Eğitim ve Kültür Göstergeleri

Eğitim ve Kültür Göstergeleri2021-03-12T16:14:00+03:00

Ana Sayfa «  Sosyal İktisadi Gelişmeler  « Sosyal Göstergeler  « Eğitim ve Kültür Göstergeleri

  • 2019 yılında eğitim kademeleri itibarıyla okullaşma oranı okulöncesinde %57,9, ilköğretimde %99,4, ortaöğretimde % 108,8 ve yükseköğretimde % 109,5 olarak gerçekleşmiştir.
  • 2019 yılında toplam öğretmen sayısı 1,07 milyona ulaşmış ve bir önceki seneye göre 47.177 artmıştır. Toplam öğrenci sayısı ise bir önceki seneye göre 223 bin kişi artarak 18,10 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. Öğretmen başına öğrenci sayısı son 16 senede 18’den 11’e düşmüştür.
  • Yükseköğretim 2019 yılı istatistiklerinde örgün eğitim öğrenci sayısı 3,77 milyon iken toplam öğretim elemanı sayısı 166 bin olarak gerçekleşmiştir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 23 olmuştur.
  • Kültür sektörünün yatırım bütçesi 2002 yılında 84 milyon TL iken, 2020 yılında 1,6 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Sektör yatırım bütçesinin toplam içindeki payı 2002 yılındaki yüzde 0,9’dan 2020 yılında % 2,1 seviyesine çıkmıştır.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema sektörüne destekleri 2005 yılında başlamış olup sektöre verilen toplam destek 491,4 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2020 yılına kadar 422 uzun metraj filme 219,4 milyon TL destek verilmiştir. Türkiye’de özel tiyatrolara verilen destekler 2002 yılında 850 bin TL seviyesinde iken 2019 yılında 6,1 milyon TL destek verilmiştir.
Eğitim Bütçesi Grafiği
Eğitim Kademeleri İtibarıyla Brüt Okullaşma Oranı Grafiği
İlk ve Orta Kademedeki Toplam Öğretmen ve Öğrenci Sayısı
Yükseköğretim İstatistikleri
Yükseköğretimde Okullaşma Oranı Grafiği
Ortalama Eğitim Süresi 2017 Grafiği
İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Kademeleri İtibarıyla Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Grafiği
İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Kademeleri İtibarıyla Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Grafiği
Kültür Sektörü Yatırım Bütçesi ve Toplam İçindeki Payı Grafiği
Sinema ve Özel Tiyatrolara Verilen Destekler Grafiği
Kültürel Altyapı Grafiği
Tiyatro ve Sinema Seyirci Sayıları Grafik
Restorasyonu ve Onarımı Yapılmış Vakıf Kültür Varlığı Sayısı Grafiği
Kültürel Mal İhracatında Gelişmekte Olan İlk On Ülke, 2015 Grafik
Kültürel Mal Ticaretinde Ticaret Fazlası Olan İlk On Ülke, 2015 Grafik

Kültür Ekonomisi İstatistikleri

Eğitim Kültür Tablosu