Yatırım Programında Yer Alan Projelerle İlgili Tüm İşlemlerin KaYa Üzerinden Yapılmasına Yönelik Genelge

2018-10-29T23:53:16+03:00

Yatırım Programının teklif, hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme safhalarını elektronik ortamda yürütmek, ilgili kurumların bilgi sistemleriyle bütünleştirmek, mükerrer veri girişi ve raporlamayı ortadan kaldırmak üzere Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) geliştirilmiştir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları, 9 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yıl içi yeni proje teklifleri ile yatırım projelerinin ad, yer, karakteristik, süre, maliyet ve ödenek revizyonu gibi işlemleri KaYa üzerinden yapacaklardır.

Genelge için tıklayınız…

Genelge Eki KaYa Kılavuzu için tıklayınız…