Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar

2020 yılı İdare Performans Programları Cumhurbaşkanlığı makamının 7/8/2019 tarihli ve 67 sayılı Oluruna istinaden program bütçe yapısına uygun olarak hazırlanmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2020 yılı İdare Performans Programlarına ilişkin gerçekleşmelerin 2020 yılı İdare Faaliyet Raporlarında program yapısına uygun şekilde yansıtılabilmesi bakımından “Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar” hazırlanmıştır. Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerce 2020 yılı faaliyet raporları hazırlanırken anılan Usul ve Esaslar’da belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporlarının Program Bütçe Esaslarına Uygun Şekilde Hazırlanması Hakkında Usul ve Esaslar için tıklayınız…

2021-01-21T19:02:26+03:00