Ocak ayı Tüketici ve Üretici Fiyat Gelişmeleri açıklandı

  • 2021 yılı Ocak ayında TÜFE yüzde 1,68 artmıştır. Ocak ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 14,97 düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Yüzde 2,48 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,64 puan olarak gerçekleşmiştir.
  • Yüzde 3,02 oranında artan Konut grubu fiyatları Ocak ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden biri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,46 puan olarak gerçekleşmiştir.
  • Yıllık enflasyona en büyük etki 4,31 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 3,32 puanla Ulaştırma ve 1,71 puanla Konut gruplarından gelmiştir.
  • C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Ocak ayında yüzde 1,14 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 0,47 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 1,87 oranında artmıştır.
  • Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 15,50’ye yükselmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 20,18, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 11,52 olarak gerçekleşmiştir.
  • Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 11,19’dan yüzde 11,67’ye yükselmiştir.
  • Yİ-ÜFE Ocak ayında yüzde 2,66 artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 26,16 olarak gerçekleşmiştir.
  • İmalat fiyatları Ocak ayında yüzde 2,73 artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 28,42 olarak gerçekleşmiştir.
  • Ara malı fiyatları ise Ocak ayında yüzde 2,25 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 34,08 oranında artış kaydedilmiştir.

 

Enflasyon Oranları (Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde değişim)

2021-02-03T12:23:41+03:00