Analitik Bütçe Sınıflandırması – Yeni Ekonomik Kod Değişiklik Talebi

Analitik Bütçe Sınıflandırması – Yeni Ekonomik Kod Değişiklik Talebi2020-03-04T10:08:49+03:00

Muhtelif Bütçe Hazırlama Rehberi dokümanları kapsamında Rehberin Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin açıklamaları içeren “EKOREHBER” bölümünde;

“Bu rehberde yer alan giderin, gelirin ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasına ilişkin ekonomik kodlarda bir değişiklik yapılması veya sınıflandırmanın herhangi bir düzeyinde yeni kodlar ilave edilmesine ilişkin talepler gerekçeleri ile birlikte Başkanlığımıza (Bütçe Genel Müdürlüğü) iletilecektir.”

ibaresine yer verilmektedir.

Bu kapsamda İdareler giderin, gelirin ve finansmanın ekonomik sınıflandırmasına ilişkin ekonomik kodlarda değişiklik yapılması ya da yeni kodlar ilave edilmesi taleplerini gerekçeleriyle birlikte aşağıda yer alan form kullanılmak suretiyle butceuygulama@sbb.gov.tr adresine iletebileceklerdir.

» Kod Değişiklik Yeni Kod Talep Formu