Ücretler

Ücretler2019-10-01T14:21:41+03:00

ÜCRETLER

2018 yılında tüm kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında Ocak ayında yüzde 5,69 oranında, Temmuz ayında ise yüzde 8,65 oranında artış yapılmıştır. Söz konusu artışlar sonucunda 2018 yılında kümülatif bazda yüzde 14,8 oranında artış sağlanmıştır.

2019 yılı Ocak ayında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında % 4 oranında ve Temmuz ayında ise % 5 oranında artış yapılacaktır. Ayrıca ilgili altı aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranının verilen zam oranını aşması halinde kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları enflasyon farkını yansıtacak şekilde artırılacaktır.