On Birinci Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylandı

2023-11-02T11:11:02+03:00
100. Yıl Türkiye Planı 2019-2023

18 Temmuz 2019 tarihinde TBMM’ce kabul edilen On Birinci Kalkınma Planı, Resmi Gazete’nin 23 Temmuz 2019 tarihli mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

On Birinci Kalkınma Planı için tıklayınız…

On Birinci Kalkınma Planı görselini indirmek için tıklayınız…