Büyüme

Büyüme2019-10-01T15:38:03+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme

  • GSYH 2019 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 oranında daralmış, yılının ilk yarısında GSYH yüzde 1,9 oranında gerilemiştir. Böylece yıllıklandırılmış GSYH’daki daralma yüzde 1,1 olmuştur.
  • İkinci çeyrekte tarım sektörü yüzde 3,4 oranında büyürken, sanayi sektörü yüzde 2,7 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) ise yüzde 1 oranında daralmıştır.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiştir.
  • Bu dönemde, özel tüketim ve toplam sabit sermaye yatırımları sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 22,8 oranlarında gerilerken; kamu tüketimi yüzde 3,3 ve net ihracat yüzde 5,7 oranlarında artmıştır.
Üretim Yöntemiyle GSYH (Büyümeye Katkılar)
Harcama Yöntemiyle GSYH (Büyümeye Katkılar)
Yıllıklandırılmış GSYH Büyümesi

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)