2023 Büyüme Birinci Çeyrek

2023 Büyüme Birinci Çeyrek2023-08-31T11:05:38+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme « 2023 Büyüme Birinci Çeyrek

  • Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4,0 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Birinci çeyrekte tarım sektörü yüzde 3,8 ve sanayi sektörü yüzde 0,7 oranında daralma kaydederken hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 5,1 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise yılın birinci çeyreğinde yüzde 0,3 oranında büyümüştür.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları (SSY) yüzde 4,9 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 16,2 ve yüzde 5,3 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 2,8 puan olmuştur.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2023 yılı ilk çeyreğinde yüzde 1,3 oranında artarken, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 8,0 oranında artmıştır.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 10,9 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,7 puan katkı vermiştir.
1-Yıllıklandırılmış GSYH Büyümesi-31 Mayıs 2023

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)

GSYH Büyüme Oranları Tablosu-31 Mayıs 2023
2-Üretim Yöntemiyle GSYH-31 Mayıs 2023
3-Harcama Yöntemiyle GSYH-31 Mayıs 2023