Ağustos 2022 Enflasyon Verileri

Ağustos 2022 Enflasyon Verileri2022-10-03T11:37:21+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Enflasyon  « Ağustos 2022 Enflasyon Verileri

 • 2022 yılı Ağustos ayında TÜFE yüzde 1,46 oranında artmıştır. Ağustos ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde gerçekleşmiştir.
 • Yüzde 1,78 oranında azalan Ulaştırma grubu fiyatları Ağustos ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı eksi 0,32 puan olarak gerçekleşmiştir.
 • Yüzde 3,35 oranında artan Ev eşyası grubu fiyatları Ağustos ayı enflasyonunun belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,30 puan olarak gerçekleşmiştir.
 • Yüzde 2,05 oranında artan Konut grubu fiyatları Ağustos ayı enflasyonunun diğer bir temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,30 puan olarak gerçekleşmiştir.
 • Yıllık enflasyona en büyük etki 23,04 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler, 17,26 puanla Ulaştırma ve 11,00 puanla Konut gruplarından gerçekleşmiştir.
 • C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Ağustos ayında yüzde 3,10 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 3,06 oranında artarken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 3,16 oranında artış kaydetmiştir.
 • Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 66,08 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 76,91, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 54,30 olarak gerçekleşmiştir.
 • Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 4,10 puan artışla yüzde 39,02’den yüzde 43,12’ye yükselmiştir.
 • Yİ-ÜFE Ağustos ayında yüzde 2,41 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 143,75 olarak gerçekleşmiştir.
 • İmalat fiyatları Ağustos ayında yüzde 2,94 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 125,43 olarak gerçekleşmiştir.
 • Ara malı fiyatları ise Ağustos ayında yüzde 3,20 artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 127,82 oranında artış kaydedilmiştir.

Enflasyon Oranları (Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde değişim)