Büyüme

Büyüme2019-06-14T15:00:46+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme

  • GSYH 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,6 oranında daralmıştır.
  • İlk çeyrekte tarım sektörü yüzde 2,5 oranında büyüme kaydederken, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 1,5 oranında daralma kaydetmiştir.
  • Söz konusu dönemde özel tüketim ve toplam sabit sermaye yatırımları sırasıyla yüzde 4,8 ve yüzde 13 oranlarında gerilerken; kamu tüketimi yüzde 7,2 oranında artmış, net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı ise yüzde 9,4 puan olmuştur.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)