Yatırımların GSYH ve MYB İçindeki Payı

Yatırımların GSYH ve MYB İçindeki Payı2020-11-12T11:17:32+03:00

Ana Sayfa «  Yatırımlar  « Yatırımların GSYH ve MYB İçindeki Payı

  • Toplam yatırım gerçekleşmelerinin GSYH içindeki payı, 2002 yılındaki % 20 seviyesinden 2019 yılında % 26 seviyesine çıkmıştır.
  • Özel yatırımların gerçekleşmelerinin GSYH içindeki payı, 2002 yılındaki % 15 seviyesinden 2019 yılında % 23 seviyesine çıkmıştır. Kamu yatırımlarının gerçekleşmelerinin GSYH içindeki payı anılan dönemde % 4 civarında seyretmiştir.
  • Toplam yatırım serisinin özel yatırım serisine paralel seyrettiği gözlenmektedir.
  • Kamu yatırımları gerçekleşmelerinin Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki payı 2006 yılındaki % 7,9 seviyesinden 2019 yılında % 8,1 seviyesine çıkmıştır.
  • 2006 yılından bu yana kamu yatırımlarının en çok Merkezi Yönetim Bütçesinden pay aldığı görülmektedir. İkinci sırada ise Mahalli İdareler Bütçesinden seneler itibarıyla yaklaşık olarak % 30 seviyelerinde pay alındığı görülmektedir.
Yatırımların GSYH İçindeki Payı
Merkezi Yönetim Bütçesinde Kamu Yatırımlarının Payı
Kamu Yatırımlarının Bütçe Türlerine Göre Dağılımı Cari Fiyatlarla

Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Yatırım Harcamaları (Milyon TL, Cari Fiyatlarla)

Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Yatırım Harcamaları (Milyon TL, Cari Fiyatlarla)