2015 Yayınları

2015 Yayınları2022-08-08T17:27:51+03:00
Yayın Adı Yayın Tarihi
Tarım ve Gıda Alanında Temel Göstergeler 28 Aralık 2015
Erişilebilir Şehirler Ve Bölgeler: Erişilebilirliğin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Ve İller Bazında Erişilebilirlik Endeksinin Geliştirilmesi 18 Kasım 2015
Avrupa Birliği’ndeki Ekonomik Yavaşlamanın Türkiye’nin Sektörel İhracatı Üzerindeki Etkisi 23 Ekim 2015
Urban Transport in the OIC Megacities 22 Ekim 2015
COMCEC Transport Outlook 2015 22 Ekim 2015
Retail Payment Systems in the OIC Member Countries 15 Ekim 2015
Financial Outlook of the OIC Member Countries 2015 15 Ekim 2015
COMCEC Agriculture Outlook 2015 8 Ekim 2015
Promoting Agricultural Value Chains in the OIC Member Countries 8 Ekim 2015
2014 Yayın Kataloğu 5 Ekim 2015
Establishing Well Functioning National Trade Facilitation Bodies (NTFBs) in the OIC Member States 17 Eylül 2015
Comcec Trade Outlook 2015 17 Eylül 2015
Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları 11 Eylül 2015
Improving Basic Services Delivery for the Poor in the OIC Member Countries 10 Eylül 2015
COMCEC Poverty Outlook 2015: Achievements on the Millennium Developments Goals 10 Eylül 2015
2015 Yılı Kamu Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı 8 Eylül 2015
Effective Tourism Marketing Strategies: ICT-Based Solutions for the OIC Member Countries 4 Eylül 2015
COMCEC Tourism Outlook 2015 4 Eylül 2015
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1950-2014 10 Ağustos 2015
Türkiye İşgücü Piyasasında Hareketlilik Mikro Veriye Dayalı Analiz 10 Temmuz 2015
2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı​ 22 Haziran 2015
Improving the Role of Eximbanks in the OIC Member States 26 Mart 2015
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 25 Mart 2015
Improving Banking Supervisory Mechanisms in the OIC Member Countries 19 Mart 2015
Improving Institutional Capacity Strengthening Farmer Organizations in the OIC Member Countries 6 Mart 2015
Activation Policies for the Poor in the OIC Member Countries 26 Şubat 2015
Uluslararası Ekonomik Göstergeler 2014 25 Şubat 2015
Hızlı Tüketim Malları Ticaretinde Satınalma Birlikleri 25 Şubat 2015
Evaluating the Ownership, Governance Structures and Performances of Ports in the OIC Member Countries 10 Şubat 2015
Travel Facilitation for Enhancing Mobility in the OIC Member Countries 6 Şubat 2015