2021/2 KPSS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

2022-01-11T17:06:53+03:0011 Ocak 2022|

2021/2 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE
BAŞKANLIĞIMIZ KADROLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN,
BU DUYURU’NUN YAYINLANMASINI TAKİP EDEN 15. GÜN MESAİ BİTİMİNE KADAR
KPSS TERCİH KILAVUZUNDA BELİRTİLEN AŞAĞIDAKİ BELGELER İLE BİRLİKTE
CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
ŞAHSEN BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR 

 

 

1- KPSS SONUÇ BELGESİ DOĞRULAMA KODLU BİLGİSAYAR ÇIKTISI

2- ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ DOĞRULAMA KODLU BİLGİSAYAR ÇIKTISI

3- T.C. KİMLİK NUMARASININ BULUNDUĞU NÜFUS CÜZDANI/KİMLİK KARTININ FOTOKOPİSİ
(Aslı ibraz edilecek)

4- ÖĞRENİM BELGESİ
Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi),

5- SAĞLIK BEYANI
(Memuriyetine engeli olmadığını belirten)

6- ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ
(Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden barkotlu çıktı) (Memuriyet için)

7- ÖZGEÇMİŞ

8- ASKERLİK DURUM BELGESİ
Askerliğini yapmamış olan adaylar için askerlik durum belgesi (yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı) Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi

9- (6) ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
(Son altı ay içinde çekilmiş)

10- ATAMA BAŞVURU/İŞ TALEP FORMU
(Kurumda doldurulacaktır.)

11- KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
(Kurumda doldurulacaktır.)

12- GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
(Bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imzalı 2 nüsha)

13- MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMESİ
(3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır),

Başkanlığımıza yerleştirilen adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak temin ederek başvuruda bulunmaları gerekmekte olup, adayların atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Not: Atama için öngörülen koşulları karşılayamayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

Masaüstü Görünümüne Geç