AR-GE ve Yenilik

AR-GE ve Yenilik2019-10-01T11:46:18+03:00

AR-GE ve YENİLİK

Ülkemizin sanayi yapısını yüksek teknoloji içeren ürünleri üreten bir yapıya dönüştürmek ekonomi politikamızın en önemli önceliklerindendir. Bu kapsamda rekabet gücünün artırılması ve küresel değer zincirinden daha fazla pay alınmasına yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör öncülüğünde artırılarak katma değere dönüştürülmesi ve bu sayede yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturulması temel hedeflerimiz arasındadır. Bu hedefi gerçekleştirmek için merkezi yönetim bütçesinden bir yandan kamu Ar-Ge harcamalarına kaynak ayırılırken diğer taraftan özel sektör Ar-Ge yatırımları için önemli teşvik ve destekler sağlanmaktadır. Bu amaçlarla 2019 yılı Merkezi Yönetim bütçesinden yaklaşık 4,6 milyar TL kaynak ayrılmaktadır.