Tarım

Tarım2019-10-01T14:14:54+03:00

TARIM

• 2019 yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden tarıma ayrılan kaynak 26,5 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.
Bu kapsamda;

• Tarımsal destek programları için 16,1 milyar TL,
• Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 5,3 milyar TL,
• Tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5,1 milyar TL,
kaynak ayrılmaktadır.
• 2019 yılında 4 aylık ve üzeri her buzağı için 350 TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için bu tutar 500 TL olarak uygulanacaktır.
• Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize anaç hayvan başına 25 TL destekleme ödemesi yapılacaktır.

• Tarımsal destek programları için ayrılan kaynak 2018 yılı ödeneklerine göre yüzde 10,7 oranında artırılarak 16,1 milyar TL’ye çıkarılmaktadır. Bu tutarın 4,4 milyar TL’si hayvancılık destekleri, 2,5 milyar TL’si yağlı tohumlu bitkilere prim desteği, 1,3 milyar TL’si kırsal kalkınma destekleri, 1 milyar TL’si hububat prim desteği, 566 milyon TL’si gübre desteği, 2,4 milyar TL’si mazot desteği, 850 milyon TL’si fındık alan bazlı gelir desteği, 1 milyar TL’si tarım ürünleri sigortası desteği, 163 milyon TL’si çay primi desteği ve 1,9 milyar TL’si diğer tarımsal destekleme hizmetleri için ayrılmaktadır.

• Fındık üreticilerine dekar başına 170 TL üzerinden destekleme ödemesi yapılmaya devam edilecektir.
• Yem bitkileri ekimi yapan üreticilere dekar başına 40 TL ila 100 TL arasında destekleme
ödemesi yapılacaktır.
• 2019 yılında mazot desteği olarak çiftçiler tarafından kullanılan mazotun maliyetinin yarısı karşılanmaya devam edilecektir.
• Tarım işletmeleri için Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere verilen faiz destek tutarı yüzde 28 artırılarak 3,4 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.
• Çiftçilerimizin, tarımsal üretimde karşılaşacakları riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesi amacıyla tarım sigortası prim tutarlarının yüzde 50 ila yüzde 66,7’si Devlet tarafından karşılanmaya devam edilecektir.
• Mera Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde 100 başa kadar etçi ve melezi düve alımına yüzde 30 hibe, her bir buzağı için 750 TL’ye kadar destek verilmektedir.