itibaren önce Devlet Bakanlıklarında akabinde de Kalkınma Bakanlığında Özel Kalem Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı. 07 Haziran 2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevini asaleten yürütürken 2016 yılı Ekim ayından itibaren aynı Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı vekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arası Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman Nuri Erdem

Osman Nuri ERDEM
Plan ve Programlar Genel Müdürü

1987 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünden 2010 yılında mezun oldu. 2011 yılında, Devlet Planlama Teşkilatı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2016 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Aktüerya Bilimleri bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2018-2022 döneminde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sosyal Güvenlik, Fon ve Döner Sermayeler Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu.

15 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

English CV

Esra GÜLER

Esra GÜLER
Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü

1980 yılında Merzifon’da doğdu. Aslen Malatyalıdır.

Ortaokul ve lise eğitimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde (AAAL) tamamladı.

2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

2002 yılında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Dış Ticaret Uzmanı olarak atandı. İhracat Genel Müdürlüğü’nde Uzman, Şube Müdürü ve Müsteşar Danışmanı görevlerinde bulundu.

2006-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Duke Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma Politikası bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008-2010 yıllarında Duke Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Merkezi (DCID) ile Duke Üniversitesi Küreselleşme, Yönetişim ve Rekabetçilik Merkezinde (CGGC) uluslararası kalkınma ve küresel değer zincirleri alanında akademik çalışmalarda bulundu.

2022 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları programından ikinci yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü V. görevlerini yürüttü.

15 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Evli ve iki çocuk annesidir.

English CV

Faruk CİRİT
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü

1985 yılında İstanbul/Üsküdar’da doğdu. Aslen Trabzonludur.

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra (2008), Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı (2011).

Mesleki kariyerine 2009 yılında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nde Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayıp, 2014 yılında Planlama Uzmanı olarak (Kalkınma Bakanlığı) atandı. Daha sonra Duke Üniversitesi’nde (ABD) Ekonomi alanında ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladı (2017-2019).

2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda Ulaştırma ve Lojistik Dairesi Başkan Vekili (Ekim 2020-Mart 2021), Enerji ve Madencilik Dairesi Başkanı (Kasım 2021-Nisan 2022), Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı (Nisan 2022-Eylül 2023) olarak görev yaptı.

19 Eylül 2023 tarihinde Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilen Faruk Cirit 23 Şubat 2024 tarihinde Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bahtiyar SAZLIK

Bahtiyar SAZLIK
Bütçe Genel Müdürü

1975 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme bölümünden 1997 yılında mezun oldu. 1997 yılının sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Devlet Bütçe Uzmanı olarak atandı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde 2008-2018 yılları arasında Yatırım Hizmetleri Daire Başkanı, 2016-2018 yılları arasında Ekonomik Hizmetler Daire Başkanı görevlerini yürüttü.

2019 yıllında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

2019 yılında Performans Esaslı Program Bütçe projesinde proje lideri olarak görevlendirildi.

24 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

5 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Murat DELİÇAY

Murat DELİÇAY
Devlet Yardımları Genel Müdürü

1974 yılında Adana’da doğdu. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında yedek subay olarak askerlik hizmetini yerine getirdi. Memuriyet hayatına 2000 yılında Bağ-kur Genel Müdürlüğünde başladı. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına Uzman Yardımcısı olarak girdi. Hazırladığı “Bir Bölgesel Ticaret Anlaşması olarak ECOTA ve Türkiye” isimli uzmanlık tezi ile 2005 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2005-2007 yılları arasında ABD’de Illinois Üniversitesi’nde (Urbana-Champaign) ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. 2007-2011 döneminde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda, 2011-2014 döneminde de Kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde Planlama Uzmanı olarak görev yaptı.

2014-2018 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Hizmetler Dairesinde Genel İdare sektöründen sorumlu Planlama Uzmanı olarak çalıştı. 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Hizmetler Dairesinde Genel İdare sektöründen sorumlu Strateji ve Bütçe Uzmanı olarak devam etti.

“Facilitating Intra-OIC Trade: Improving the Efficiency of the Custom Procedures in the OIC Member States”, “Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları”, “Gümrük İşlemlerinde Bilgiye Erişim”, “Kamu Kurumlarında Taşıt Filosu Yönetimi” ve “Perakende E-ticaretin Yükselişi: Sorunlar, Fırsatlar ve Öneriler” başlıklı araştırma raporlarını hazırladı.

2021 yılında Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü Hizmetler Dairesi Başkanlığına, 2022 yılı Nisan ayında aynı Genel Müdürlükte Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

1 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Devlet Yardımları Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet AYDIN
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

1975 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elazığ’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim Bölümü Yüksek Lisans Programını 2013 yılında tamamladı.

15 Ocak 1998 tarihinde Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2002 yılında “Türkiye’deki Bankaların ve Şekerbank T.A.Ş.’nin Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi” konulu tezi ile Uzman olarak atandı. Kredi İzleme Müdürlüğü ve İç Denetim Müdürlüğünde çalıştı, Operasyonel Risk Komitesi’nde görev yaptı.

17 Mart 2012 tarihinde Kalkınma Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine atandı. Kalkınma Bakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü.

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nda, 31 Mart 2015 tarihinden itibaren, Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda Müdür Yardımcısı ve Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde Müdür olarak çalıştı.

15 Ocak 2022 tarihinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sinan TAŞ, I. Hukuk Müşaviri

Sinan TAŞ
I. Hukuk Müşaviri

1973 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Karslıdır. Balgat Mustafa Kemal İlkokulu, Balgat Ortaokulu ve Ömer Seyfettin Lisesi’nde tamamladığı ilk ve ortaöğrenimini müteakiben girdiği Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.

Ankara Barosu bünyesinde yaptığı avukatlık stajı ve sonrasındaki kısa dönem askerlik hizmetinin ardından serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

2000-2012 yılları arasında Ankara Barosu’na bağlı olarak icra ettiği serbest avukatlık dönemi sonrasında 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde kamu avukatı olarak görev aldı.

2017 yılında (mülga) Kalkınma Bakanlığı emrine hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

2018 yılında 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kurulması akabinde Aralık 2018 itibariyle hukuk müşaviri kadrosuna atandı.

2020 yılı Eylül ayından itibaren vekâleten yürütmekte olduğu I. Hukuk Müşavirliği görevine, 06.08.2021 tarih ve 31560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/388 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile asaleten atandı.

Dr. Emel İmren TAŞ ile evli olup 3 kız çocuğu babasıdır.

Adem Özden Özel Kalem Md.

Adem ÖZDEN
Özel Kalem Müdür V.

1965 yılında Konya Akören İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Akören’de, liseyi Konya’da tamamladı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden, daha sonra Tarım Teknolojisi bölümünden mezun oldu.

Bu dönemde 1981 – 1987 yıllarında özel sektörde muhasebeci, 1987 – 1988 Askerlik görevi Yedek Subay ve 1988 – 1989 özel sektörde muhasebeci olarak çalıştı.

1989 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 1991 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne görevlendirildi. 1993 – 1996 yıllarında  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Özel Kalem Müdürü  ve yine  1996  yılında  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  Özel Kalem Müdürü, 1996 – 2003 yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milletvekili Danışmanı olarak görev yaptı.

2003 – 2009 yıllarında Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü ve 2005 yılında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı. 2009 – 2015 yıllarında Destek Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Tahsis Daire Başkanlıkları görevlerinde bulundu.

2015 – 2017 yıllarında Başbakanlık – Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü, 2017 yılında Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü ve 2017 – 2018 yıllarında Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2018 – 2020 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdürü, 2020 – 2021 yıllarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlık Ofisi Müdürü olarak görev yaptı.

Halen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Daire Başkanı ve Özel Kalem Müdür V. olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.