Kalkınma Yardımları Göstergeleri

Kalkınma Yardımları Göstergeleri2021-02-25T19:29:04+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  «  Kalkınma Yardımları Göstergeleri

  • Türkiye’nin yaptığı resmi kalkınma yardımları 2002 yılındaki 73 milyon ABD Doları seviyesinden 2019 yılında 8,7 milyar ABD Doları seviyesine çıkmıştır.
  • Ülkemizin yaptığı resmi kalkınma yardımlarının milli gelire oranı 2002 yılında % 0,04 iken, bu oran 2019 yılında % 1,15 seviyesine yükselmiştir. Bu oran ile ülkemiz dünyada birinci sıradadır.
  • Türkiye’nin aldığı resmi kalkınma yardımı miktarı 2002 yılında 434 milyon ABD Doları iken 2019 yılında bu miktar 825 milyon ABD Doları seviyesine çıkmıştır.

Türkiye’nin Yaptığı Teknik İşbirliği (Milyon ABD Doları)