İSEDAK’ın 35. Toplantısı 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek

2020-10-09T11:34:04+03:0016 Ekim 2019|

İSEDAK (İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ)
OTUZBEŞİNCİ  BAKANLAR TOPLANTISI

İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısının açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılacaktır. Toplantının Bakanlar Çalışma ve Kapanış Oturumlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY başkanlık edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın daimi başkanlığını yürüttükleri İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 35. Toplantısı 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 27 Kasım 2019 tarihinde açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, üye ülkeler Bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edileceklerdir. Toplantının Bakanlar Oturumu 27-28 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Bakanlar Oturumu öncesinde,  Yüksek Düzeyli Uzmanlar 25-26 Kasım 2019 tarihlerinde gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapacaklardır.

İSEDAK Toplantısı bu yıl “Gıda Sistemleri” konusuna odaklanıyor. İslam ülkelerinden katılacak Bakanlar “İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi”  konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacaklardır.

Ayrıca Toplantıda, İSEDAK’ın üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak ve 24-25 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen İSEDAK 35. İzleme Komitesi Toplantısında kabul edilen Taslak Gündemde yer alan konular tartışılacaktır.

  1. İSEDAK Toplantısına; üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacaklardır.
  2. İSEDAK Toplantısının marjında sürdürülebilir gıda sistemlerinin değişik boyutlarını ele alan bir dizi özel etkinlik de düzenlenecektir.

1. İSEDAK İslam Dünyasının Kalkınma Meselelerine Çözüm Arıyor

İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletler’den sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak, İslam Ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan Bakanlar düzeyinde ana karar alma organıdır.

İSEDAK, 1984 yılından bu yana aralıksız olarak Bakanlar düzeyinde her yıl toplanarak üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla birçok önemli proje ve programı hayata geçirmiştir.

2013 yılında hayata geçen İSEDAK Stratejisi ile birlikte İSEDAK,  kalkınma alanında bilginin üretilmesi ve yayılması, tecrübelerin paylaşılması ve üye ülkeler arasında politikaların yakınlaştırılmasını amaçlayan politika diyalog platformu olma niteliğini pekiştirmektedir.

2. İSEDAK’IN BU YILKİ TEMASI:

İSLAM ÜLKELERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Sürdürülebilir gıda sistemleri son yıllarda küresel düzeyde tartışılan en öncelikli konulardan biridir. İslam Ülkeleri arasında bu konudaki işbirliği ve koordinasyon ile farkındalığı artırmak amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunun konusu “İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Teşviki” olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY başkanlığında gerçekleştirilecek olan Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunda, Bakanlar sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda ülke deneyimlerini paylaşacaklar ve İslam Ülkeleri arasında bu konuda işbirliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceğini detaylı olarak ele alacaklardır.

BU YILKİ ÖZEL OTURUMLAR

28 Kasım 2019 tarihinde, sürdürülebilir gıda sistemleri konusunun birçok yönünü ele alacak bir dizi özel etkinlik gerçekleştirilecektir. Söz konusu özel panellere, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler, uluslararası örgütlerin üst düzey yetkilileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacaklardır.

  1. “İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemleri: Mevcut Dinamikler ve Güçlükler” Temalı Özel Oturum

Bahse konu oturumda, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri çerçevesinde sürdürülebilir gıda sistemleri konusu İslam dünyasının mevcut dinamikleri ve kısıtlamaları göz önünde bulunularak tartışılacaktır. Oturumda ayrıca, sürdürülebilir gıda sistemlerinin inşa edilmesi kapsamında devam etmekte olan uluslararası ve bölgesel çabalar ele alınacaktır.

  1. “İklim Değişikliğinin İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi için Adaptasyon Stratejileri” Temalı Özel Oturum

Bu oturumda, iklim değişikliğinin İslam Dünyasında sürdürülebilir gıda sistemleri üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanılacaktır. Oturumdaki tartışmaların, bu alandaki işbirliğine yönelik uluslararası ve bölgesel girişimleri yönlendirecek yeni stratejilerin oluşturulması bağlamında yol gösterici olması beklenmektedir.

  1. “İslam Dünyasında Gıda Güvenliği Yönetişiminin Güçlendirilmesi” Temalı Özel Oturum

Bu oturumun temel amacı, gıda güvenliği yönetişiminin kalitesini etkileyen faktörleri masaya yatırmak ve gıda güvenliğinin yönetişimi kapsamında hükümetlerin, ulusal/uluslararası/bölgesel kuruluşların ve özel sektörün karşı karşıya kaldığı sınamaları tartışmak ve bu konudaki olası çözümleri ortaya koymaktır.

  1. “Kriz Dönemlerinde Gıda ve Tarım: STK’ların Acil Müdahalesi” Temalı Özel Oturum

Bu oturumda, kamu, özel ve sivil toplum arasında acil durum müdahalesinin koordinasyonunu belirleyen etmenlere, STK’ların acil durumlardaki gıda krizine yanıt verme araçlarına ve yöntemlerine odaklanılacak, yeni ve daha etkili mekanizmaların oluşturulması bağlamında kullanılabilecek yöntemler ele alınacaktır.

  1. “Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Yenilikçi Finansman ve Yatırım Fırsatları” Temalı Özel Oturum

Bu oturumda, yenilikçi finansman ve yatırım olanaklarının sürdürülebilir gıda sistemlerine ulaşılmasındaki önemli rolü ele alınacak ve mevcut kısıtlar dikkate alınarak daha güçlü gıda sistemlerinin oluşturulmasında uluslararası/bölgesel kuruluşların ve özel sektörün çabaları görüşülecektir.

Söz konusu özel oturumlara; Ülkelerin Bakanları, delegeleri, uluslararası kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, üst düzey bürokratlar, işadamları, akademisyenler ve medya mensupları dinleyici olarak katılacaklardır. Anılan panellere ilişkin olarak daha fazla bilgiye İSEDAK internet sayfasından (www.comcec.org) erişilebilmektedir.

3İSEDAK Kapsamında Önemli Program ve Projeler

– İİT Tahkim Merkezinin Kurulması için İmzalar Atılıyor

Sayın Cumhurbaşkanımızın 13. İslam Zirvesinde yaptıkları konuşmada ifade ettikleri İİT Tahkim Merkezi kurulması önerisi hayata geçiriliyor. İİT Tahkim Merkezinin kurulmasına yönelik TOBB ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) tarafından yürütülen teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Merkeze ilişkin “Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının”, İSEDAK Bakanlar Oturumunda Ticaret Bakanlığımız ile ICCIA arasında imzalanması beklenmektedir.

İstanbul’da kurulacak ve İİT Üyesi Ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenebileceği bir platform olacak Merkezin, ülkemiz açısından önemli bir kazanım olacağı değerlendirilmektedir.

Öte yandan, 28 Kasım 2019 tarihinde, İslam dünyasında ticaret ve yatırımların arttırılmasında tahkimin rolüne ilişkin özel bir panel düzenlenecektir.  Bu oturumda, tahkim mekanizmalarının İslam dünyasında ticaretin ve yatırımların artırılmasına katkısı tartışılacak ve bu kapsamda yeni kurulan İİT Tahkim Merkezinin rolü ele alınacaktır.

– İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Hayata Geçiyor

İSEDAK’ın İslam Ülkeleri arasında ticareti arttırmaya yönelik en önemli projesi olan ve hukuki zemini tamamlanan İİT Üyesi Ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sisteminin (TPS-OIC) fiilen işlerlik kazanması için son aşamaya gelindi. Güncel taviz listelerinin de tamamlanmasıyla, sistem yakın zamanda fili işlerlik kazanmış olacak.

4. İSEDAK Bilgi ve Ampirik Veriye Dayalı Politika Tavsiyeleri Geliştiriyor

İSEDAK Stratejisinin uygulanması kapsamında 6 işbirliği alanında (Ticaret, Ulaştırma ve İletişim, Turizm, Tarım, Yoksullukla Mücadele ve Mali İşbirliği) oluşturulan Çalışma Grupları düzenli olarak yılda iki defa toplanmaktadır. Çalışma Grupları, üye ülkelerin ilgili kurumlarından teknik uzmanları bir araya getirmek suretiyle bilgi üretilmesine, iyi uygulamaların paylaşılmasına, üye ülkeler arasında anlayış birliğinin oluşmasına ve politika yakınlaşmasına zemin oluşturuyor.

Çalışma Grubu toplantılarında ele alınmak üzere ilgili temada uluslararası eğilimleri, İslam dünyasının durumunu ve en az üç ülkeyi derinlemesine inceleyen saha ziyaretlerini içeren bilimsel araştırma raporları hazırlanmaktadır.  Söz konusu raporlar ilgili alandaki bilgi boşluğunun doldurulmasına ve literatüre önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca, her bir işbirliği alanında Sektörel Genel Görünüm Raporları hazırlanmaktadır. Bu yayınlara İSEDAK web sitesinden (http://ebook.comcec.org) ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Ayrıca, anılan Çalışma Grupları, İSEDAK Bakanlar Toplantılarında görüşülmek üzere işbirliğini artırmaya ve işbirliği alanlarında politikaların uyumlaştırılmasına yönelik bilgiye-dayalı politika tavsiyeleri geliştirmektedir. Söz konusu tavsiyeler araştırma raporlarının sahadaki reel bulgularına dayanmaktadır. Bahse konu politika tavsiyelerinin üye ülkelerde uygulanma durumunun daha etkin bir biçimde izlenmesi için bu yıl İSEDAK Politika İzleme Sistemi Kurulmuştur.

5. İSEDAK Bakanlar Toplantısında Kabul Edilen Politika Tavsiyeleri Hayata Geçiyor

İSEDAK Stratejisinin diğer önemli uygulama aracı olan İSEDAK Proje Finansman Mekanizmasıyla, İSEDAK çatısı altında işbirliği için üye ülkelerin beşeri ve kurumsal kapasiteleri harekete geçirilmektedir. Söz konusu mekanizma ile üye ülkeler ve ilgili İİT Kuruluşlarının, İSEDAK Bakanlar Politika tavsiyelerinin uygulanmasına yönelik projeleri finanse edilmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılından bu yana toplam 83 proje başarıyla uygulanmıştır. 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle yedinci proje teklif çağrısına çıkılmıştır.

  1. İSEDAK Toplantısında İSEDAK Stratejisinin uygulanmasına ilişkin raporlama, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yapılacaktır.

NOT:

  • Basın mensupları en az bir gün önceden talep etmeleri halinde panelistler, diğer ülke bakanları ve heyet başkanlarıyla mülakatlar yapabileceklerdir. Görüşmelerde mütercim desteği sağlanacaktır. Görüşme talepleri, İstanbul Kongre Merkezinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulacak Basın Merkezine iletilebilecektir.
  • Basın mensuplarının akreditasyon işlemleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Basın kartları İstanbul Kongre Merkezinde kurulacak olan basın merkezinden temin edilebilecektir.