Program Yapısı ve 2020 Yılı İdare Performans Programları Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere 2020 yılı idare performans programlarının program bütçeye uygun olarak hazırlanması sürecinde Cumhurbaşkanlığı Makamından 07/08/2019 tarihli ve 67 sayılı Olur alınmış olup “Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Performans Programlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar” ile “Program Bütçe Rehberi” Başkanlığımız web sitesinde yayımlanmıştır.

Ancak süreç içerisinde yeni idarelerin kurulması gibi idari yapılanmadaki değişiklikler ile idarelerden gelen taleplere istinaden program ve alt programlar ile koordinasyondan sorumlu idarelerde değişikliklere gidilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı makamından 16/01/ 2020 tarihli ve 2 sayılı Olur alınmıştır.

Diğer taraftan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik gereğince genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin nihai hali verilen performans programlarını Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklaması gerekmektedir. Bu çerçevede Ocak ayı içinde nihai hali verilecek İdare Performans Programlarında kullanılacak dokümanlara aşağıda yer verilmektedir:

2020-01-21T09:57:14+03:00