22/5/2020 Tarihli ve 2020/235 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar

2020-05-29T16:20:52+03:0029 Mayıs 2020|

22/5/2020 TARİHLİ VE 2020/235 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın   2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Öğretim üyeleri arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun    doçent ve profesör unvanlı kadrolarına yapılacak atamalar,

ö) Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan doçent ve profesör unvanlı personelden Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin doçent ve profesör unvanlı kadrolarına yapılacak atamalar,”

MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.