Kalkınma Yardımları Göstergeleri

Kalkınma Yardımları Göstergeleri2020-10-02T12:15:31+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  «  Kalkınma Yardımları Göstergeleri

  • Türkiye’nin yaptığı resmi kalkınma yardımları 2002 yılındaki 73 milyon ABD Doları seviyesinden 2018 yılında 8,6 milyar ABD Doları seviyesine çıkmıştır.
  • Ülkemizin yaptığı resmi kalkınma yardımlarının milli gelire oranı 2002 yılında yüzde 0,04 iken, bu oran 2018 yılında % 1,10 seviyesine yükselmiştir. Bu oran ile ülkemiz dünyada birinci durumdadır.
  • Türkiye’nin aldığı resmi kalkınma yardımı miktarı 2002 yılında 434 milyon ABD Doları iken 2018 yılında bu miktar 3,3 milyar ABD Doları seviyesine çıkmıştır.

Türkiye’nin Yaptığı Teknik İşbirliği (Milyon ABD Doları)