Yatırımların GSYH ve MYB İçindeki Payı

Yatırımların GSYH ve MYB İçindeki Payı2020-11-12T11:17:32+03:00

Ana Sayfa «  Yatırımlar  « Yatırımların GSYH ve MYB İçindeki Payı

  • Toplam yatırım gerçekleşmelerinin GSYH içindeki payı, 2002 yılındaki % 20 seviyesinden 2019 yılında % 26 seviyesine çıkmıştır.
  • Özel yatırımların gerçekleşmelerinin GSYH içindeki payı, 2002 yılındaki % 15 seviyesinden 2019 yılında % 23 seviyesine çıkmıştır. Kamu yatırımlarının gerçekleşmelerinin GSYH içindeki payı anılan dönemde % 4 civarında seyretmiştir.
  • Toplam yatırım serisinin özel yatırım serisine paralel seyrettiği gözlenmektedir.
  • Kamu yatırımları gerçekleşmelerinin Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki payı 2006 yılındaki % 7,9 seviyesinden 2019 yılında % 8,1 seviyesine çıkmıştır.
  • 2006 yılından bu yana kamu yatırımlarının en çok Merkezi Yönetim Bütçesinden pay aldığı görülmektedir. İkinci sırada ise Mahalli İdareler Bütçesinden seneler itibarıyla yaklaşık olarak % 30 seviyelerinde pay alındığı görülmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki Yatırım Harcamaları (Milyon TL, Cari Fiyatlarla)

Mobile Görünüme Geç