Büyüme

Büyüme2021-03-01T14:24:24+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme

  • GSYH 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Dördüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 4, sanayi sektörü yüzde 10,3 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) ise yüzde 3,3 oranında reel katma değer artışı gerçekleştirmiştir.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 10,3 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 8,2 ve yüzde 6,6 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 0,6 puan olmuştur.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 4,7 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 1,0 puan katkı vermiştir.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları bu dönemde yüzde 14,7 oranında azalırken makine teçhizat yatırımları yüzde 38,7 oranında artmıştır.
  • Böylece, 2020 yılının tamamında GSYH yüzde 1,8 oranında reel artış kaydederek 2009 yılı sonrası kesintisiz büyüme eğilimini devam ettirmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 artış göstermiştir.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)