2019 Bütçesine Genel Bakış

2019 Bütçesine Genel Bakış2019-10-01T11:33:07+03:00

Ana Sayfa « Bütçe « Vatandaş Bütçe

2019 yılı bütçesi, ekonomide dengelenmeyi, disiplini ve değişimi esas alan bir bütçedir.

2019 yılı bütçesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli
paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi, büyüme potansiyelinin ve istihdamın artırılması, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde
edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması amacını taşımaktadır.

Makroekonomik hedefleri destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje ve
programlar uygulamaya konulacaktır. Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin
kalitesinin artırılması suretiyle kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacaktır.

Vatandaşlarımıza yönelik kamu hizmetlerine ayrılan kaynaklar artırılıyor.

2002 yılında bütçenin yüzde 43,2’si doğrudan faiz harcamalarına giderken bu oranın 2019 yılında yüzde 12,2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin 86 TL’si faize giderken 2019 yılında toplanacak her 100 TL’lik verginin sadece 16 TL’si faize gidecektir.

2019 yılı bütçesinin temel özelliği tasarruf bütçesi olmasıdır.

Bu dönemde maliye politikasının temel hedefi merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki mal ve hizmet, sermaye, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerin artırılmasıdır. Gider kalemlerinde tasarruf yapılırken, memurun, işçinin, emeklinin, kamu çalışanlarının hakları korunacaktır.