2021 Yılında Açıktan ve Nakil Suretiyle Yapılabilecek İlave Atama Sayılarına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2021 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 8/2/2021 tarihli ve 2021/107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 17/5/2021 tarihli ve 2021/236 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ekte yer almaktadır

2021-05-20T13:37:48+03:00
Mobile Görünüme Geç