İmalat Sanayii Göstergeleri

İmalat Sanayii Göstergeleri2020-10-02T10:49:44+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « İktisadi Göstergeler  «  İmalat Sanayii Göstergeleri

  • 2019 yılı TÜİK Genel Ticaret Sistemi verilerine göre imalat sanayii ihracatı 171,22 milyar dolar, ithalatı ise 162,14 milyar dolar olmuştur. İmalat sanayiinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılında %90,6 iken, 2019 yılında %105,6’ya yükselmiştir.
  • Üretim Endeksi ve istihdam 2002-2018 dönemindeki genel artış eğilimini devam ettirmektedir.
  • 2020 yılı UNIDO “Rekabetçi Endüstriyel Performans Endeksi” verilerine göre, Türkiye 152 ülke içerisinde 29. sırada yer almıştır.
  • İmalat sanayii katma değerinin GSYH içerisindeki payı dünya ortalamasının üzerindeki seyrini devam ettirerek 2018 yılında %17,1 olmuştur.
  • Kişi başına imalat sanayii ihracatı, 2002-2018 döneminde dünya ortalamasına paralel seyrini devam ettirmiştir.
Mobile Görünüme Geç