Büyüme

Büyüme2019-04-11T15:23:13+00:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme

  • GSYH 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3 oranında daralmış, yıllık GSYH büyüme hızı yüzde 2,6 olarak gerçekleşmiştir.
  • 2018 yılı ile birlikte yıllık bazda Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak 9 yıldır büyümeyi sürdürmüştür.
  • Fert başına milli gelir 2018 yılında YEP’teki hedeflerin 247 dolar üzerinde gerçekleşerek 9.632 dolar olmuştur.
  • 2018 yılının tamamında tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörleri katma değerlerinin tümünde reel artış kaydedilmiştir.
  • 2018 yılının ilk yarısında yurtiçi talep kaynaklı bir büyüme gözlenmekteyken ikinci yarıda öngörülen dengelenmenin neticesinde net mal ve hizmet ihracatı ekonomik büyümenin itici gücünü oluşturmuştur.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)