2019 Büyüme Üçüncü Çeyrek

2019 Büyüme Üçüncü Çeyrek2020-04-21T09:25:10+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme « 2019 Büyüme Üçüncü Çeyrek

  • GSYH 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüme kaydetmiş, böylece 2019 yılının ilk üç çeyreğinde GSYH daralma oranı yüzde 0,9 olmuştur.
  • Üçüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi sektörü yüzde 1,6 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 0,1 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 olarak gerçekleşmiştir.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 12,6 oranında gerilerken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 7 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise negatif 0,2 puan olmuştur.
  • Bu dönemde hem özel tüketimin hem de kamu tüketiminin ekonomik büyümeye katkısı 0,9 puan olmuştur.
  • Toplam Sabit Sermaye Yatırımı (SSY) altında yer alan inşaat yatırımları bu dönemde yüzde 18 oranında gerilemiştir. (Toplam SSY’nin 3,4 puanlık negatif katkısının 2,8 puanı inşaat yatırımlarındaki düşüşten kaynaklanmaktadır.)

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)