Sosyal Yardımlar

Sosyal Yardımlar2019-10-01T11:44:29+03:00

SOSYAL YARDIMLAR

Sosyal yardım harcamaları için 2019 yılı bütçesinden 62,1 milyar TL
kaynak ayrılmıştır.

• Ekonomik büyüme sayesinde elde edilen refah artışı, sosyal yardım programları aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmaktadır. Sosyal yardımlar alanında reform olarak nitelendirebilecek birçok yeni uygulama hayata geçirilmiş, sosyal yardım programları çeşitlendirilmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı bütçesinden sosyal harcamalar için ayrılan kaynak miktarı 62,1 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.

2019 yılında;

• Ödeme gücü olmayan vatandaşlara sağlık giderlerini karşılamak amacıyla 10,5 milyar TL ödenek öngörülmektedir.

• Engelli vatandaşlara evde bakımına destek amacıyla 8,5 milyar TL  ödenek öngörülmektedir.

• Kadın konukevlerinde şiddet mağduru kadınlara barınma hizmeti, psiko-sosyal destek, il avukatları ve barolar tarafından hukuki destek, 0-6 yaş arası çocuklarına kreş imkanı sağlanmakta ve aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar harçlık verilmektedir. Şiddet mağduru kadınlara sağlanan barınma imkânı için 3,4 milyon TL; çocukları için sağlanan kreş hizmeti için 1,6 milyon TL ödenek öngörülmektedir.

• Kadın konukevlerinde şiddet mağduru kadınlara barınma hizmeti, psiko-sosyal destek, il avukatları ve barolar tarafından hukuki destek, 0-6 yaş arası çocuklarına kreş imkanı sağlanmakta ve aylık net asgari ücret tutarının yarısına kadar harçlık verilmektedir. Şiddet mağduru kadınlara sağlanan barınma imkânı için 3,4 milyon TL; çocukları için sağlanan kreş hizmeti için 1,6 milyon TL ödenek öngörülmektedir.

• Korunmaya muhtaç çocukların korunmalarını gerektiren süre içerisinde aile ortamında yetiştirilmeleri amacıyla yürütülen koruyucu aile hizmetleri kapsamında koruyucu ailelere yapılacak ödemeler için 2019 yılında 132 milyon TL ödenek öngörülmektedir.

• 65 yaş üstü yaşlıların, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşların ve bu  vatandaşların yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 9,9 milyar TL, ekonomik yoksunluk içinde olan ailelerin çocuklarının yanlarında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 1,3 milyar TL ödenek öngörülmektedir.

• Doğum yardımı için yaklaşık 606 milyon TL kaynak ayrılmaktadır. Bu kapsamda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılmaktadır.

• Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Sağlık Yardımı gebelik yardımları kapsamında doğumun hastanede yapılması halinde bir kereye mahsus 75 TL, düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 TL, doğumdan sonra iki kereye mahsus 35 TL ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, şartlı sağlık yardımı kapsamında ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartıyla çocuk başına aylık 30 TL ödeme yapılmaktadır.