Ağustos 2021 Cari Denge Verileri

Ağustos 2021 Cari Denge Verileri2021-12-15T16:40:00+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Cari Denge « Ağustos 2021 Cari Denge Verileri

Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

  • 2021 yılının Eylül ayında ihracat 20,8 milyar dolar, ithalat ise 23,3 milyar dolar seviyesinde kaydedildi.
  • Eylül ayında dış ticaret açığı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
  • Eylül ayında motorlu kara taşıtlar ihracatında yüzde 7,8 azalırken; enerji ithalatında yüzde 65,7 oranında artış yaşanmıştır.
  • Ağustos ayı ihracat miktar endeksi yüzde 38,2 artmış, ithalat miktar endeksi ise yüzde 2,7 oranında azalmıştır.
  • Ağustos ayında ihracat fiyatlarında yüzde 9,9; ithalat fiyatlarında ise yüzde 27,1 artış gözlendi.
  • Dış ticaret haddi ise bir önceki yılın aynı ayına göre 13,6 puan düşerek 86,8 seviyesine geriledi.
  • Ağustos ayı itibariyle, cari işlemler dengesi 528 milyon dolar fazla verdi.
  • On iki aylık cari işlemler açığı ise Ağustos ayı itibarıyla 23 milyar dolar seviyesindedir.
  • Ağustos ayında portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kaynaklı net sermaye girişleri sırasıyla 1.339 ve 7.271 milyon dolar seviyesindeyken; doğrudan yabancı yatırımlar kaynaklı 319 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşmiştir.
1-Dış Ticaret Dengesi (Milyon Dolar)
2-Cari İşlemler Dengesi (Milyon Dolar)
3-Reel Dış Ticaret ve Dış Ticaret Haddi (Milyon Dolar)

Temel Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)

Temel Dış Ticaret Göstergeleri Tablosu 1 Kasım 2021