2021 yılı Kasım ayı Ödemeler Dengesi Verileri açıklandı

Ödemeler Dengesi

  • Kasım ayı itibariyle, cari işlemler dengesi 2.681 milyon dolar açık verdi.
  • On iki aylık cari işlemler açığı ise Kasım ayı itibarıyla 14,3 milyar dolar seviyesindedir.
  • Kasım ayında doğrudan yabancı yatırımlar ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 359 ve 2.139 milyon dolar seviyesindeyken, portföy yatırımları kaynaklı net sermaye çıkışı 1.446 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

Cari İslemler Denges Kasim 2021 Verileri

Cari İşlemler Dengesi (Milyon Dolar)

Cari Islemler Dengesi Kasim 2021 Tablosu
2022-02-12T16:45:47+03:00