Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi2019-10-01T14:19:24+03:00

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

• Yurtiçi tasarrufların artırılması yoluyla sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.

• 2019 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında Devlet katkısı tutarı için bütçeden 4,1 milyar TL kaynak ayrılmaktadır. 2019 yılı sonunda bütçeden karşılanan toplam Devlet katkısı tutarı 19,4 milyar TL’ye ulaşmış olacaktır.

• Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla 6,9 milyon kişiye, birikmiş fon tutarı ise Devlet katkısı dahil 87,9 milyar TL’ye ulaşmıştır.

•2017 yılında yürürlüğe konulan otomatik katılım sistemi ile bireysel emekliliğin kapsamının genişletilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla otomatik katılım sistemindeki katılımcı sayısı 5 milyon kişiye, biriken fon tutarı ise 4,6 milyar TL’ye ulaşmıştır.