Vergi Gelirleri

Vergi Gelirleri2019-10-01T14:23:49+03:00

VERGİ GELİRLERİ

YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAMA SAĞLANAN TEŞVİKLER

• 2019-2020 yıllarında işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergiler 12 ay boyunca Devlet tarafından karşılanacaktır.
-Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 18 ay olarak uygulanacaktır.
-İmalat ve bilişim sektöründe işe alınacaklar için SGK primi desteği daha yüksek tutarda (brüt asgari ücret) uygulanacaktır.
• 2019 yılında imalat sanayii ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yeni makine ve teçhizat alımlarında amortisman süresi daha kısa uygulanacaktır.
• Yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde 2019 yılı sonuna kadar Ar-Ge faaliyetlerinde ise kalıcı olarak yeni makine ve teçhizat alımlarında katma değer vergisi alınmayacaktır.
• Küçük işletmeler ve serbest meslek erbabı vergiye uyum maliyetlerini aşağı çeken, daha sade, basit, kolay uygulanabilir hasılat esaslı KDV sistemi kapsamında vergilendirilebilecektir.

SOSYAL AMAÇLI TEŞVİKLER

• Net asgari ücretin yılın son aylarında yüzde 20’lik II. vergi dilimine girilmesi sebebiyle yılbaşında belirlenen miktarın altına düşmesi kalıcı olarak önlenmiştir.
• İşverenlerce kadın hizmet erbabına sağlanan kreş hizmetleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Kreş hizmeti verilmeyen durumlarda ise kreşlere ödenen brüt asgari ücretin yarısına kadar olan tutar gelir vergisinden muaf tutulmuştur.
• Meskenlerde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimine vergi muafiyeti sağlanmıştır.
• 16 yaş ve üzerindeki ikinci el araçlarını 2019 yılı sonuna kadar hurdaya çıkarmak suretiyle trafikten çeken araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10 bin TL’ye kadar ÖTV indirimi sağlanmıştır.
• 1997 model ve öncesi araçlarını, 2019 yılı sonuna kadar hurdaya çıkarmak suretiyle ilgili idarelere bedelsiz olarak teslim eden vatandaşların ödenmemiş MTV ile 2016 yılı sonuna kadar olan trafik para cezaları tahsil edilmeyecektir.
• Şehir içi ticari yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile yük taşımacılığında kullanılan taşıtlar 30 Haziran 2019 tarihine kadar özel tüketim vergisi ödenmeksizin yenilenebilecektir.

MÜKELLEFLERE YÖNELİK DESTEKLER

• Vergisini düzenli olarak ödeyen mükelleflere gelir ve kurumlar vergisinin yüzde 5’i oranında indirim getirilmiştir.
• Zor durumda kalan vergiye uyumlu mükelleflere destek olmak için vergi borçlarını 60 aya kadar vade ve düşük faiz oranı ile ödeme imkânı sağlanmıştır.