Yöneticilerimiz

Yöneticilerimiz2020-09-04T13:56:28+03:00
Naci Ağbal

Naci AĞBAL
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanı​

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968’de Bayburt’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Ağbal, İngiltere Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında müfettiş, teftiş kurulu başkan yardımcılığı, Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı ve bakan danışmanlığı görevlerinde bulunan Ağbal, 2006-2009 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 2009-2015 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Naci Ağbal, 2004-2006 yıllarında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006’da PETKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yıllarında Türk Hava Yolları (THY) AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2008-2015 yıllarında Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği ile Uluslararası Ahmed Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği yaptı. 17 Ekim 2018 tarihinden itibaren Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, 23 Kasım 2018 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu Üyeliği, 18 Ocak 2019 tarihinden itibaren de Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliği görevlerini yürütmektedir.

7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Bayburt Milletvekili olarak TBMM’ye giren Ağbal, 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçiminde de yine Bayburt’tan milletvekili seçildi. Ağbal, AK Parti MKYK üyeliği ile MYK üyesi olarak Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 64. ve 65. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Ağbal, 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ağbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İbrahim ŞENEL

İbrahim ŞENEL
Başkan Yardımcısı

İbrahim Şenel, 1966 yılında Artova/Tokat’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda Uzman Yardımcılığı görevinde bulunan Şenel, 1991-1997 yılları arasında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/Müsteşarlıkları’nda Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yaptı.

1997-2000 yılları arasında yurtdışında T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, 2000-2003 yılları arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü ve 2003-2007 yılları arasında İhracat Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2007-2009 yılları arasında Gümrük Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı, 2009-2011 yıllarında İhracat Genel Müdürü ve bilahare Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve 2014-2018 yıllarında Ekonomi Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

İbrahim Şenel, 2008-2011 yılları arasında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği, 2009-2011 yılları arasında İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 2010-2017 yıllarında Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliği ve 2. Başkanlığı, 2013-2018 yılları arasında Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Başkanlığı ile 2015-2019 yıllarında Türk Eximbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu.

12 Şubat 2020 tarihinden itibaren T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Yılmaz TUNA

Yılmaz TUNA
Başkan Yardımcısı

1964 yılında Konya’da doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında DPT’ye planlama uzman yardımcısı olarak girdi. 1994 yılında planlama uzmanı oldu.

1995-1996 yıllarında ABD’de University of Illinois at Urbana-Champaign’de İktisat Politikası alanında master yaptı.

2003-2009 yıllarında  DPT İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Dairesi Başkanı, 2009-2014 yıllarında  DPT ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü olarak görev yaptı.

16 Temmuz 2014 – 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında  Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

28 Eylül 2015 – 24 Kasım 2015 tarihleri arasında  Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak görev yapmıştır.

16 Ağustos 2018 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Kutluhan TAŞKIN
​Kutluhan TAŞKIN
Plan ve Programlar Genel Müdürü

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür V.

1978 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yaptı. 2007-2009 döneminde Cornell Üniversitesi (ABD) kamu yönetimi programında yüksek lisansını tamamladı.

2011-2016 döneminde Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevinde bulundu. 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür vekili olarak görev yaptı.

15 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürü olarak atandı. Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürmektedir.

 Evli ve bir çocuk babasıdır.

İsa ATÇEKEN
​İsa ATÇEKEN
Bütçe Genel Müdürü

1973 yılında Konya’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1996 yılında mezun oldu. 1997 yılının sonunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2001 yılında Devlet Bütçe Uzmanı olarak atandı.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde 2008-2014 yılları arasında Genel ve Adalet Hizmetleri Daire Başkanı, 2014-2016 yılları arasında Ekonomik Hizmetler Daire Başkanı, 2016-2018 yılları arasında ise bütçe hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

15 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına Bütçe Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Emin Sadık AYDIN

Emin Sadık AYDIN
Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü

1975 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bilecik’te tamamladı. İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2001-2002 yıllarında ABD’de bulundu ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Bilgi Sistemleri Yönetimi dalında yüksek lisans derecesi aldı. 2003 yılında Planlama Uzmanlığına atandı. 2003-2007 yıllarında DPT Bilgi Toplumu Dairesinde uzman olarak çalıştı.

Başbakanlıkta 2008-2009 yıllarında danışmanlık, Kalkınma Bakanlığında 2010-2014 yıllarında Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı, 2014-2015 yıllarında Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı, 2015-2017 yıllarında İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ve 2017-2018 yıllarında Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

15 Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü olarak atandı.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU

Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü

Aslen Kırşehirli olan A. Rıdvan AĞAOĞLU Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu.

Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Aynı Bakanlıkta hazırladığı “Türkiye’nin Turizm Potansiyeli Bağlamında İnanç Turizminin Yeri” konulu tez çalışması ile Kültür ve Turizm Uzmanlığına atandı.

2007 yılının Ekim ayından itibaren önce Devlet Bakanlıklarında akabinde de Kalkınma Bakanlığında Özel Kalem Müdürü olarak uzun yıllar görev yaptı. 07 Haziran 2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’nda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atandı. Bu görevini asaleten yürütürken 2016 yılı Ekim ayından itibaren aynı Bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı vekili olarak görev yaptı.

16 Ağustos 2018 tarihinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atandı.

İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet DİNÇER

Ahmet DİNÇER
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2007-2009 döneminde Amerika Birleşik Devletleri Duke Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma Politikası bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat doktora programına halen devam etmektedir.

Bankacılık sektöründe uzman yardımcısı olarak bir yıllık iş deneyiminin ardından 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Planlama Uzman Yardımcısı olarak Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanı olarak atandı.

2012 yılı Temmuz ayında Kalkınma Bakanlığında İç Denetçi olarak atandı. Yeni kurulan İç Denetim Birimi Başkanlığına İç Denetim Birimi Başkanı olarak görevlendirildi. Kamu İç Denetim sertifikası ve Profesyonel Kamu İç Denetçisi (CGAP) sertifikası sahibidir.

2017 yılı Mart ayında Kalkınma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına atandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında 31 Ağustos 2018 tarihinden itibaren vekâleten yürüttüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 3 Aralık 2018 tarihinde asaleten atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Recep Demir

​Recep DEMİR
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde doğdu. 2005 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

2006-2008 yıllarında özel sektörde yönetici olarak çalıştı. Bir süre finansal danışmanlık yaptıktan sonra, Anadolu Ajansı’nda muhabir olarak göreve başladı. İstanbul’da Finans Haberleri Editörlüğünde ve Ankara’da Ekonomi Haberleri Editörlüğünde Kıdemli Muhabir olarak görev yaptı.

1 Kasım 2015 Seçimlerinin ardından Maliye Bakanlığı görevine getirilen Sayın Naci Ağbal’ın Basın Danışmanlığı görevini yürüttü.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Adem ÖZDEN

Adem ÖZDEN
Özel Kalem Müdürü

1965 yılında Konya Akören’de doğdu. İlkokul ve ortaokulu eğitimini Akören’de yaptı. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1982 – 1987 yılları arasında Konya’da özel bir şirketin muhasebesini yönetti. 1988 yılında askerlik görevini yedek subay olarak tamamladıktan sonra 1 yıl Ankara’da özel bir şirkette muhasebeci olarak çalıştı.

1989 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığında göreve başladı. Bakanlıkta 1993 yılında Özel Kalem Müdürü, 1996 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığında Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

1996 – 2003 yıllarında TBMM’de Milletvekili Danışmanı olarak görev yaptı. 2003 – 2009 yılları arasında Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2005 yılında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atandı. 2009 – 2015 yılları arasında bu görevini fiilen yürüttü.

2016 – 2017 yıllarında Başbakan Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü, 2017 yılında Milli Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılında Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak yeniden atandı ve 2018 yılı Ağustos ayına kadar bu görevi yürüttü.

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanan Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı görevinde bulunmakla birlikte Ağustos 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Başkanlığa Strateji ve Bütçe Uzmanı olarak atandı. Halen Daire Başkanı kadrosunda olup, Özel Kalem Müdürü görevine devam etmektedir.

Görev yaptığı dönemlerde Kamu İktisadi Teşebbüslerinde yönetim kurulu üyelikleri, denetim kurulu üyelikleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşunda denetim kurulu üyeliği yaptı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.