2021 Büyüme Dördüncü Çeyrek

2021 Büyüme Dördüncü Çeyrek2022-05-31T12:39:41+03:00

Ana Sayfa «  Ekonomik Veriler  « Büyüme « 2021 Büyüme Dördüncü Çeyrek

  • 2021 yılı dördüncü çeyreğinde GSYH yüzde 9,1 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Dördüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 3,3, sanayi sektörü yüzde 10,7 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 11,7 oranında büyüme kaydetmiştir.
  • Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH büyüme oranı yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 yılının dördüncü çeyreğinde; özel tüketim harcamaları yüzde 21,4 oranında artarken kamu tüketimi harcamaları ve toplam sabit sermaye yatırımları sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 0,8 oranlarında azalmıştır.
  • Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2021 yılı dördüncü çeyreğinde yüzde 8,0 oranında azalırken, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 7,0 oranında artmıştır.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)