Büyüme

Büyüme2021-11-30T21:12:29+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme

  • GSYH 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Üçüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 5,9 oranında daralırken, sanayi sektörü yüzde 10 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 12,5 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 2,4 oranında azalırken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 9,6 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 6,8 puan olmuştur.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 9,6 oranında azalırken, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 17,5 oranında artmıştır.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 5,4 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 1,2 puan katkı vermiştir.
1-Yıllıklandırılmış GSYH Büyümesi

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)

GSYH Büyüme Oranları Tablosu 30 Kasım 2021
2-Üretim Yöntemiyle GSYH (Büyümeye Katkılar)
3-Harcama Yöntemiyle GSYH (Büyümeye Katkılar)