Sağlık

Sağlık2019-10-01T11:38:19+03:00

SAĞLIK

Vatandaşa sunulan sağlık hizmetinin kalitesi artırılarak
her bir vatandaş için ulaşılabilir olması hedeflenmektedir.

• Bu kapsamda ilaç harcamaları için 36,8 milyar TL, tedavi harcamaları için 65,7 milyar TL, aile hekimliği için 9 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.

• Kamu-Özel İşbirliği modeli ile başlatılan şehir hastane-leri projeleri kapsamında Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri, Elazığ, Eskişehir ve Manisa şehir hastaneleri hizmete açılmıştır. 2019 yılında da Bilkent, Bursa Konya ve Etlik şehir hastanelerinin açılması planlanmaktadır.

• 2019 yılında bütçemizden sağlığa 156,9 milyar TL kaynak ayrılmaktadır. 2002 yılında yüzde 11,3 olan sağlık harcamalarının bütçe içerisindeki payı 2019 yılında yüzde 16,3’e çıkarılmaktadır.

• Evde sağlık hizmetleri kapsamında yatağa bağımlı hastaların evde yapılabilecek tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının ev ortamında gerçekleştirilmesine devam edilmektedir.

• Koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde toplum sağlığına yönelik aşılama faaliyetlerinin kapsamı 7 kalemden 13 kaleme çıkarılmıştır. Aşı faaliyetlerine 2019 yılında 1 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.