2022 Büyüme İkinci Çeyrek

2022 Büyüme İkinci Çeyrek2022-11-30T11:09:22+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme « 2022 Büyüme İkinci Çeyrek

  • GSYH 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • İkinci çeyrekte tarım sektörü yüzde 2,9 oranında küçülürken, sanayi sektörü yüzde 7,8 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 9,7 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,1 olarak gerçekleşmiştir.
  • Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 4,7 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 22,4 ve yüzde 2,3 oranlarında artmıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2022 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 10,9 oranında azalırken, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 17,8 oranında artmıştır.
  • Bu dönemde özel tüketimin büyümeye katkısı 13,6 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,3 puan katkı vermiştir.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)