Büyüme

Büyüme2024-05-31T12:26:18+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme

  • GSYH 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 5,7 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Birinci çeyrekte hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 5,3 oranında, sanayi sektörü yüzde 4,9 oranında ve tarım sektörü yüzde 4,6 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise yılın birinci çeyreğinde yüzde 2,4 oranında büyümüştür.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 10,3 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 3,9 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 1,6 puan olmuştur.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 9,6 oranında artarken, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 11,9 oranında artmıştır.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 5,5 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,5 puan katkı vermiştir.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)

Mobile Görünüme Geç