Kalkınma Yardımları Göstergeleri

Kalkınma Yardımları Göstergeleri2020-10-02T12:15:31+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  «  Kalkınma Yardımları Göstergeleri

  • Türkiye’nin yaptığı resmi kalkınma yardımları 2002 yılındaki 73 milyon ABD Doları seviyesinden 2018 yılında 8,6 milyar ABD Doları seviyesine çıkmıştır.
  • Ülkemizin yaptığı resmi kalkınma yardımlarının milli gelire oranı 2002 yılında yüzde 0,04 iken, bu oran 2018 yılında % 1,10 seviyesine yükselmiştir. Bu oran ile ülkemiz dünyada birinci durumdadır.
  • Türkiye’nin aldığı resmi kalkınma yardımı miktarı 2002 yılında 434 milyon ABD Doları iken 2018 yılında bu miktar 3,3 milyar ABD Doları seviyesine çıkmıştır.

Türkiye’nin Yaptığı Teknik İşbirliği (Milyon ABD Doları)

Mobile Görünüme Geç