2023 Büyüme Üçüncü Çeyrek

2023 Büyüme Üçüncü Çeyrek2024-01-22T10:04:39+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme « 2023 Büyüme Üçüncü Çeyrek

  • GSYH 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Üçüncü çeyrekte hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 5,2 oranında, sanayi sektörü yüzde 5,7 oranında ve tarım sektörü yüzde 0,3 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 oranında büyümüştür.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 14,7 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 11,2 ve yüzde 5,3 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 2,6 puan olmuştur.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2023 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7,9 oranında artarken, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 23,7 oranında artmıştır.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 7,7 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,7 puan katkı vermiştir.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)