Reel Sektör

Reel Sektör2019-10-01T14:17:21+03:00

REEL SEKTÖR

• Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırılan reel sektör desteklerine 2019 yılında da devam edilerek özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisi sürdürülmektedir. Bu kapsamda reel kesim destekleri için bütçeden 32,8 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.

• İstihdamın desteklenmesi kapsamında reel sektör destekleri içinde en büyük pay sosyal güvenlik işveren prim desteklerine verilmektedir. Bu çerçevede 2019 yılında işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 15,3 milyar TL tutarındaki işveren primi merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

• Kredi Garanti Fonu kapsamında 2018 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla 548 bin adet ve 317,3 milyar TL kredi için 281,6 milyar TL Hazine destekli kefalet sağlanmıştır. Bu kapsamda 2019 yılı bütçesinden 3,9 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.

• İhracatçının rekabet gücünü artırmak amacıyla ihracat destekleri 3,7 milyar TL’ye çıkarılmaktadır. 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla ihracat desteklerinden yararlanan ihracatçı sayısı 17.515’e ulaşmıştır.

• Türkiye İhracat Kredi Bankasının sermaye artırımı için 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden 750 milyon TL kaynak ayrılmaktadır.

• Genç girişimcilerin desteklenmesi ve kurdukları işletmelerin markalaşması, kurumsallaşması, Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla KOSGEB bütçesine ayrılan kaynak geçen yıla göre yüzde 9,4 oranında artırılarak, 1,9 milyar TL’ye çıkarılmaktadır.

• Reel sektörün en önemli ihtiyaçlarından birisi olan finansmana ucuz maliyetle erişimin sağlanması için çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda esnafın finansmana erişimini sağlamak ve finansman maliyetlerini düşürmek en önemli önceliklerden biri olmaya devam etmektedir. 2019 yılında bu amaçla Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak esnaf kredileri için faiz desteği olarak 1,9 milyar TL kaynak ayrılmaktadır. Bu desteklerden 486 bin esnaf faydalanmakta olup toplam kredi stoku 30,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.

• İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde reel sektörün
izin/onay/ruhsat gibi bürokratik süreçler nedeniyle katlanmak zorunda olduğu yükler azaltılmaya devam edilmiştir. Bu çalışmaların sonucu olarak Dünya Bankası İş Ortamı Raporunda Türkiye 2017 yılında en fazla iyileştirme yapan ilk 10 ülke arasına girmiş ve geçen yıla göre 17 basamak ilerleyerek 43 üncü sıraya yükselmiştir.

• Proje bazlı teşvik sistemi uygulanmaya başlayarak büyük ölçekli stratejik yatırımlar proje bazında özel teşviklerle desteklenmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 135 milyar TL yatırım tutarına sahip 23 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.