İmalat Sanayii Göstergeleri

İmalat Sanayii Göstergeleri2020-10-02T10:49:44+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  İmalat Sanayii Göstergeleri

  • 2019 yılı TÜİK Genel Ticaret Sistemi verilerine göre imalat sanayii ihracatı 171,22 milyar dolar, ithalatı ise 162,14 milyar dolar olmuştur. İmalat sanayiinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında %90,6 iken, 2019 yılında %105,6’ya yükselmiştir.
  • Üretim Endeksi ve istihdam 2002-2018 dönemindeki genel artış eğilimini devam ettirmektedir.
  • 2020 yılı UNIDO “Rekabetçi Endüstriyel Performans Endeksi” verilerine göre, Türkiye 152 ülke içerisinde 29. sırada yer almıştır.
  • İmalat sanayii katma değerinin GSYH içerisindeki payı dünya ortalamasının üzerindeki seyrini devam ettirerek 2018 yılında %17,1 olmuştur.
  • Kişi başına imalat sanayii ihracatı, 2002-2018 döneminde dünya ortalamasına paralel seyrini devam ettirmiştir.
İmalat Sanayii İhracat ve İthalat Grafiği
İmalat Sanayii Üretim Endeksi ve İstihdam Grafiği
Kişibaşı İmalat Sanayii İhracatı Grafiği
İmalat Sanayii Katma Değerinin GSYH İçerisindeki Payı Grafiği