Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar

2022-01-26T16:00:29+03:0026 Ocak 2022|

2020 yılı İdare Faaliyet Raporlarının 2020 yılı İdare Performans Programlarına ilişkin gerçekleşmeleri uyumlu bir şekilde yansıtabilmesi bakımından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince Başkanlığımızca hazırlanan “Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar” 21 Ocak 2021 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

Bilindiği üzere 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun TBMM’de kabulüyle birlikte ülkemizde performans esaslı program bütçe uygulamaya geçmiştir. Ayrıca “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu gelişmeler çerçevesinde 2021 yılı faaliyet raporları ile bundan sonraki yıllar faaliyet raporlarının performans esaslı program bütçe esaslarına uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Faaliyet Raporlarının Performans Esaslı Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar” hazırlanmıştır. Söz konusu Usul ve Esaslar için tıklayınız.