Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü​​​

Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri – Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü​​​2021-06-04T20:23:51+03:00

Ana Sayfa « Hizmet Birimlerimiz ve Görevleri​ « Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü​​​

Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün görevleri;

a)   Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ekonomi Politikaları Kurulunun görüşünü de alarak yapmak.

b)    Geliştirdiği makro modeller ile ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek.

c)    Ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar yapmak.

ç) Makroekonomik konjonktürel gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.

d)   Uluslararası ekonomik gelişmeleri takip etmek suretiyle kısa ve orta vadeli riskleri tespit etmek, ekonomik güvenliğe ilişkin konularda araştırma yapmak.

e)  Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mobile Görünüme Geç