Yöneticilerimiz

Yöneticilerimiz2021-08-12T16:37:19+03:00
İbrahim ŞENEL

İbrahim ŞENEL
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanı​

İbrahim Şenel, 1966 yılında Artova/Tokat’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıkları’nda Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yaptı.

1997-2000 yılları arasında yurtdışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

7 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.

İbrahim Şenel, 2008-2011 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, 2009-2011 yılları arasında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 2010-2017 yıllarında Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, 2013-2018 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile 2015-2019 yıllarında Türk Eximbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1 Ocak 2021 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Kutluhan TAŞKIN

​Kutluhan TAŞKIN
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

1978 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 2007-2009 döneminde Cornell Üniversitesi (ABD) kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.

2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini yaptı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürmüştür.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

İsa ATÇEKEN

​İsa ATÇEKEN
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

1973 yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılının sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Devlet Bütçe Uzmanı olarak atandı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde 2008-2014 yılları arasında Genel ve Adalet Hizmetleri Daire Başkanı, 2014-2016 yılları arasında Ekonomik Hizmetler Daire Başkanı, 2016-2018 yılları arasında ise bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arası Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU

Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU
Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı

Aslen Kırşehirli olan A. Rıdvan AĞAOĞLU Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu.

Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta hazırladığı “Türkiye’nin Turizm Potansiyeli Bağlamında İnanç Turizminin Yeri” konulu tez çalışması ile Kültür ve Turizm Uzmanlığına atandı.

2007 yılının Ekim ayından itibaren önce Devlet Bakanlıklarında akabinde de Kalkınma Bakanlığında Özel Kalem Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı. 07 Haziran 2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevini asaleten yürütürken 2016 yılı Ekim ayından itibaren aynı Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı vekili olarak görev yaptı.

2018-2021 yılları arası Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atandı.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Nebi ÇELİK

Nebi ÇELİK
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür V.

1967 yılında Elazığ’ın Ağın ilçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun olan ÇELİK, 1988 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda memuriyet hayatına başladı. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na Uzman Yardımcısı olarak girdi ve 1994 yılında Planlama Uzmanlığı’na atanarak Tarım Sektöründen sorumlu Uzman olarak çalıştı.

1996-1998 yılları arasında ABD Northeastern Üniversitesi İktisat Bölümü İktisat Politikası ve Planlama Ana Bilim Dalında master derecesi aldı. Ayrıca Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında “Türkiye’de Kooperatiflerin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü” konulu teziyle yüksek lisans yaptı.

2003-2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı görevlerinde bulundu.

Başbakanlık tarafından 2004 yılında düzenlenen “Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Projesi” kapsamında, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nde etkin olmayan birimlerin kapatılması, atıl gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve kurumun finansman ihtiyacının en ekonomik şekilde karşılanması yönündeki örnek çalışmalarıyla 2005 yılında ‘‘Başarı Ödülü’’ aldı. Ayrıca 59. Hükümet döneminde Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesi gereğince verilen “Takdirname Ödülü”ne layık görüldü.

Dışişleri Bakanlığı Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nde 2012- 2018 yılları arasında Uzman Müşavir olarak görev yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tarım, sanayi, çevre, içme suyu, sulama, ormancılık, kırsal kalkınma ve sosyal destek projeleri ile ilgili yatırım programlarının hazırlanması, uygulanması ve projelerin hayata geçirilmesini gerçekleştirdi. Ayrıca Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görevi esnasında Asrın Projesi olarak nitelendirilen ‘‘KKTC Su Temin Projesi’’nin yürütülmesinde önemli görev ve sorumluluklar üstlendi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda ‘‘Sınav Kurulu Üyeliği’’ görevini yürüttü. 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Vekili olarak göreve başlayan Nebi ÇELİK, evli ve 2 çocuk babası olup ingilizce bilmektedir.

Bahtiyar SAZLIK

Bahtiyar SAZLIK
Bütçe Genel Müdürü

1975 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  İşletme bölümünden 1997 yılında mezun oldu. 1997 yılının sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Devlet Bütçe Uzmanı olarak atandı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde 2008-2018 yılları arasında Yatırım Hizmetleri Daire Başkanı, 2016-2018 yılları arasında Ekonomik Hizmetler Daire Başkanı görevlerini yürüttü.

2019 yıllında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

2019 yılında Performans Esaslı Program Bütçe projesinde proje lideri olarak görevlendirildi.

24 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Vekili olarak görevlendirildi.

5 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Fatih ÜNLÜ
İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü

1965 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da Dumlupınar İlkokulu, Hürriyet Ortaokulu ve Anafartalar Lisesinde tamamladı. ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden (Uluslararası İlişkiler Alt Dalı) 1987 yılında mezun oldu. Eylül 1987 – Ağustos 1988 döneminde TBMM’de araştırmacı ve TÜBİTAK’ta uzman olarak çalıştı. Ağustos 1988’de Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) sözleşmeli uzman olarak göreve başladı. 1991-1993 yılları arasında Başbakan Başdanışmanlığında uzman – danışman olarak çalıştıktan sonra DPT’deki görevine geri döndü.

2003-2006 yıllarında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Tarım, Sanayi, Turizm ve Sağlık Direktörü, 2006 – 2009 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) – Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkan Vekili, 2009 – 2012 yıllarında da ECO Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

Dönüşünde Kalkınma Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalıştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde uzmanlıktan sonra 2020 Şubat ayından itibaren aynı birimde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 14 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürü olarak atandı.

Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. İyi derecede de Farsça konuşabilmektedir.

Sinan TAŞ, I. Hukuk Müşaviri

Sinan TAŞ
I. Hukuk Müşaviri

1973 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Karslıdır. Balgat Mustafa Kemal İlkokulu, Balgat Ortaokulu ve Ömer Seyfettin Lisesi’nde tamamladığı ilk ve ortaöğrenimini müteakiben girdiği Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu.

Ankara Barosu bünyesinde yaptığı avukatlık stajı ve sonrasındaki kısa dönem askerlik hizmetinin ardından serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

2000-2012 yılları arasında Ankara Barosu’na bağlı olarak icra ettiği serbest avukatlık dönemi sonrasında 2012 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde kamu avukatı olarak görev aldı.

2017 yılında (mülga) Kalkınma Bakanlığı emrine hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.

2018 yılında 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kurulması akabinde Aralık 2018 itibariyle hukuk müşaviri kadrosuna atandı.

2020 yılı Eylül ayından itibaren vekâleten yürütmekte olduğu I. Hukuk Müşavirliği görevine, 06.08.2021 tarih ve 31560 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021/388 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile asaleten atandı.

Dr. Emel İmren TAŞ ile evli olup 3 kız çocuğu babasıdır.

Ahmet DİNÇER

Dr. Ahmet DİNÇER
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2007-2009 döneminde Amerika Birleşik Devletleri Duke Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma Politikası bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İktisat doktora programından “Determinants of Sectoral and Firm Size Export Performance: Empirical Evidence from the Turkish Manufacturing Industry” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı.

Bankacılık sektöründe uzman yardımcısı olarak bir yıllık iş deneyiminin ardından 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Planlama Uzman Yardımcısı olarak Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 2006 yılında aynı Genel Müdürlükte Planlama Uzmanı olarak atandı. 2012 yılı Temmuz ayına kadar para politikası, bankacılık, finansal piyasalar, dış ticaret ve ödemeler dengesi konularında çalıştı.

2012 yılı Temmuz ayında Kalkınma Bakanlığında İç Denetçi olarak atandı. Yeni kurulan İç Denetim Birimi Başkanlığına İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirildi. Kamu İç Denetim sertifikası ve Profesyonel Kamu İç Denetçisi (CGAP) sertifikası sahibidir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDDK) bünyesinde oluşturulan komisyon ve komitelerde üye olarak görev aldı ve eğitici olarak eğitimler verdi.

2017 yılı Mart ayında Kalkınma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına atandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının kuruluşundan itibaren yürüttüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 2018 yılı Aralık ayında asaleten atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.