Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü​​​

Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü​​​2021-06-04T20:31:54+03:00

Ana Sayfa « Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri​ « İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü​​​

İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü’nün görevleri;

a) İslam ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

b) İSEDAK’ın uluslararası sekretarya faaliyetlerini yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülmesi gereken faaliyetleri yapmak ve koordine etmek, üye ülkelere yönelik işbirliği projelerine teknik ve mali destek sağlamak.

c) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma, ekonomik ve ticari işbirliğinin kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek.

d) Kalkınma alanında ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği program ve projelerini hazırlamak, koordine etmek ve gerektiğinde yürütmek.

e) Ülkemizin kalkınma tecrübelerinin, başta komşu ülkeler olmak üzere işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına destek olmak.

t) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mobile Görünüme Geç