2023 Büyüme İkinci Çeyrek

2023 Büyüme İkinci Çeyrek2023-11-30T16:27:22+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme « 2023 Büyüme İkinci Çeyrek

  • GSYH 2023 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • İkinci çeyrekte sanayi sektörü yüzde -2,6 oranında büyüme kaydederken tarım sektörü yüzde 1,2 oranında ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 3,9 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 oranında büyümüştür.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 5,1 oranında artarken özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 15,6 ve yüzde 5,3 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 6,3 puan olmuştur.
  • Toplam sabit sermaye yatırım (SSY) altında yer alan inşaat yatırımları 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranında artarken, makine-teçhizat yatırımları ise yüzde 7,4 oranında artmıştır.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 10,7 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,7 puan katkı vermiştir.
2023 GSYH Büyüme 2. Çeyrek

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)

2023 GSYH Büyüme 2. Çeyrek
2023 GSYH Büyüme 2. Çeyrek
2023 GSYH Büyüme 2. Çeyrek