Büyüme

Büyüme2021-05-31T20:47:32+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme

  • GSYH 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • İlk çeyrekte tarım sektörü yüzde 7,5, sanayi sektörü yüzde 11,7 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 5,3 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 olarak gerçekleşmiştir.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 11,4 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 1,3 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 1,1 puan olmuştur.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 4,4 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,2 puan katkı vermiştir.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları bu dönemde yüzde 4,7 oranında azalırken makine teçhizat yatırımları yüzde 30,5 oranında artmıştır.
Yıllıklandırılmış GSYH Büyümesi

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)

GSYH Büyüme Oranları
Üretim Yöntemiyle GSYH
Harcama Yöntemiyle GSYH