Yatırımlar

Yatırımlar2019-10-01T11:48:08+03:00

YATIRIMLAR

• 2019 yılında özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyecek altyapı yatırımlarına kaynak ayrılmasına devam edilecektir.
• 2019 yılında bütçeden yatırımlara 65,1 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.
• Kamu yatırımları içerisinde en yüksek pay, 21,3 milyar
TL ile ulaştırma sektörüne ayrılmaktadır.

Bu çerçevede;

• Eğitim alanındaki yatırımlar için 10,9 milyar TL,
• Sağlık sektöründeki yatırımlar için 8,6 milyar TL,
• Tarım sektöründeki yatırımlar için 5,1 milyar TL,
kaynak tahsis edilmektedir.