2023 Büyüme Dördüncü Çeyrek

2023 Büyüme Dördüncü Çeyrek2024-05-31T10:26:58+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme « 2023 Büyüme Dördüncü Çeyrek

  • GSYH 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 4,0 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Dördüncü çeyrekte hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 3,6 oranında, sanayi sektörü yüzde 1,9 oranında ve tarım sektörü yüzde 0,5 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1 oranında büyümüştür.
  • Böylelikle, Türkiye ekonomisi 2023 yılının tamamında yüzde 4,5 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • 2023 yılının dördüncü çeyreğinde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 10,7 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 9,3 ve yüzde 1,7 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 0,6 puan olmuştur.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 7,5 oranında artarken, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 14,0 oranında artmıştır.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 6,7 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,2 puan katkı vermiştir.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)